Øyvinds Gaarder Andersens blogg

Mitt foto
Navn:

Øyvind Gaarder Andersen er lektor ved Høyskolen for ledelse og teologi på Stabekk, som nettopp er opprettet av baptistene og pinsebevegelsen. Han underviser også ved Hedmarktoppen og Sandvik Folkehøyskole. Andersen er født i Bergen og vokste opp der. Pinsekirken Tabernaklet var hans åndelige hjem. I 1979 ble han cand.theol. ved Menighetsfakultetet. De senere år har han reist en god del som forkynner til ulike land, spesielt til Russland og Afrika. Andersen har skrevet flere bøker. Den siste, som kom ut i juni er "Våg å tenke - våg å tro!", en bok om trosforsvar. Dessuten er Andersen daglig leder i stiftelsen Global Misjon.

tirsdag, oktober 28, 2008

Om Soaking

Soaking er i fokus for tiden, og er blitt ganske mye diskutert. Jeg er blitt spurt om hva jeg mener om temaet.

Bløtlegging
Soaking er et engelsk ord som kan oversettes med oppbløting eller bløtlegging. Første gang jeg støtte på begrepet var i den katolske karismatikeren Francis MacNutts bøker om helbredelse. Han forteller at han ofte har opplevd at folk ble friskere etter forbønn, men ikke alltid helt bra. Da var det hans erfaring at det å bruke mer tid i forbønn - og gjerne be gjentatte ganger - førte til at de ble enda bedre, og kanskje også helt bra.
Han sammenligner det for eksempel med strålebehandling for kreft. Man får ikke bare en behandling, men flere for at sykdommen skal forsvinne. På lignende vis kan man bli bestrålt med Guds helbredende kraft gjentatte ganger - og da uten noen form for bivirkninger.

Vi har et eksempel når det gjelder Jesus selv. Han la hendene på en blind. Da så den blinde folk gå omkring som "trær". Etter at Jesus la hendene på ham en gang til, så den blinde klart (Mark 8,22-25). Om Jesus kunne legge hendene på en syk to ganger, kan vi også gjøre det - og enda flere ganger enn det om nødvendig.

Et bilde som illustrerer dette med soaking er en tørr, hard jorbunn. Heller man en bøtte med vann på en slik jordbunn, renner vannet bare vekk. Bakken er for hard til å ta imot vannet. Det må regne lenge, eller foretas kunstig vanning lenge, for at jorbunnen skal ta imot vannet. Den må bløtgjøres lenge. Slik kan det være med oss også når det gjelder Den Hellige Ånds virke på oss.

Fysiske manifestasjoner
Nå synes i senere tid ordet soaking særlig å ha blitt knyttet til det å ligge på gulvet. Det vil være galt, synes jeg, om soaking skulle identifiseres eksklusivt med det. Visst hender det ofte at folk faller, overveldet av Guds kraft og nærvær. Jeg har sett det mange ganger, og vet at det er reellt.
Men fysiske manifestasjoner skal ikke søkes. Det er ikke de som teller. Det er resultatet, hva frukten er - kanskje etter gjentatte berøringer av Guds ånd - som er viktig.
Wynne Lewis, som ble brukt av Gud til å bygge opp Kensington Temple i London til en megakirke, forteller:
På et møte et sted bad han for en ung mann som under forbønnen falt på gulvet og ble liggende å le. Mannen lå der et par timer og lo, så Wynne Lewis ble bekymret for ham og spurte etter de som var med ham. Foreldrene hans var der med ham. Wynne lurte på om de kanskje burde bringe den unge mannen hjem. "Nei," sa foreldrene, "det ville være synd å forstyrre ham nå. I morgen skal han bringes til lukket psykiatrisk avdeling og prognosen er at han vil måtte være der resten av sitt liv." Men denne mannen trengte aldri det. Gud helbredet ham fullstendig mens han lå på gulvet og lo.
Vi skal være forsiktig med å dømme om hva som skjer med mennesker under Guds ånds påvirkning. Det er ulike menneskelige reaksjoner på berøringen av Guds kraft. Men vi må aldri søke bestemte manifestasjoner av slike slag.

Soaking har ingenting å gjøre med om man ligger, sitter eller står, gråter eller ler. Det handler om å bli gjennomtrengt av Guds ånd - til ånd, sjel eller legeme, enten det merkes av andre eller ikke.

mandag, oktober 27, 2008

EU-parlamentet har gitt Sakharovprisen til den kjente kinesiske menneskerettig-hetsforkjemper Hu Jia

Dette er modig gjort av EU-parlamentet som mottok kraftige advarsler fra Kina på forhånd. På lignende vis hadde Kina advart mot å gi Hu Jia Nobels fredspris. Også der var han en av favorittene.

Prisen har fått sitt navn etter den sovjetiske fysiker og menneskerettighetsforkjemper Andrej Sakharov. Den utdeles for tyvende gang. Prisen består av et sertifikat og en sjekk på 50.000 euro. Den overrekkes i Strasbourg 17. desember.
- Hu Jia er en av de virkelige forsvarerne av menneskerettigheter i Folkerepublikken Kina, sier Hans-Gert Pettering, EU-parlaments president, i en uttalelse.
Og han fortsetter:
- EU-parlamentet sender med dette ut et signal om støtte til alle som støtter menneskerettigheter i Kina.
Hu Jia har også jobbet med AIDS og miljøspørsmål i Kina. Tidligere i år ble han fengslet i tre og et halvt år for å ha "oppfordret til å styrte statsmakten", en typisk tiltale som gjerne brukes mot aktivister i landet.
Hans kone, Zeng Jinyan, og deres ett år gamle datter sitter i husarrest i Beijing.
I 2007 ble Zeng kåret av ukebladet Time som en av verdens 100 mest innflytelsesrike personer på grunn av arbeidet hun og ektemannen har gjort.
Flere EU-parlamentarikere anklager Kina for å ha forsøkt å forhindre dem fra å gi prisen til Hu.
- De har prøvd med brev, med e-post og med telefoner, sier Graham Watson, en EU-politiker, til AFP.

Det er å håpe at Kinas trusler når det gjaldt Nobels fredpris, ikke virket inn på nobelkomitéens valg da den ga prisen til Martti Artisaari. Hans innsats som fredsmegler gjør ham uten tvil til en verdig vinner. Men samtidig har menneskerettighetssituasjonen i Kina, på grunn av OL, i særlig grad stått i fokus dette året. Derfor var det veldig berettiget av EU- parlamentet å gi Sakharovprisen til Hu Jia.
Dessverre må sannsynligvis Hu Jia melde avbud når prisen overrekkes siden han sitter i fengsel i Kina.
(Kilder: Kina i dag, Nyheder, 24.10.08 og Aftenpostens nettside, 23.10.08)

Ytterligere kommmentar av Afteposten
Aftenposten skriver i dag ytterligere om saken på sine nettsider. Statssekretær Raymond Johansen i UD er i Kina for å snakke menneskerettigheter, men ingen pressefolk får følge med ham til Tibet. "Beijing ville ikke at norske medier skulle være med og norsk UD bøyde seg og føyde seg. Det var ifølge statssekretæren så viktig å komme til Tibet."
Dette lover ikke godt for menneskerettsdialogen mellom Kina og Norge, synes Aftenposten. Og den skriver videre:
"Hvor mye dialog det kan bli snakk om, kan vi lure på når vi ser den kinesiske reaksjonen på at EU-parlamentet har gitt den prestisjetunge Sakharov-prisen til den fengslede dissidenten Hu Jia.
- Grov innblanding i kinesiske indre anliggender. Vil skade forholdet mellom Kina og EU. Det var reaksjonen fra Beijing. Budskapet skulle være krystallklart, og det er omtrent til forveksling likt den sovjetiske reaksjonen da fysikeren og dissidenten Andrej Sakharov fikk Nobels fredspris i 1975."

Som kristne berører det oss ikke minst at millioner av kristne forfølges for sin tro i dagens Kina.

Men vi skal også glede oss over at God TV nå skal få anledning å sende på kinesisk til Kina.

torsdag, oktober 09, 2008

Gi Nobels fredspris til en av Kinas menneskerettighetsforkjempere!

Det nærmer seg bekjentgjøringen av hvem som får årets fredspris. Jeg må si at jeg håper på at det blir en av de kinesiske forkjemperne for menneskerettigheter.

OL i Kina har på mange måter stått i fokus dette året. OL ble ikke den åpning for menneskerettigheter i Kina som mange håpet, snarere tvert imot - i alle fall på kort sikt.Den olympiske komité kan kritiseres for å ha opptrådt for svakt overfor de kinesiske myndighetene. Mange lands regjeringer likeså.
Senest på NRKs nyhetsending den 03.10 hørte vi om dette. Amnesty blant annet uttalte seg om hvor negativ utviklingen har blitt, også i etterkant av OL - i alle fall på kort sikt. Spesielt utenlandske medier lot en historisk sjanse gå fra seg til å ta opp menneskerettighetenes situasjon i Kina. Det ble på denne nyhetssendingen også uttrykt en pessimisme når det gjelder Kinas unge som er blitt mer nasjonalistiske. På mange måter utpeker vel derfor en av Kinas menneskerettighetsforkjempere seg som en naturlig kandidat til fredsprisen.

Vi opplevde for eksempel hvordan en av disse ble arrestert i forbindelse med OL - fordi han hadde hatt kontakt med vestlige media. Han sitter fortsatt fengslet. Var det tre år han fikk for sin "forbrytelse"?

torsdag, oktober 02, 2008

Helbredelse, tegn og under i vår tid - og dokumentert virkning av forbønn

Jeg kom tilbake fra USA for en ukes tid siden - fra et seminar om helbredelse, tegn og under. Seminaret ble holdt i West Haven i Connecticut. Arrangør var Global Awakening som ledes av Randy Clark - han som, menneskelig sett, satte i gang Toronto-fornyelsen. Det har i flere år ligget på hans hjerte å søke gjennombrudd for helbredelse. tegn og under.

Forholdet mellom medisin, forskning og helbredelse ved forbønn stod i fokus på seminaret. Både undervisning og praksis var veldig balansert - nøkternt og dristig på samme tid.

En medisinsk undersøkelse av forbønnens virkning
Blant talerne på seminaret var dr. Francis MacNutt, kjent som en av de ledende katolske karismatikere (før han giftet seg var han pater). Han presenterte blant annet en undersøkelse han hadde tatt del i, sammen med dr. Dale Matthews m.fl., av forbønn for mennesker med leddgikt. Denne sykdommen regnes som uhelbredelig. 40 pasienter ble testet i to grupper. Undersøkelsen er publisert i Southern Medical Journal, December 2000, s. 1177 - 1186.
Pasientene som fikk delta, måtte på forhånd gjennomgå grundige medisinske tester. Et forbønnsteam fikk under tre dagers tid be med håndspåleggelse for den ene gruppen. Så fikk de ikke treffe dem mer. Pasientene fikk en 12 måneders medisinsk oppfølging.
Pasientene som fikk forbønn, ble oppsiktsvekkende mye bedre. Smerter forsvant. Bevegeligheten av ledd ble for flere dramatisk forbedret. Fire kunne erklære seg helt friske når det gjaldt symptomer.
Hvis dette hadde vært testing av en ny medisin, hadde resultatene vært sensasjonelle. Virkningene av et medikament ville imidlertid ha blitt borte etter hvert om man sluttet å gi det.
Men forbedringen av de som var blitt bedt for, hadde holdt seg like godt et år senere. Mysteriøst nok viste derimot ikke blodprøvene noen nevneverdig forskjell.

Underveis
Randy Clark og de andre betonte med rette at vi er underveis når det gjelder å være redskaper for helbredelse, tegn og under. Men det er viktig at vi er i gang, og at vi fortsetter - både å søke Herren i bønn, og å handle på Jesu ord. Når vi gjør det, ser vi hvordan mer og mer skjer - og større og større gjennombrudd oppleves.
Det er oppmuntrende å registrere den oppvåkningen som skjer på dette området! Mange ungdommer går ut og vitner og ber for syke, og helbredelser skjer. Og denne uken for eksempel er det en "Catch the Fire" konferanse i Oslo som er med på å inspirere til å ta nye steg på dette området.