Øyvinds Gaarder Andersens blogg

Mitt foto
Navn:

Øyvind Gaarder Andersen er lektor ved Høyskolen for ledelse og teologi på Stabekk, som nettopp er opprettet av baptistene og pinsebevegelsen. Han underviser også ved Hedmarktoppen og Sandvik Folkehøyskole. Andersen er født i Bergen og vokste opp der. Pinsekirken Tabernaklet var hans åndelige hjem. I 1979 ble han cand.theol. ved Menighetsfakultetet. De senere år har han reist en god del som forkynner til ulike land, spesielt til Russland og Afrika. Andersen har skrevet flere bøker. Den siste, som kom ut i juni er "Våg å tenke - våg å tro!", en bok om trosforsvar. Dessuten er Andersen daglig leder i stiftelsen Global Misjon.

onsdag, september 10, 2008

Aril Edvardsen, en Guds general - forfremmet til herligheten

Aril Edvardsen er gått bort. Med rette er det skrevet mange gode ord om ham i forskjellige aviser.

Da jeg fortsatt var tenåring, hørte jeg Aril Edvardsen preke i Bergen. Hans tema var: Gud har en plan for ditt liv - djevelen har en plan for ditt liv. Han brukte historien om Samson og Dalila som illustrasjon. Den prekenen sitter i meg ennå.
Aril Edvardsens liv kan også sies å illustrere denne sannheten. Djevelen hadde nok sine planer med ham, men det var Guds planer som vant frem. Det skjedde på grunn av de valg Aril tok. Takket være det, er Guds ord blitt forkynt og demonstrert på en sterk måte både i Norge og mange andre land.

Slik er Aril et forbilde for oss. Ikke minst gjelder det hans iver etter å nå menneskene med evangeliet og hans brann for misjon.Det er opp til oss hvordan vi bruker vårt liv. Djevelen har nok sine negative planer for oss, men Gud har helt andre planer. Og gir vi oss til Gud, og lar ham få lede oss, kan hans planer virkeliggjøres.

Aril kan nå, ved sin bortgang, få tale til oss - utfordre og inspirere oss til å la Guds plan med vårt liv bli en virkelighet.

Husk… de som har talt Guds ord til dere! Legg merke til den utgang deres livsferd fikk, og følg etter dem i deres tro.

Heb 13,7