Øyvinds Gaarder Andersens blogg

Mitt foto
Navn:

Øyvind Gaarder Andersen er lektor ved Høyskolen for ledelse og teologi på Stabekk, som nettopp er opprettet av baptistene og pinsebevegelsen. Han underviser også ved Hedmarktoppen og Sandvik Folkehøyskole. Andersen er født i Bergen og vokste opp der. Pinsekirken Tabernaklet var hans åndelige hjem. I 1979 ble han cand.theol. ved Menighetsfakultetet. De senere år har han reist en god del som forkynner til ulike land, spesielt til Russland og Afrika. Andersen har skrevet flere bøker. Den siste, som kom ut i juni er "Våg å tenke - våg å tro!", en bok om trosforsvar. Dessuten er Andersen daglig leder i stiftelsen Global Misjon.

fredag, april 11, 2008

OL-PROTESTENE OG NY EKTESKAPSLOV

Protestene mot Kinas brudd på menneskerettighetene har vært høylytte. Og bra er det! Jeg beundrer dem som virkelig har engasjert seg her, og ofret tid og penger for å si ifra.
I morgen skal det gå en annen protestmarsj i Oslo - i protest mot en annen form for overgrep: innføringen av såkalt "likekjønnede "ekteskap". Måtte denne protesten høres like kraftig som protesten mot OL-stafetten!


Som sagt, det er beundringsverdig hvordan ulike grupper har markert seg til støtte for menneskerettigheter i forbindelse med OL-stafetten. Hvor langt har ikke for eksempel "Reportere uten grenser", og andre strukket seg for å bli hørt - for å overdøve den makelige politiske korrekthetens stemme! Mange av dem har reist lange strekninger for å være med å demonstrere. Det gjør godt å oppleve at noen sier ifra, at noen gjør noe - der det bør gjøres noe.

Hvor er kristenfolket?
Men en annen dramatisk sak står også på trappene - som vil få vidtfavnende og langtrekkende konsekvenser: forslaget om å innføre en lov som gir adgang til homofile ekteskap.
Her burde det protesteres like kraftig som i London, Paris eller San Francisco. Hvorfor det?

For å nevne noen grunner:
- Det vil bli en lov som raserer begrepet ekteskap. Ekteskap er forening av mann og kvinne, slik at de danner familie - og i en slik sammenheng skal barn få lov å vokse opp.
- Lovforslaget er et overgrep mot barna. Barn trenger en far og en mor. De skal ikke berøves det, ved en lov som sier at det er like bra å ha en far og en far, eller en mor og en mor. Det er ingen tvil om at slike oppvekstvilkår vil være uheldig for barnet. Undersøkelser som sier at likekjønnede par er like gode som foreldre, har vist seg å være ideologisk vinklet og beheftet med metodiske svakheter.
- Dette lovforslaget innebærer, på sikt, et kraftig angrep på ytringsfriheten. Slik sies det på nettstedet www.morfarbarn.no

Alle de som i ord og handling holder fast på at mor-far-barn-relasjonen står i en særstilling, vil med en slik lov bli potensielle lovbrytere. På sikt vil de etter all sannsynlighet møte ulike former for yrkesforbud, rettssaker, bøter og straffereaksjoner. Det samme vil gjelde for organisasjoner, institusjoner og trossamfunn.
Flere norske politikere har uttalt at trossamfunn og organisasjoner om nødvendig må tvinges til å innrette seg etter kjønnsnøytrale ekteskapslover. Mye tyder på at forkjemperne for den radikale kjønnsideologien er villige til å gå langt i å kriminalisere trossamfunnenes skapelsesteologi og samlivsetikk. Man kan allerede i dag se konturene av dette i anklagene som brukes mot dem som mener at mor-far-barn-relasjonen står i en særstilling. Disse sammenlignes stadig oftere med rasister, og de blir anklaget for å krenke andres menneskeverd. Er vi på vei mot det som paven nylig kalte "relativismens diktatur"?


Måtte protestmarsjen i Oslo i morgen samle tusener! Måtte den bli en parallell til OL-protestene!