Øyvinds Gaarder Andersens blogg

Mitt foto
Navn:

Øyvind Gaarder Andersen er lektor ved Høyskolen for ledelse og teologi på Stabekk, som nettopp er opprettet av baptistene og pinsebevegelsen. Han underviser også ved Hedmarktoppen og Sandvik Folkehøyskole. Andersen er født i Bergen og vokste opp der. Pinsekirken Tabernaklet var hans åndelige hjem. I 1979 ble han cand.theol. ved Menighetsfakultetet. De senere år har han reist en god del som forkynner til ulike land, spesielt til Russland og Afrika. Andersen har skrevet flere bøker. Den siste, som kom ut i juni er "Våg å tenke - våg å tro!", en bok om trosforsvar. Dessuten er Andersen daglig leder i stiftelsen Global Misjon.

søndag, desember 23, 2007

Gud ble menneske

Se, jeg forkynner dere en stor glede - en glede for alt folket!
Luk 2, 10

Dette er et gledesbudskap som sprenger alle dimensjoner. Gud er blitt menneske. Han kom til oss her på jorden, og "slo opp sitt telt" i blant oss, som det sies på gresk i Johannesevangeliet (Joh 1, 14).

Hvorfor gjorde han det? Anselm, erkebiskop i Canterbury på 1100-tallet, uttrykte det slik i sin bok "Hvorfor ble Gud menneske?"

Ingen skal det uten mennesket.
Ingen kan det uten Gud.
Derfor ble Gud menneske.


Hva var det mennesket skulle? Det måtte bli frelst, det måtte bli fri fra syndens, dødens og djevelens makt. Men ikke bare det, mest av alt måtte mennesket gjøre opp for seg - sone sin synd og sin skyld. Men intet av dette maktet mennesket.
Bare Gud var i stand til å sone, til å betale den gjeld av skyld mennesket hadde opparbeidet seg. Og bare Gud var i stand til å sette fri fra syndens, dødens og djevelens makt.

Det var mennesket som skulle gjøre det, men bare Gud som kunne gjøre det. Derfor ble Gud menneske. Gjennom sin sønn, Jesus Kristus, ble han en av oss - og som en av oss, som sann Gud og sant menneske - frelste han oss fra vår skyld, og fra syndens, dødens og djevelens makt. Han gikk inn under våre kår for å frelse oss fra ondskapens kår.

Det var budskapet om dette englene forkynte da han ble født.

God jul!

fredag, desember 14, 2007

Shahla-saken - en halv seier

Shahla får bli i Norge! Det er utrolig gledelig! Vi gratulerer henne - og de som har kjempet for hennes sak! Blant annet har pastor Egil Svartdahl gjort en beundringsverdig innsats for henne - og dermed også for dem som er i en lignende situasjon.

Samtidig er det bare en halv seier, dessverre! For Utlendingsnemnda (UNE) mener at vilkårene for å innvilge asyl ikke foreligger, siden det ikke anses å foreligge noen forfølgelsesfare knyttet til en retur til Iran.
Shahla får oppholdstillatelse ut fra en konkret helhetsvurdering av en situasjon som har endret seg i løpet av de fire siste årene. Utlendingsnemnda har særlig lagt vekt på hennes medisinske tilstand og den tiden hun har vært i Norge, sier UNE-direktør Terje Skjeggestad til NTB. Han avviser at avgjørelsen representerer en ny, mykere linje fra UNE.

Sørgelig holdning i Utlendingsnemnda
Denne holdningen til Utlendingsnemnda er sørgelig! Det viser at de ikke vil ta på alvor den forfølgelse muslimer som er blitt kristne, utsettes for. Det nemnda sier er ikke til å tro! Ingen førfølgelsesfare knyttet til en retur til Iran?
Kan nemnda tro på det den selv sier?

Skremmende nok har det fra dette hold tidligere vært sagt at det går bra om kristne som sendes tilbake, går stille i dørene med sin tro. Men det kan ikke en kristen gjøre!
De første kristne fikk ganske tidlig forbud mot å forkynne om Jesus. Men svaret de gav, var:

Døm selv om det er rett i Guds øyne å lyde dere mer enn Gud! For vi kan ikke la være å tale om det som vi har sett og hørt. (Apg 4, 19 - 20)

Derfor lot de første kristne seg kaste for de ville dyr. Og derfor blir mange kristne martyrer også i dag.

Når skal norske myndigheter ta ytringsfriheten og trosfriheten på alvor - og gi asyl til dem som virkelig trenger det.
Mullah Krekar beskyttes i Norge fordi han kan risikere dødsstraff om han blir sendt tilbake til Irak. Men uskyldige kristne kan den norske Utlendingsnemnda gjerne sende tilbake til Iran for eksempel - hvor de risikerer forfølgelse og martyrium!

mandag, desember 03, 2007

Biskop Bondevik drapstruet

Jeg ser at biskop Bondevik er blitt drapstruet to ganger på grunn av sitt nei til homofilt samliv. Han er også ellers blitt utsatt for trusler og trakassering.

Det skal bli interessant å se hvilke kommentarer representanter for homofiles organisasjoner vil gi til dette.

Og likeså politikere eller andre.