Mitt foto
Navn:

Øyvind Gaarder Andersen er lektor ved Høyskolen for ledelse og teologi på Stabekk, som nettopp er opprettet av baptistene og pinsebevegelsen. Han underviser også ved Hedmarktoppen og Sandvik Folkehøyskole. Andersen er født i Bergen og vokste opp der. Pinsekirken Tabernaklet var hans åndelige hjem. I 1979 ble han cand.theol. ved Menighetsfakultetet. De senere år har han reist en god del som forkynner til ulike land, spesielt til Russland og Afrika. Andersen har skrevet flere bøker. Den siste, som kom ut i juni er "Våg å tenke - våg å tro!", en bok om trosforsvar. Dessuten er Andersen daglig leder i stiftelsen Global Misjon.

tirsdag, september 25, 2007

Drapstruet

Jon Reidar Øyan, leder for Landsforeningen for lesbisk og homofil frgjøring (LLH) er blitt truet på livet i et brev han har mottatt. Avsenderen skriver at han gjerne ville gi ham en dose av den dødelige gassen Zyklon B. Øyan vil anmelde saken til politiet.

Vi tar på det sterkeste avstand fra denne formen for trusler! Enhver trussel om vold er helt forkastelig. I den debatten om homofili som pågår i samfunnet, må vi skille mellom sak og person. Vi skal være full av kjærlighet og omsorg overfor den homofile, samtidig som vi sier nei til en homofil livsstil. Det gjør vi fordi vi tror at en slik livsstil er destruktiv for alle parter. Den bryter med Guds ordninger for mellommenneskelige forhold, slik det klart kommer til uttrykk i hans ord, Bibelen.

Ytringsfriheten truet
Når slike trusler fremsettes, er det et angrep på ytringsfriheten - i dette tilfelle Øyans ytringsfrihet.

I dagens politiske situasjon er det imidlertid det syn Øyan forfekter som står sterkt. Det er blitt den politisk korrekte oppfatning. Generelt sett er det ytringsfriheten til dem som er uenig med ham, som er truet. Den som våger å uttale seg på tvers av det politisk korrekte homofili-syn, får en storm av skjellsord mot seg: "homofob", osv.
Ja, de kan trues med dom og fengsel. Saken med Åke Green i Sverige illustrerte det.

Det nye lovforslaget angående ekteskapet truer også ytringsfriheten. En slik lov kan komme til å true lærere i skoler og barnehager til taushet. Skal man der få si hva man mener, at ekteskap er en forening av mann og kvinne - ikke av mann og mann eller kvinne og kvinne? Eller blir det forbudt å si det?

20 Comments:

Anonymous Anonym said...

Så overveldende "raust" av deg å gi den voldstruede homopolitiske lederen din støtte...
Problemet er bare at du og dine likesinnede begår like alvorlige overgrep mot folk av Øyans type til stadighet. Vedvarende fordømmelse av mennesker på grunn av noe de ER, er helt forkastelig! Dere krever med Bibelen i hånd at homofile skal slutte å elske, slutte å bli elsket av sine livsledsagere, og det skal iallfall gjøres helt klart at homofile ikke er bra nok til være ektefolk. Dere ødelegger mange flere liv enn tilfeldige psykopater som skriver trusselbrev til homopolitiske ledere. Skam dere!

7:02 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Herregud så patetisk..... Eneste forskjellen er at du pakker meningene dine litt mer inn enn det brevskriver gjorde....
Det gjør deg ikke til noe bedre menneske det Øystein Gaarder.... Du er akkurat like menneskefiendtlig du som han.... Hold heller kjeft enn å snakke med kløvd tunge,,,

7:11 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Ikke noe vits i å ta dette alvorlig. Alle vet at mange eldre kristne har et problem med homofile, men det sier mer om dem enn det gjør om homofile. Om noen generasjoner tror jeg vi er kvitt slike tåpelige mennesker som har problemer med å fatte at ikke alle er like, og takk "gud" for det.

7:25 p.m.  
Blogger Øyvind Gaarder Andersen said...

Så var det dette med ytringsfrihet og toleranse. Det skal vel ikke bare gjelde en vei?

8:16 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Er vel ingen som har sagt noe om at man ikke kan ytre seg her.....
Det jeg sa er at du ikke skal sette deg selv høyere enn andre med samme meninger.....selv om du snakker med kløvd tunge så er ikke dine meninger noe bedre enn han som skrev brevet.....

8:32 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.

1:47 a.m.  
Anonymous Anonym said...

Kommentarene her viser jo hvor rause og tolerante dere som krever raushet og toleranse er. Problemet er at hvis en har andre meninger enn dere så er man "på lag" med galninger som sender slike brev. I motsetning til dere så må man klare å skille mellom sak og person. Hvis noen hadde skrevet om homofile det dere skriver om de som er mot homofili, så hadde man vært buret inne for "hets mot folkegruppe" for lenge siden. Toleranse - ja takk! Enveistoleranse - nei takk!

9:20 a.m.  
Anonymous Anonym said...

Jeg mener det er en vesentlig forskjell mellom det å være homofil av legning og det å ha en religiøs overbevisning.
Ingen homofile har aktivt valgt sin seksualitet, men når det gjelder tro og livssyn, snakker vi ikke om en medfødt egenskap, men en tillært (ev. indoktrinert) holdning/mening. Jeg mener at det man ER, stikker dypere enn det man GJØR. Mens mange av Gaarders kaliber ser ut til å skille mellom det å VÆRE homofil og det å GJØRE homofili, mener jeg at dette ikke går an å holde fram hverandre. Fordømmelse av "homofil praksis" vil uansett være et angrep på en persons medfødte kvaliteter. Noe annet er det med religiøs overbevisning. Selv om man sier at man ER kristen (el.l.), ligger ikke dette så dypt i personen som seksuell legning. Legning er natur, mens religion er kultur. Og da mener jeg at det er mer legitimt å kritisere et kulturskapt fenomen enn en naturlig, medfødt egenskap hos en liten gruppe. Særlig når det kulturskapte fenomenet går ut på å predike at den lille gruppens medfødte egenskap er synonymt med synd, destruksjon, abnormitet etc.

9:37 a.m.  
Anonymous Anonym said...

Det er en vesensforskjell melllom å bli nektet sin ytringsfrihet og bli kritisert for sine ytringer. Det er utrolig mye syting fra kristnt hold om at de blir berøvet sin ytringsfrihet bare fordi de opplever å bli kritisert for sine meninger. Meningskritikk er en del av ytringsfriheten, og såpass må man da tåle - og kanskje tenke litt på hvordan situasjonen er for de som FAKTISk er berøvet sin ytringsfrihet rundt om i verden før man beklager seg.

Når det gjelder Åke Green-saken er det en vanskelig grenseoppgang mellom "hets mot folkegruppe" og ytringsfriheten. Svensk høyesterett kom fram til at ytringsfriheten veide tyngst, hvilket jeg er glad for. Men man kan ikke komme forbi at Greens uttalelser er ekstremt onde og hjerteløse, og jeg skulle likt å se Norge i dag forsvare en nynazist/anitsemitt om han ble anmeldt for akkurat likedanne uttalelser om jøder...

11:34 a.m.  
Anonymous Anonym said...

jeg støtter deg 100 prosent Øyvind!!!!!!!!

12:40 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Til benja:

Hva innebærer det at du støtter Gaarder Andersen i denne saken?
Betyr det at du ser det som helt essensielt å få forklart homofile at de må slutte å elske den de vil?
Betyr det at du ser det som viktig å fortelle homofile at deres kjærlighet er mindreverdig, syndig og destruktiv?
Betyr det at du aktivt støtter kampen mot at enkelte personer som elsker hverandre, bor sammen og har omsorg for hverandre, skal få fortsette med det?
Homofil kjærlighet går ikke ut over noen. Det er ikke uetisk eller umoralsk. Det bryter kun med et dogme som lever i en del religiøse fellesskap. Dette dogmet sier (som alle andre dogmer) at det er sånn fordi det er sånn. Det er syndig fordi det er syndig.
Min logikk hamler ikke opp med slike tankefigurer.
Det å slå noen i ansiktet er synd fordi det skader et annet individ. Det å ta penger fra en annens lommebok er synd fordi det skader et annet individ.
Det å elske en person av samme kjønn er synd fordi det bare er sånn.
Forstå det den som kan.

12:55 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Jeg er forsåvidt enig i det du skriver. Likevel sitter jeg igjen med en tanke... De som er kritiske til det du står for og sier, vil ganske fort registrere at det kun går fem linjer (sett bort fra innledningen), før du sier at "vi skal si nei til en homofil livsstil". Kunne ikke dette innlegget forbli akkurat slik det ser ut til å være i begynnelsen - et forsvar for ytringsfriheten, selv om det gjelder et syn/mening du ikke er enig i. Jeg tror din støtte til ytringsfriheten ville blitt oppfattet mer troverdig da...

1:37 p.m.  
Blogger Øyvind Gaarder Andersen said...

En kommentar til den siste kommentaren:
Trosfrihet og ytringsfrihet er et gode vi må ta vare på. I homofili-debatten må det gå begge veier. Derfor burde det være selvsagt å ta avstand fra vold og trusler mot dem som forsvarer en homofil livsstil.

Generelt betraktet er det imidlertid blitt politisk korrekt å forsvare en homofil samlivsform. De som sier nei til dette, går mot strømmen - mot det som er på mote. Toleransen overfor den som gjør det, synes ikke alltid å være så stor. Dette synes jeg det er viktig å peke på. Derfor ville jeg i innlegget på bloggen peke på nødvendigheten av å ha respekt for ytringsfriheten overfor begge parter - og viktigheten av å skille mellom sak og person.

Men når for eks. LO vil tvinge Kirken til å vie homofile, er religionsfriheten truet.
Og, som det er pekt på, det nye ekteskapsforslaget kan komme til å true læreres ytringsfriheten i den offentlige skolen.

Ellers har jeg slettet en av kommentarene ovenfor. Selv vil jeg nok tåle de karakteristikker jeg der fikk. Men jeg kom til at det bør settes en viss standard når det gjelder kommentarer.

6:42 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Blir personlig ikke det minste skremt at "hatinnleggene". Det er blitt så vanlig nå at vi "annerledes tenktende" som ønsker å ta bibelen på alvor ikke kan gjøre dette lenger og si det høyt. Neste gang kan det kanskje hende at det det er en annen gruppe som får lide. Liberale krefter i samtunnet kaller det ytringsfrihet å trakassere og latterliggjøre meningsmotstandere. Samtidig som meningsmotstanderne skal knebles.

Det var en type på 30 tallet som klarte det med glans. Holdt det gående i ca 12-15 år. Vi ser noe lignende i Iran i dag. Hvor er de liberale når presidenten i Iran forteller verden at fenomenet homofili ikke eksisterer i Iran? Er de for opptatt med å skrike korsfest over de i Norge som forsøke å komme i dialog og forsøker å komme frem med sine egne meninger?

Intoleransens ansikt er for meg helt klart. De homoliberale har nå fått så mye vann på mølla at de føler seg litt overdrevent uovervinnelige.

Tror personlig at hele bevegelsen kommer til å gå på en kjempesmell. Diskriminering av homofile og lesbiske finner i samfunnet generelt og ikke i hovedsak blant konservative kristne i Norge.

9:37 p.m.  
Anonymous Anonym said...

hva mener du,går det an å vinne over menesker som er det de er.utrydde dem er det det du mener.og du tar da virkelig feil om du har den oppfatning at homofili er en bevegelse.
åvære pinsevenn f.eks.Er å være medlem i en bevegelse.
konservative kristne lider av begrepsforvirring.følg med i timene som går,her og nå,ikke så mye i timene som har gått.

homofili er ikke mote,men moten kan ha en vis homofil estetik noen steder.

det korte innlegget som karaktriserte psykopatiske trekk ved deg øyvind som person,er vanskelig å se i en tekstsammenheng,men det er en psykopatisk skikkelse som er i en
situasjon, en til en, og gjøre den meningen du ytrer ut i live.andre lærer av deg

tankene kan du ha for deg selv ordene kan du bruke anderledes
å begynne på nytt når det gjelder begreper trenger du og dine virkelig.

10:04 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Bra Øyvind G Andersen at du sletter noen av de mest useriøse innleggene. Det kan umulig gavne noen å få all søpla ut på nettet. Samtidig er det synd at det ikke er mulig å diskutere slike saker uten at man tar i bruk helt forkastelige ord og uttrykk. Øyvind, du har min fulle støtte i det du skriver, så bare stå på videre. Vi trenger din tydelige tale inn i vår tid.

10:57 p.m.  
Blogger Cecy said...

Bra innlegg! Jeg ser opp til deg. Savner undervisningen din. Men over til debatten. Hvis man åpner for en felles ekteskapslov, hva blir det neste? Skal man da tillate flerkoneri f.eks? Ellers så vil jeg bare gjøre oppmerksom på en ting i forhold til homofile og adopsjon, det er barna, barna, barna man bør ta hensyn til. Hvorfor er det så viktig med både menn og kvinner i skolen og i barnehagene, men ikke i samfunnets viktigste institusjon, nemlig familien? Dette er ikke bare noe som kommer fra "mørkemennene", til og med FN mener at alle barn har rett på og bør ha en mor og en far. Vel, debatten vanskelig og allsidig. Men jeg håper vi kan ha respekt for hverandre uansett. Homofile er også mennesker, jeg synes kanskje de har blitt fremstilt feil til tider. Men; jeg vil fremdeles mene at homofili ikke er rett. Har jeg lov til å mene det? Så kan folk mene det de vil om meg, bare ikke sett merkelapper, og ikke fyr opp under stereotypene.

2:36 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Jeg spør, etter å ha lest alle innleggene. Er det kristene menneskers jobb, og stå på barikadene, og kjempe mot homofili. Eller er det å forkynne evangeliet? Jeg spør ikke etter personers mening, men hva bibelen sier om saken. Kansje du kan svare Øyvind?

10:50 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Kanskje må kristne tenke: å forkynne evangeliet er det viktige , men likevel må vi tale om en kristen samfunnstjeneste.Hva sier Guds ord- selv om vi drar på oss menneskers vrede- holde frem hva Guds ord sier om ekteskap og fammilie.Dette er ordninger som er til beste for alle,selv de ikke "beviste" troende.Vi lever alså i to riker -verdener.Eller som Luther sa, 2 regimenter.

10:26 a.m.  
Blogger Unknown said...

Det å tale om en kristen samfunnstjeneste er å tale om et annet evangelium enn det som Paulus fikk i oppgave og gi til hedningene. Å tale om en kristen samfunnstjeneste er og forkynne gjerninger.Vi trenger ikke og prøve og oppføre oss rett lenger. Det er Den Hellige Ånd som hjelper oss med dette. Hvis vi leser Galaterbrevet kapittel 3:v.2, så vil vi få litt lys over saken tror jeg.(1.kor.1.v.17, Ef. 2,v.8-10) Kunne nevnt flere, men det skal jeg ikke gjøre.

Vil avslutte mitt innlegg med å si, at evangeliet er en Guds kraft til frelse for hver den som TROR, ikke gjør. Det er kraften som forvandler oss. Ikke en forkynner som sier du må, du skal. Det virker mot sin hensikt. (rom.4. 15-16. rom7.5-11)

Bare evangelium, ikke noe annet. Det er Guds kraft til frelse. Vær velsignet alle sammen:-)

12:57 p.m.  

Legg inn en kommentar

<< Home