Mitt foto
Navn:

Øyvind Gaarder Andersen er lektor ved Høyskolen for ledelse og teologi på Stabekk, som nettopp er opprettet av baptistene og pinsebevegelsen. Han underviser også ved Hedmarktoppen og Sandvik Folkehøyskole. Andersen er født i Bergen og vokste opp der. Pinsekirken Tabernaklet var hans åndelige hjem. I 1979 ble han cand.theol. ved Menighetsfakultetet. De senere år har han reist en god del som forkynner til ulike land, spesielt til Russland og Afrika. Andersen har skrevet flere bøker. Den siste, som kom ut i juni er "Våg å tenke - våg å tro!", en bok om trosforsvar. Dessuten er Andersen daglig leder i stiftelsen Global Misjon.

fredag, august 17, 2007

Nyåndelighet - noe å lære?

Mange mennesker i vår tid er åpne for det åndelige. De har ikke tro på at tilværelsen dypest sett bare består av det materielle. På sin jakt etter kontakt med det åndelige søker de ofte inn i det som gjerne kalles nyåndelighet eller New Age. Det har Märtha Louises såkalte engelskole illustrert. Har vi noe å lære av denne nyåndeligheten?

Ja, det har vi! Bølgen av nyåndelighet bør påminne oss om hva Bibelen faktisk sier, og utfordre oss til å praktisere det. Det er til Bibelen vi skal gå for å finne sann, ekte og sterk åndelighet. Gud skapte oss til å leve i en overnaturlig dimensjon, til å leve i kontakt med ham.
Det er bare å lese Apostlenes gjerninger for eksempel. Så ser man hva det kristne livet innebærer, hva som er normal kristendom. Og de siste hundre årene har denne dimensjonen av kristenlivet fått en kraftig renessanse gjennom den globale pinsekarismatiske bevegelsen som legger vekt på Den Hellige Ånds overnaturlige virke. Over en halv milliard kristne verden over tror nå på, og praktiserer denne siden ved den kristne tro.

Må vi bli djervere?
Tiden er inne nå for en enda djervere forkynnelse av evangeliet i Åndens kraft, fulgt av de overnaturlige tegn som Bibelen beskriver: Helbredelser og mirakler, profetisk gave i funksjon, osv. (Markus 16, 15 - 20).
Det som skjedde i Danmark for et par år siden i forbindelse med evangelist Charles Ndifon er tankevekkende. Dansk TV2 gjorde et opptak fra et møte i Ringkøbing hvor han bad for syke. Et par meget overbevisende helbredelser skjedde, og disse ble fulgt opp flere måneder etterpå av filmteamet. Filmopptaket ble sendt som en del av serien "Åndenes makt", en serie som ellers befattet seg med det okkulte. Hundretusener av dansker så serien. Da så Ndifon kom til pinsekirken i København, var det kø i timesvis før møtene begynte. Mange kom ikke inn. Kirken var overfylt av folk som vanligvis ikke går i kirken, svært mange av dem New Age interesserte.

Vi skal ikke være redd for å praktisere det Bibelen sier. Vi skal gjøre som Moses, gjøre det Gud ber oss om å gjøre. Han lot seg ikke distrahere av at Faraos magikere etterlignet det han gjorde, han bare fortsatte slik Gud hadde sagt. Det var en åndskamp som pågikk mellom Satan og Gud. Men hele tiden viste Guds ånd seg som sterkest (2 Mosebok 7 - 12). Det vil vi også oppleve når vi ufortrødent gjør det Guds ord sier og lar oss lede av Den Hellige Ånd.
Tilsvarende var det med Filip i Samaria. Han forkynte Kristus, og sterke mirakler skjedde. Til og med trollmannen Simon ble imponert, og ville bli kristen han også (Apostlenes gjerninger 8, 4 - 12).

Ledet av Ånden
Vi skal få bli ledet av Den Hellige Ånd. Hvordan kan det skje?
Jo, først og fremst må vi følge det Bibelen, Guds ord, sier. Gud sier eller gjør aldri noe som går imot det han der har sagt. Han har gitt oss sitt ord som en sikker veiledning.
Dernest, når vi ber om ledelse, kan vi oppleve fred for det som er rett å gjøre eller ufred for det som er galt. Dette er noe troende til ulike tider er velkjent med.
Videre vil Den Hellige Ånd gi oss tanker om hva vi skal gjøre. Dette har med følsomhet for Åndens stemme å gjøre, noe som utvikles når vi tilbringer tid i bønn og lever i fellesskap med Kristus. Og vi kan få "kunnskaps ord", åpenbaring om hvordan andre mennesker har det for å være til hjelp for dem. Det har med det profetiske å gjøre.

En ungdom som var ute i Europa og evangeliserte tidligere i år, fortalte meg at han samtalte med en ungdom med rusproblemer om Jesus, men vedkommende virket likegyldig. Da bad han Gud om hjelp til å nå frem til ham. Plutselig fikk han det for seg at han skulle spørre ham om han var blitt forlatt av sine foreldre da han var 4 - 5 år gammel. Da våknet ungdommen med rusproblemer, og tårene begynte å komme i øynene hans. Jo, det var slik.

Men den åndelige verden er ikke nøytral. Derfor er det farlig å søke det åndelige utenom gjennom Jesus Kristus. En hendelse som er beskrevet i Apostlenes gjerninger 16, 16 - 18 illustrerer det. Paulus og Silas traff en slavepike med en spådomsånd. Hennes herrer tjente penger på hennes spådomskunst. Hun fulgte etter Paulus og de andre og ropte: "Disse mennesker er Den Høyeste Guds tjenere, som forkynner dere frelsens vei!"
Det hun sa var rett. Likevel kjente Paulus at det var noe som ikke stemte. Det var en falsk ånd som talte, og han drev ånden ut. Etter det kunne hun ikke spå mer.
Derfor sier Bibelen: "Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud!…hver ånd som ikke bekjenner Jesus er ikke av Gud" ( Første Johannes brev 4, 1 - 3).

3 Comments:

Anonymous Anonym said...

Denne artikelen må kirken ikke lese for da mister New age mange medlemmer.
Vi får håpe dem forsetter med sin fantasi forståelse av Jesus slik at søkende menesker holder seg langt unnna.

Åndelig søken etter Kristus er svermeri som hører hjemme og tilhører new age mennesker som er så domme nok til å tro på eventyr om oppstandelse og englene
New age blir den nye kirke for dem som blir jaget av kirken for sin overtro på Gud og den åndelige verden.
Broder i Kristus

10:47 a.m.  
Blogger Unknown said...

Dette var en veldig fin og riktig innlegg.

Gud velsigne deg

Mvh Susanne - tidligere elev på Bibel og misjon ved Hedmarkstoppen:)

4:30 p.m.  
Blogger RUDIE said...

Om man ikke har en åndelig søken etter Jesus, kan man da være frelst?

5:47 p.m.  

Legg inn en kommentar

<< Home