Mitt foto
Navn:

Øyvind Gaarder Andersen er lektor ved Høyskolen for ledelse og teologi på Stabekk, som nettopp er opprettet av baptistene og pinsebevegelsen. Han underviser også ved Hedmarktoppen og Sandvik Folkehøyskole. Andersen er født i Bergen og vokste opp der. Pinsekirken Tabernaklet var hans åndelige hjem. I 1979 ble han cand.theol. ved Menighetsfakultetet. De senere år har han reist en god del som forkynner til ulike land, spesielt til Russland og Afrika. Andersen har skrevet flere bøker. Den siste, som kom ut i juni er "Våg å tenke - våg å tro!", en bok om trosforsvar. Dessuten er Andersen daglig leder i stiftelsen Global Misjon.

tirsdag, juli 24, 2007

Engler - finnes de?

Flere aviser forteller at prinsesse Märtha Louise har opprettet en skole, Astarte Education, hvor folk skal lære å komme i kontakt med engler. Hun sier at "gjennom hestene lærte jeg å kommunisere med dyrene på et dypere nivå. Det var mens jeg holdt på hestene at jeg opptok kontakten med englene."
Märtha Louise leder skolen sammen med Elisabeth Samnøy som tror på reinkarnasjon, kontakt med engler og "andre guddomm-elige energier". Skolens nettsted (
www.astarte-education.com) sier: "Vi i Astarte Education lærer deg hvordan du kan få tak i dine egne sannheter ved å speile deg selv i andre gjennom readinger, healing, krystaller og berøring.

Den tankegang vi her møter, er helt åpenbart preget av det som gjerne kalles nyreligiøsitet, eller New Age. Skolens nettsted har en egen side om Astarte hvor det blant annet står: "Astarte er en av de eldste gudinnene fra Midt-Østen… Hun er nært identifisert med Ishtar i Babylonia, Hathor og Isis i Egypt, Kali og Irdrani i India, Afrodite og Demeter i Gresk Mytologi og Frøya i Norrøn Mytologi. Hebreerne tilba henne som Sidoniernes gudinne. Kong Salomo som tok utenlandske koner, "fulgte Astarte, sidoniernes guddom." (1 Kongebok 11:5)
Nettstedet unnlater imidlertid å fortelle at tilbedelsen av Astarte ble stemplet som alvorlig avgudsdyrkelse og et grovt brudd med dyrkelsen av Israels sanne Gud. "Og Salomo gjorde det som ondt var i Herrens øyne. Han fulgte ikke trofast etter Herren, slik hans far David hadde gjort" (1 Kongebok 11, 6). På grunn av denne avgudsdyrkelsen ville Guds straffedom komme over landet (1 Kongebok 11, 9 - 11).

Finnes det engler?
Ja, det finnes engler. Bibelen forteller mye om englers virksomhet. Blant annet sies det: "Er de ikke alle tjenende ånder, som sendes ut til tjeneste for deres skyld som skal arve frelse?" (Hebreerbrevet 1, 14).
Det finnes en høyst reell åndelig virkelighet. Problemet er imidlertid at denne ikke er nøytral eller bare god. Det finnes også en ond åndelig virkelighet. "…Satan selv skaper seg jo om til en lysets engel!" (Andre brev til korinterne 11, 14).
Neglisjerer man den onde åndelige virkelighet, har man åpnet seg for bedrag og villfarelse. Det finnes bare en måte å begi seg trygt inn i den åndelige verden på, og det er gjennom troen på Jesus Kristus som Guds Sønn. Uten beskyttelsen av ham som gav sitt liv, sitt blod, for å frelse oss fra den onde, er vi fritt vilt for ham som nettopp kan skape seg om til en lysets engel - satan og hans ånder, hans engler. Bibelen forteller om falne engler som fulgte djevelen i fallet, i opprøret mot Gud (Johannes' Åpenbaring 12, 7).
Et klassisk eksempel på konfrontasjonen mellom Guds åndelige virkelighet og den onde åndelige virkelighet finner vi i beretningen om Moses da han, på oppdrag fra Gud, gjorde staven sin om til en slange ved å kaste den ned foran Farao. Da etterlignet Faraos trollmenn det Moses gjorde. To motsatte slag av åndskraft var i virksomhet. Men Guds Ånd viste seg som den sterkeste (Andre Mosebok 7).

Legitim åndelig lengsel
Vi mennesker ble skapt til samfunn med Gud - og dermed for det overnaturlige. Derfor har mennesket en helt legitim åndelig lengsel. Det er ikke overraskende om dette fører til at folk søker inn i nyreligiøsitet. Men det er å søke på feil sted!

For rundt hundre år siden ble det overnaturlige innen kristendommen fornyet på en kraftfull måte gjennom pinsevekkelsen. Denne fornyelsen er blitt formidlet videre utover til enda flere gjennom den karismatiske vekkelsen. Her finnes det ekte åndelige opplevelser å få - i Jesu navn, på hans blods grunn. (Et eksempel på det har jeg gitt i min forrige bloggartikkel om tungetalen.) Her kan man utrustes til å beseire han som bare skaper seg om til en lysets engel. Her kan man få hjelp av de sanne lysets engler, i stedet for av de falske.

Det er tragisk at prinsesse Märtha Louise vil ivre for Astarte-dyrkelse, og slik følge Salomos sørgelige feilgrep. La oss be om at hun får se lyset fra ham som er skaperen av alt lys, Jesus Kristus, han som sa: "Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg (Johannesevangeliet 14, 6).

9 Comments:

Anonymous Anonym said...

Det Märtha sier om å kommunisere med dyr på en dypere måte er typisk for noe som ofte blir omtalt som empater. Kort fortalt er det vanlige mennesker som er ekstra følsomme for menneskelige sinnstemninger, og iblant overfor åndelige strømninger. Det er ganske vanlig at folk er så følsomme. Märtha er typisk for et menneske som er følsomt og så blir fanget opp av det "alternative". Det blir opplevd som relevant for dem. Men i virkeligheten er Jesus mye mer relevant. Om vi hadde undersøkt skikkelig, ville vi trolig funnet at pinsemenighetene er fulle av slike følsomme mennesker. De bruker bare ikke sånne ord, fordi de har fått de behovene møtt av Den Hellige Ånd - det åndelige og emosjonelle behovet er møtt, og kanalisert riktig. Utfordringen for oss kristne er å møte mennesker som er følsomme, og fortelle dem at svaret er i Jesus Kristus, og hans Hellige Ånd.

8:25 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Jeg utnevner deg herved til kongen av understatements.

å skrive er "preget av new age" er jo totalt meningsløs. Dette ER new age, og ikke noen lett blanding, eller inspirasjon.

12:26 a.m.  
Anonymous Anonym said...

Jeg tror denne type intuisjon kan være en nådegave.

Jeg har også i blant lurt på om mennesker kan være født med nådegaver de kan ende opp med å bruke rett, eller galt.

Men der skal jeg trå varsomt.

Jeg har selv en slik "intuisjon", og jeg vet godt at den både kan brukes rett og galt.

Vi har også sett i det i mange profetiske tjenester hvor folk F. eks har hatt evnen til å avsløre synd i menneskers liv, men benyttet gaven på en gal måte, og i blant som et middel til maktkamp.

12:31 a.m.  
Blogger Storstrand said...

Hva er det egentlig aa undre seg over. Europas kongehus staar med begge beina solid plantet baade i nyreligioesitet og okkultisme. Prins Charles er rapportert aa ha konvertert til maaneguden allahs dyrkelse (islam) for over tjue aar siden, samtidig som han er oeverste leder for Hosebaandsordenen, som ble skapt for aa beskytte middelalderens hekseordener - og frimurer. Det siste gjelder ogsaa Tony Blair, som visstnok er i ferd med aa konvertere til katolisismen, som ogsaa er astarte-religion (himmeldronningen.)

10:11 a.m.  
Anonymous Anonym said...

FEIL TRO?
Hvorfor skal ikke martha selv kunne velge sin egen spirituelle retning likeledes som resten av det norske folk. Det ER religionsfrihet dette landet, noe som har ført til et religionsmangfold. Hvis du respekterer denne friheten, så er det jo meget lite konstruktivt av religiøse mennesker å rakke ned på hverandre slik som du gjør. Det er slike destruktive initiativ som skaper konflikter. At jeg personlig synes det er hinsides enhver fornuft å søke universelle sannheter om vår (mange tusen år lange) eksistens i en 2000 år gammel bok, betyr ikke at jeg synes det er meningsfullt å rakke ned på kristne mennesker.
Aksepter at den dagen da hele verdens borgere blir bokstavtro og fundamentalistiske protestanter aldri vil komme. Prøv heller å glede deg over det DU kan få ut av DIN gudetro.
Tor

9:03 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Storstrand: Kan du ikke like godt innrømme at du har kopiert det du skrev fra disse Holocaust benekterenes blader ? Er det ikke ille at en bidragsyter til Norge I Dag bruker erklærte nazister som kilder ? Dessuten står det i Skriften: Du skal ikke tale usant om din neste. Her er det nok Storstrand selv som må vende seg bort fra okkultisme og vende seg til Gud for frelse.

10:54 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Hvorfor tenker jeg på dinosaurene når jeg leser denne bloggen, og "I dag"...?

9:07 a.m.  
Anonymous Anonym said...

Har man meninger om hva som er den beste tro, så uttaler man seg om det. At enkelte har problemer med slik uttalelser, viser manglende refleksjon.

Det er heller ikke en innskrenking av verken ytringsfrihet eller religionsfrihet og ha meninger om hva som er det beste åndelige tilbudet: Jesus.

Han som tenker på dinosauruser bør lære seg at assosiasjoner kan byttes med logisk tenkning.

6:24 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Han som tenker på dinosaurene har svært god tid og tålmodighet, vel vitende om at tankegodset som her spres, ganske så snart er BORTE.

8:00 a.m.  

Legg inn en kommentar

<< Home