Mitt foto
Navn:

Øyvind Gaarder Andersen er lektor ved Høyskolen for ledelse og teologi på Stabekk, som nettopp er opprettet av baptistene og pinsebevegelsen. Han underviser også ved Hedmarktoppen og Sandvik Folkehøyskole. Andersen er født i Bergen og vokste opp der. Pinsekirken Tabernaklet var hans åndelige hjem. I 1979 ble han cand.theol. ved Menighetsfakultetet. De senere år har han reist en god del som forkynner til ulike land, spesielt til Russland og Afrika. Andersen har skrevet flere bøker. Den siste, som kom ut i juni er "Våg å tenke - våg å tro!", en bok om trosforsvar. Dessuten er Andersen daglig leder i stiftelsen Global Misjon.

tirsdag, juni 05, 2007

Intellektuell utfordring til å tro

Jeg sitter og skriver på en bok om trosforsvar, eller apologetikk som det også kalles. I den forbindelse leser jeg blant annet Lee Strobels bok The Case for a Creator (Saken gjelder Skaperen). Det slår meg hvor sterke intellektuelle argumenter det finnes for å tro på Gud.

Strobel intervjuer eksperter på ulike naturvitenskapelige områder, eksperter som finner at deres vitenskapelige forskning leder dem til tro på Gud. En av dem er professor William Craig som påpeker at Big Bang teorien stadfester Bibelens tale om at universet har en begynnelse, og at det er skapt av en skaper. De forskjellige forsøk på å styre unna denne konsekvensen er uholdbare.

Dette overensstemmer med hva som ble sagt av Robert Jastrow, professor ved universitetet i Columbia, og grunnlegger av og direktør for Goddard Romforskningssenter. På tross av at han den gang fortsatt var agnostiker, måtte han i sin bok God and the Astronomers innrømme:
Selv om detaljene kan være annerledes, "er det vesentlige element i de astronomiske og bibelske beretninger i 1 Mosebok det samme; kjeden av begivenheter som leder til mennesket begynner plutselig og brått, i et bestemt øyeblikk i tiden, i et glimt av lys og energi" (God and the Astronomers, New York: W.W. Norton, revised edition 1992, s. 14).

Strobel referer også til Patrick Glynn som var fast forankret i sin ateisme da han tok doktorgraden ved Harvard University i USA på 1970-tallet. På grunn av at han hadde en kristen kone ble han konfrontert med motargumenter, og han ble tilstrekkelig åpen til å se på saken en gang til. Patrick Glynn skriver blant annet:

Gradvis oppdaget jeg at i de tyve årene som var gått siden jeg valgte filosofisk ateisme, hadde en stor mengde systematisk litteratur dukket opp som ikke bare skapte tvil på, men også, fra ethvert fornuftig perspektiv , tilbakeviste mitt ateistiske ståsted… I dag synes det meg ikke å finnes noen god grunn for en intelligent person til å omfavne ateismens eller agnostisismens illusjon, til å gjøre de samme intellektuelle feil jeg har gjort ( "The Making and Unmaking of an Atheist," in: God: The Evidence (Rocklin, Calif.: Forum, 1997, 1 - 20)

Et svensk nettsted som vil forsvare den kristne tro, er nå blitt lansert: www.credoakademin.se
Her vil man gjerne diskutere med ateister. Blant annet debatterer professor William Craig, som er nevnt ovenfor, og dr. Ingmar Persson spørsmålet om Gud.

Her har jeg bare gitt en antydning av hvilke argumenter som kan tas frem. Jeg oppfordrer bare til å lese for eksempel The Case for a Creator av Lee Strobel. (I min planlagte bok kommer jeg til å ta opp et bredere felt av emner, utover det naturvitenskapelige.)

8 Comments:

Anonymous Anonym said...

Når kommer boken ut? Den tror jeg at jeg skal lese. Nå er det jo nettopp det naturvitenskapelige du tar opp her som interreserer meg mest da. Jeg er så lei av å høre om at det må være en konflikt mellom religion og vitenskap. Vi ser stadig tegn på det motsatte faktisk. Dette gjelder også arkeologiske utgravninger og nye funn.

11:45 a.m.  
Anonymous Anonym said...

Naturvitenskapen har alldrig vert i noen som helst konflikt med noen.
Det er religiøse mennesker som hevder i all sin uvitenhet, sannheten ved gud som er i konflikt.Med seg selv først og fremst.

http://www.hf.uio.no/ikos/ariadne/index.htm

8:00 p.m.  
Blogger Øyvind Gaarder Andersen said...

Når boken kommer ut?
Jeg satser på å være ferdig med manuskriptet snart. Og så er spørsmålet hvor lang tid prosessen med forlag, trykking, etc. tar.

Det er ingen konflikt mellom vitenskapelig forskning og kristen tro. Konflikt blir det når en del vitenskapsmenn avskriver Gud, eller forviser det religiøse til bare det som har med moral, etikk, følelser, etc. å gjøre.
Bibelen uttaler seg om fakta. Enten finnes Gud eller så finnes han ikke. Enten stod Jesus opp fra de døde eller ikke, osv.

1:02 p.m.  
Anonymous Anonym said...

ja det er alttid andre som er skyld i konflikter vedrørende spørsmål om gud, når det snakkes med troende.
Bibelen sier at det kun er på jorden det ble skapt liv i form av fiks ferdige skapelser,hvordan har det seg når ingenting av dette stemmer med vitenskapens fakta, er det da den bibelske eller den moderne vitenskapen som stiller seg i konflikt?
Den bibelske og koranske gud samt ander urtids fortolkninger/bevisthetsutviklinger av samme gud er død.Om du har innvendinger mot dette.Kansje du har grund til å revurdere hvor konflikten tar næring fra.

2:06 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Det er viktig å presisere at Bibelen ikke er et naturvitenskapelig tidsskrift.

7:47 p.m.  
Anonymous Anonym said...

et tre er heller ikke et naturvitenskapelig tidskrift, men det er mest sansynlig laget av et.
kontekst og fortolkning ,takk.

8:07 p.m.  
Anonymous Anonym said...

bibelen utaler seg om fakta og det er ikke det samme som at det er fakta.

Det som har med moral, etikk.

at du nevner her at det skulle være smålig å esensirer bibelen til "kun så lite" sier mye om hvor galt det drar avsted når bla.religiøse bevegelser for grep om for eksempel politikk og maktutfoldelse(taliban-nasismen-bush administrasjonen-) det blir en djevelenspakt som med ondt skal fordrive ondt, og der har vi da:

Denne farligeste av alt. Dummheten, igjen.utslettelsen av hvarandre"Jeg gjorde bare det jeg trodde var i det godes tjeneste"

11:28 a.m.  
Blogger banano said...

Anonym said...

"Bibelen sier at det kun er på jorden det ble skapt liv i form av fiks ferdige skapelser,hvordan har det seg når ingenting av dette stemmer med vitenskapens fakta, er det da den bibelske eller den moderne vitenskapen som stiller seg i konflikt?"

Nå er det mange ting i vitenskapen som ikke er slått fast som et faktum, selv om mange tror det. Evolusjon er ikke fakta, det er kun en teori, det innrømmer flere ledende evolusjonister selv:

“Evolusjon er ubevist og ubeviselig. Vi tror på det bare fordi det eneste alternativet er skapelse, og dét er utenkelig.”
(Sir Arthur Keith i forordet til Darwins ”Origin of Species” 100 års jubileumsutgave)

“Det er huller i fossil-gravplassen, steder der det burde vært overgangs-fossiler, men der det er ingenting i stedet. Ingen paleontolog benekter at det er slik. Det er ganske enkelt et faktum. Darwins teori og fossil-lagene er i konflikt.” (David Berlinski, evolusjonist)

“Hvis man brakte inn en smart forsker fra et annet fagområde og viste ham de stusselige bevisene vi har, ville han helt sikkert sagt: ‘Glem det, her er det ikke nok å gå på’.“ (David Pilbeam, evolusjonist)

”Både livets opprinnelse og opprinnelsen til dyregruppene forblir ukjent.” (Alfred G. Fisher, evolusjonist)

”Ofte har et kaldt grøss gått gjennom meg, og jeg har spurt meg selv om jeg kan ha viet meg selv til en fantasi.” (Charles Darwin)

2:16 a.m.  

Legg inn en kommentar

<< Home