Mitt foto
Navn:

Øyvind Gaarder Andersen er lektor ved Høyskolen for ledelse og teologi på Stabekk, som nettopp er opprettet av baptistene og pinsebevegelsen. Han underviser også ved Hedmarktoppen og Sandvik Folkehøyskole. Andersen er født i Bergen og vokste opp der. Pinsekirken Tabernaklet var hans åndelige hjem. I 1979 ble han cand.theol. ved Menighetsfakultetet. De senere år har han reist en god del som forkynner til ulike land, spesielt til Russland og Afrika. Andersen har skrevet flere bøker. Den siste, som kom ut i juni er "Våg å tenke - våg å tro!", en bok om trosforsvar. Dessuten er Andersen daglig leder i stiftelsen Global Misjon.

mandag, februar 19, 2007

Er trosfriheten i Norge truet?

Trosfriheten i Norge er i fare når innvandrere som er blitt kristne, trues eller utsettes for vold for sin tros skyld. Og norske myndigheter svikter den menneskerett som tros- og ytringsfrihet er når de sender konvertitter tilbake til sannsynlig forfølgelse eller martyrium i sine hjemland.

I Dagen sist lørdag kan vi lese om en kristen norsk-iraner, med dekknavnet Shahla, som fire ganger brutalt er blitt overfalt ved hjemmet sitt - fordi hun aktivt vitner om sin tro blant iranske og afghanske flyktninger. Og vi har hørt om også andre tilfeller hvor mennesker i Norge trues fordi de har forlatt sin religion og blitt kristne.

Samtidig vil myndighetene sende iranere som er blitt kristne, tilbake til Iran fordi de mener at det er trygt for dem å bo der. Sannheten er imidlertid at de vil være i livsfare der. Nå har også biskop Olav Skjevesland engasjert seg for en iraner som har fått nei til opphold i Norge. Mannen måtte flykte for sin tros skyld etter at han ble døpt i en husmenighet i Iran. Skjevesland sier at han føler norske utlendingsmyndigheter har en manglende forståelse for konvertittenes situasjon (Dagen 17.02)
Og iraneren Hamed som ble kristen i 2004, har nå fått endelig avslag på sin søknad om opphold i Norge. "Utlendingsnemda mener at Hamed må godta at han ikke kan praktisere sin tro, men bør tie når han sendes tilbake til hjemlandet" (Dagen 06.02).
Men som kristen kan man ikke tie! Det hører med til den kristne tro å vitne om Jesus Kristus (Apg 1, 8). Politisk opposisjonelle, for eksempel i Kina, kan sikkert også leve trygt om de tier om sin overbevisning!
Avdelingsdirektør Karl Erik Sjøholt i Utlendingsdirektoratet sier til Dagen at det er forskjell på ordinære medlemmer av kirken og dem som har profilerte stillinger og som aktivt misjonærer.
Men dette høres altfor svevende og naivt ut!

Opposisjonelle i Sovjet - eller Anne Frank under krigen
Hva om Norge hadde sendt tilbake opposisjonelle fra Sovjet som måtte ha klart å flykte hit under den kalde krigens tid? Hvordan hadde det gått med dem da?
Nå er det også blitt en mediesak at Anne Franks far søkte om opphold i USA , men fikk avslag! Skammelig! Men når Norge sender omvendte muslimer tilbake til land som Iran, under påskudd av at det er trygt for dem der, opptrer norske myndigheter også skammelig.

Og dette gjøres selv om det har kommet frem at et dåpsmøte i Filadelfia, Oslo ble overvåket! I 1999 ble iraneren "Moshen" døpt i Filadelfia, Oslo, og ti dager senere arrestert da han kom tilbake til sitt hjemland. Under arrestasjonen kunne politiet legge frem bilder fra dåpsmøtet i Oslo, hvilket forteller om infiltrasjon og rapporteringer til iranske myndigheter (http://www.k-s.no/, 26.01.07).
Norske myndigheters handlemåte er uforståelig - ja, skammelig!

Brutalt overfalt
Kvinnen, som ovenfor er omtalt med dekknavnet Shahla, er tidligere muslim. Hun er aktiv med å evangelisere blant iranske og afghanske flyktninger.
Det siste overfallet skjedde sist høst, rett etter at paven hadde holdt den talen som vakte så voldsomme reaksjoner hos muslimer. Gjerningsmannen sa "vi kommer til å drepe deg hvis du fortsetter å snakke om Jesus til andre." Kvinnen våknet mens moren og barna stod rundt og skrek, og hun kastet opp blod.
Politiet har ikke klart å sikre noen spor. Etter et av overfallene fikk hun voldsalarm i tre måneder, men så ble den tatt fra henne fordi det ikke "skjedde noe mer".
Ifølge Shahla har politiet sagt at det ville være best for henne å flytte, og de har spurt om det er nødvendig å fortsette å evangelisere.
Slike spørsmål innebærer at tros- og ytringsfriheten ikke respekteres som den burde. En overbetjent i politiet sier på den annen side at han ikke kjenner til at politiet noen gang har foreslått for henne å flytte eller å holde en lavere profil som evangelist (Dagen 17.02).

4 Comments:

Anonymous Anonym said...

Det er jo rørende med denne omsorgen for kristne som blir angrepet på gaten osv. Men, ærlig talt, hvor er omsorgen for homofile som i alle år har blitt angrepet, sågar myrdet, på grunn av holdningene til religiøse ekstremister?

12:01 a.m.  
Anonymous Anonym said...

Ja, dette er et stort problem, og det må tas seriøst, spesielt fra norske politikere som gjerne smykker seg med sin "toleranse", og at Norge er en "freds-nasjon"... På tide å følge opp de vakre ordene nå ja tenker jeg...

Dis

1:23 a.m.  
Anonymous Anonym said...

Det er bra at noen tar opp dette med trosfrihet i Norge. Vi tror jo,naive som vi er, at slike problemer bare gjelder "andre steder" men ikke her!

8:32 a.m.  
Anonymous Anonym said...

men denne narrowminded kvalme avisen "Norge i dag" (som førøvrig det er en skam å kalle avisen, siden den kun representerer den renhetsdyrkende brungrummsete hjerneføden som har sine bølger, og som bærer på sin egen undergang)

"Vi er så religiøst tolerange ovenfor muslimer og hinduisme............"

Bare ikke er i vårt nabolag"

8:04 p.m.  

Legg inn en kommentar

<< Home