Mitt foto
Navn:

Øyvind Gaarder Andersen er lektor ved Høyskolen for ledelse og teologi på Stabekk, som nettopp er opprettet av baptistene og pinsebevegelsen. Han underviser også ved Hedmarktoppen og Sandvik Folkehøyskole. Andersen er født i Bergen og vokste opp der. Pinsekirken Tabernaklet var hans åndelige hjem. I 1979 ble han cand.theol. ved Menighetsfakultetet. De senere år har han reist en god del som forkynner til ulike land, spesielt til Russland og Afrika. Andersen har skrevet flere bøker. Den siste, som kom ut i juni er "Våg å tenke - våg å tro!", en bok om trosforsvar. Dessuten er Andersen daglig leder i stiftelsen Global Misjon.

lørdag, oktober 06, 2007

Født sånn - eller blitt sånn?

Debatten om homofili er stadig høyaktuell. Nettstedet www.homofili.com tar på en meget god måte opp spørsmålet ut fra et kristent og bibelsk perspektiv. På bakgrunn av kommentarer som er gitt til artikkelen "Drapstruet" nedenfor, refererer jeg fra Ressursbladet Homofili og kristen tro på dette nettstedet.

Født sånn - eller blitt sånn?
De fleste forskere er enige om at utvikling av homofil orientering skyldes "et komplekst samspill av biologiske, psykologiske, sosiale og kulturelle faktorer som påvirker hverandre gjensidig". Blant annet handler det om "faktorer knyttet til oppvekst og identitetsutvikling, om forholdet til mor eller far og til jevnaldrende av samme kjønn, om opplevelser og påvirkninger i barndom og ungdom, seksuelle overgrep fra jevnaldrende eller eldre personer.."
(Fra Ressursbladet, s. 10. Journal of the American Medical Association trykket i 1998 en oversikt over 166 studier som er gjort angående misbruk av gutter. Artikkelen viser bla.a. at tenåringsgutter som blir seksuelt misbrukt av menn, senere i livet definerer seg som homofile med opptil sju ganger større sannsynlighet enn andre gutter. W.C. Holmes m.fl., "Sexual Abuse of Boys", JAMA 280, s. 1855 - 1862.)

Essens eller konstruksjon?
De 25 siste årene har argumentet "født sånn" vært et av de aller mest brukte, men det holder på å endre seg. Teorien om et "homo-gen" må nå ansees for å være forlatt.
En undersøkelse i Australia i år 2000 gav meget interessante resultater. Det deltok nesten 5000 tilfeldig utvalgte voksne tvillingpar. Av disse var det 49 en-eggede tvillingpar hvor minst en var homofil. Samtlige par hadde vokst opp i samme hjem. Men bare i 6 av tvillingparene var også den andre homofil, dvs. 12 %. Om homofili først og fremst skulle kunne forklares genetisk, ville vi ha forventet at langt flere en-eggede tvillingpar hadde samme homofile orientering. Dette betyr at det må være andre faktorer enn gener som er avgjørende for om noen blir homofile.
I sammenheng med dette står debatten om essens og konstruksjonisme. "Er vår seksuelle orientering medfødt som en uforanderlig essens i vår personlighet, eller er den konstruert på grunnlag av oppvekst, påvirkninger og personlige valg?" Flere og flere - også homofile - heller til den siste teorien.
Men så blir dette i neste omgang gjort til en ideologisk kampsak. "…vi er selv med på å forme våre liv og våre seksuelle preferanser…vi er ikke bundet av noen medfødt legning. Enhver må ha full frihet og rett til å velge sine seksuelle uttrykksformer i ulike faser av livet - heterofil livsstil i én fase, homofil i en annen fase, kanskje biseksuell i en tredje, osv." I ungdomsmiljøer i dag kan dette være budskapet: "Eksperimentér! Vær fleksibel! Utforsk mangfoldet" Gled deg over ditt seksuelle potensiale!"
Og propagandaen påvirker. Ifølge en norsk spørreundersøkelse fra februar 2003 kunne tre av ti heterofile jenter under 30 år (og én av ti gutter) tenke seg å ha sex med en person av samme kjønn. Biseksualitet er trendy i visse ungdomsmiljøer.
Det at vi her ser en effekt av propaganda illustreres av en undersøkelse i Sverige: I 1998 var det 4 - 5 ganger så mange jenter i 15-års alderen som lurte på om de var lesbiske som i forhold til 1990 - 4,9% mot 1,1%! ( Se Ressursbladet, s. 6. Se også Folkhälsoinstitutet, Ungdomar och sexualitet, Stockholm 2000, s. 58.)

Queer-teorien
Den konstruksjonistiske teorien kalles ofte også queer-teorien, eller "skeiv teori". De radikale tilhengerne av denne teorien sier at "all seksuell atferd - også den heterofile - i utgangspunktet er en sosial konstruksjon som er lært, og altså ikke medfødt. Det finnes ikke heterofile og homofile personer, bare heterofil og homofil atferd." Det argumenteres for eksperimentering og ubegrenset valgfrihet. De siste 10 - 15 årene har queer-teorien fått stort gjennomslag i flere akademiske miljøer.

Dette illustrerer at vi i dag utsettes for en propaganda som underminerer det som er den naturlige samlivsform og den naturlige familieform: mor, far, barn.

15 Comments:

Anonymous Anonym said...

Når jeg hører på ungdommer idag snakke om sex, så har utviklingen gått i rasende fart om synet på sex. Forhpningsvis så har jeg fått ett skjevt syn...
Men sex har blitt ett tidsfordriv og blir ikke lenger forbundet med kjærlighet etter hva jeg har fått inntrykk av. At jeg ikke var bifil det trodde de ikke på, for det var alle. Og da var det fordi jeg enda ikke hadde truffet den rett av mitt eget kjønn, eller så hadde jeg fordommer imot det. Å ha sex med kompisene har også blitt en motegreie. Bare for å dele erfaringer.
Man kan jo lure på hvilken rolle familien vil få om noen år. For da ser man kansje på familien som en rar greie...

2:34 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Saklig og bra.

12:14 a.m.  
Anonymous Anonym said...

det finnes mennesker rundt om som stimuleres av det du skriver.
jeg får utelukkende negative respons fra dem. følelser plir plagsome og jeg blir utstøtt fra min egen familie.noe jeg ikke ønsker.
og det er de samme som er veldig opptatt av hva du sier,Øyvind.
du sår mye uhygge også skal du vite,Øyvind.
har du ikke noe annet du kan didra med snart.eller er det for sent for deg.

4:56 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Dette var da ikke så ille?
Ingen bør bli støtt av denne bloggen , homofil eller ikke. Så sarte sjeler kan vi ikke ha.

2:33 p.m.  
Blogger Unknown said...

Synes det er dumt og lite medmenneskelig at en person kan bli beskyldt for å ha en sart sjel, når han/hun reagerer negativt på å bli utstøtt fra sin familie. Jesus elsker alle mennesker uavhengig av hvilke sexuell legning man har. Gud har nemlig forsonet seg med alle mennesker i hele verden.

12:05 a.m.  
Blogger banano said...

Morten said...

"Jesus elsker alle mennesker uavhengig av hvilke sexuell legning man har. Gud har nemlig forsonet seg med alle mennesker i hele verden."

Jesus elsker alle, ja. Men uten omvendelse kan ingen bli frelst. Og det står i Hebreerne 12:14: "Uten helliggjørelse skal ingen se Herren." Bibelen uttrykker tydelig både i Det gamle og Det nye testamente at praktisering av homofili er en styggedom for Gud.

2:02 a.m.  
Blogger Unknown said...

Svar til banano. Jeg er enig i det du skriver i ditt innlegg. Vil bare gjøre et poeng av at alle i Guds menighet har forsoningens tjeneste, og ingen har fordømmelsens tjeneste. Jeg opplevde at innlegget til anonym,( som sa dette var ikke så ille?) ga et kaldt gufs fra en tid jeg trodde var over. Jeg tror det blir feil når kristene har som utgangspunkt, at en person, bare fordi man er homofil, ikke fortjener vår medfølelse og kjærlighet. Når det gjelder helliggjørelse, så er det et vers jeg vil ta med. Det står i 1.Tess.5:23. Der står det at det er Han selv,altså Gud, som helligjør oss helt igjennom. Det er nemlig slik, at det er Kristus som ER vår helliggjørelse og det er bare ved å tro på Han vi blir rettferdige for Gud. Når det gjelder verset som du referer til, så kan man se i vers 15, at forfatteren ( Jeg tror det er Paulus,he-he) gjør et poeng av at ingen må forspille Guds nåde. Jeg tror ikke vi kan klare å bli helliggjordt uten Guds nåde. Fint om du har noen synspunker på dette banano, som du vil dele. Stay blessed:-)

1:48 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Ettersom jeg var et "kaldt gufs" for noen må jeg to ting.Bloggen var god.Att noen kan si at den sprer uhygge er meget merkelig.Dette fordi den gjengir forskning om emnet som blir drevet seriøst.
(Har dere lest den?)
Så til personen som blir utstøtt.Det tar jeg sterk avstand fra.Jeg har selv homofile i familien - og kan si jeg er glad i og har respekt for vedkommende.Og personen har ikke blitt utstøtt. Men Skal man slutte forskning fordi noen blir støtt av den? Eller nekte offentliggjøre resultatene av den fordi resultet ikke er politisk korrekt?

10:53 a.m.  
Blogger Unknown said...

Har lest forskningsraporten ja. Nå kunne jeg ha sagt flere ting om den, det vil jeg ikke. Det er ikke mitt fokus.
Jeg er enig i at det postmoderene samfunn er på tynn is når det gjelder toleranse. Skal man være tolerang, så må man tolere både for og mot homofili.

Når anonym"kald gufs" (Tilgi meg broder/søster), tar opp to spørsmål helt på slutten av sitt innlegg,(Veldig bra) så er jeg med.

Vi kristene blir ofte meget opprørte når det drives forskning på det ufødte liv. Det er åpenbart ikke bibelsk riktig og drive forskning på det ufødte liv. Skal verden slutte med slik forskning, bare fordi vi blir støtt av den? (Verden forstår ikke bibelen).

Jeg spør. Trenger vi egentlig forskning på homofili? Og hvorfor? Kristene menneskers oppgave, er å forkynne evangeliet, ikke og "tråkke mennesker på tærne". Det blir ikke god frukt av slikt, er min påstand.

12:18 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Ser du har mange bra artikler her. Du er meget velkommen til å poste dine artikler på bloggsamfunnet Kristenblogg.no hvis du vil! Vi trenger flere skribenter. :)

www.kristenblogg.no

12:18 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Debatten om kristen livsstil er stadig høyaktuell. Nettstedet www.hef.no tar på en meget god måte opp spørsmålet ut fra et humant og menneskelig perspektiv. På bakgrunn av denne bloggen, refererer jeg fra bladet Fri Tanke og humanistisk overbevisning i denne kommentaren.

Født sånn - eller blitt sånn?
De fleste forskere er enige om at utvikling av fundamentalistisk-kristen orientering skyldes "et komplekst samspill av biologiske, psykologiske, sosiale og kulturelle faktorer som påvirker hverandre gjensidig". Blant annet handler det om "faktorer knyttet til oppvekst og identitetsutvikling, om forholdet til mor eller far og til jevnaldrende kristne, om opplevelser og påvirkninger i barndom og ungdom, misjonspregede fremstøt (helvetes-trusler) fra jevnaldrende eller eldre personer.." (Journal for the Scientific Study of Religion trykket en oversikt over 166 studier som er gjort angående misjon mot unge. Artikkelen viser bla.a. at tenåringer som blir misjonert for, senere i livet definerer seg som ekstreme kristne med opptil sju ganger større sannsynlighet enn andre. W.C. Holmes m.fl., "Christian Abuse of Youth", JAMA 280, s. 1855 - 1862.)

Essens eller konstruksjon?
De 25 siste årene har argumentet "født sånn" vært et av de aller mest brukte, men det holder på å endre seg. Teorien om et "kristen-gen" må nå ansees for å være forlatt.

En undersøkelse i Australia i år 2000 gav meget interessante resultater. Det deltok nesten 5000 tilfeldig utvalgte voksne tvillingpar. Av disse var det 49 en-eggede tvillingpar hvor minst en var kristen. Samtlige par hadde vokst opp i samme hjem. Men bare i 6 av tvillingparene var også den andre fundamentalistisk-kristen, dvs. 12 %. Om kristen livsstil først og fremst skulle kunne forklares genetisk, ville vi ha forventet at langt flere en-eggede tvillingpar hadde samme fundamentalistisk-kristen orientering. Dette betyr at det må være andre faktorer enn gener som er avgjørende for om noen blir ekstreme-kristne, og føler kjærlighet til Gud, og forrakt mot anderledes tenkende mennesker, og f.eks. kjærlighet til en av samme kjønn - som disse fundamentalistene arbeider så sterkt mot.

I sammenheng med dette står debatten om essens og konstruksjonisme. "Er vår ekstrem-kristne orientering medfødt som en uforanderlig essens i vår personlighet, eller er den konstruert på grunnlag av oppvekst, påvirkninger og personlige valg?" Flere og flere - også forskjellige kristne - heller til den siste teorien.

Men så blir dette i neste omgang gjort til en ideologisk kampsak. "…vi er selv med på å forme våre liv og våre kristne preferanser…vi er ikke bundet av noen medfødt type kristendom. Enhver må ha full frihet og rett til å velge sine uttrykksformer i ulike faser av livet - kristen livsstil i én fase, ateistisk i en annen fase, kanskje nyreligiøs i en tredje, osv."

I ungdomsmiljøer i dag kan dette være budskapet: "Vær fleksibel! Utforsk mangfoldet" Gled deg over ditt fundamentalistiske potensiale!"

Og propagandaen påvirker. Ifølge en norsk spørreundersøkelse fra februar 2003 kunne tre av ti kristne under 30 år (og én av ti liberale kristne) tenke seg bli fundamentalister.

Kristendom er trendy i visse ungdomsmiljøer!

Det at vi her ser en effekt av propaganda illustreres av en undersøkelse i Sverige: I 1998 var det 4 - 5 ganger så mange jenter i 15-års alderen som lurte på om de var fundamentalister som i forhold til 1990 - 4,9% mot 1,1%!

Dette er en skremmende utvikling. Vi må ikke møte de ekstrem-kristne med full Kjærlighet, men vi kan ikke akseptere deres livsstil. Det er mulig å omvende seg fra kristendommen. Flerguderi med både Gud, helligånd og Jesus er også uheldig. En intens tro på bare en boklig kilde er også skremmende. Søk støtte i dag - bli en humanistisk og liberal kristen, eller ateist!

4:07 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Til anonym

Når det gjelder forskningen opp gjennom historien, så kan vi se alle sammen som leser litt. At det er disse som har tatt oftest feil opp gjennom historien. Store gjennombrudd har veldig ofte vært et resultatt av uhell i laberatoriet, og ikke smarte hoder som finner ut av ting.

Du sier at vi ikke må akseptere eksterm-kristene sin livstil. Dette er jo en fasistisk tankegang, som ikke har noe med toleranse og gjøre.
Jeg skulle likt og vist hva fredsbevegelsen og humanetikere og andre, skulle sagt, dersom du hevdet at de ikke skal møte visse grupper i samfunnet med kjærlighet. Og dersom du hevdet at de ikke skulle akseptere en enkelt gruppe menneskers livstil. Der ekskluderte du deg fra din egen liberalistiske/ateistiske gruppering

Og en ting til. Du vet svært lite eller ingenting om hva treenighetslære er for noe. Det er ihvertfall ikke flerguderi.

Når det gjelder denne boklige kilde som du kaller det. Så tar gjerne en diskusjon om sannhetgehalten i bibelen.

3:37 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Og en ting til anonym.

Det er ikke mulig og omvende seg fra kristendommen. Er man født på ny, så er det ingen ting som kan skille deg fra Gud. Man kan leve et liv som IKKE er i Guds vilje, og man kommer likevel til himmelen. Du kan vende Gud ryggen, du kan fornekte alt sammen, tråkke Jesu blod under dine føtter, likevel, det spiller ingen rolle. Er du født på nytt, så kan du ikke gjøre noe med det.
Det er ikke gjerninger som får oss frelst, og det er ikke gjerniger som får oss ufrelst igjen. Det er fordi det er en annen som er vår rettferdighet. Nemlig Jesus.

3:59 p.m.  
Anonymous Anonym said...

"morten sa...
Og en ting til anonym.

Det er ikke mulig og omvende seg fra kristendommen. Er man født på ny, så er det ingen ting som kan skille deg fra Gud. Man kan leve et liv som IKKE er i Guds vilje, og man kommer likevel til himmelen. Du kan vende Gud ryggen, du kan fornekte alt sammen, tråkke Jesu blod under dine føtter, likevel, det spiller ingen rolle. Er du født på nytt, så kan du ikke gjøre noe med det.
Det er ikke gjerninger som får oss frelst, og det er ikke gjerniger som får oss ufrelst igjen. Det er fordi det er en annen som er vår rettferdighet. Nemlig Jesus."

Kjære Morten.

Jeg blir både redd og veldig trist når jeg leser det du skrev der, og jeg håper at du tuller. Men sannsynligvis gjør du ikke det... Eller?!

Vet du hvorfor jeg reagerer slik? Jo, fordi endel av det du skriver ikke stemmer overens med det som Bibelen sier. Ja, Jesus er vår rettferdighet, og vi blir ikke frelst av egne gjerninger. Det syns jeg er utrolig bra at du skriver, for det står i Bibelen også.

Men hvor i alle dager har du tatt resten fra? Jeg syns det er bedre at du skriver rett ut at dette er din mening, hvis ikke kan folk misforstå og tro at det står i Bibelen. For det gjør det ikke...

Bare se på følgende bibelvers (jeg kunne tatt mange flere også, men jeg valgte dette fordi det står rett ut at det å gjøre Guds vilje for å komme til himmelen er en nødvendighet, skremmende nok..!):

"Ikke enhver som sier til meg: 'Herre, Herre!' skal komme inn i himmelriket, men DEN SOM GJØR MIN HIMMELSKE FARS VILJE. Mange skal si til meg på den dagen: 'Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn?' Da skal jeg si dem rett ut: 'Jeg har aldri KJENT dere. Bort fra meg, dere som GJØR URETT!' - Matteus 7:21-23

Du syns kanskje dette var harde ord, men det er Bibelen som sier det. Dessuten er ikke kjærlighet nødvendigvis bare rosenrød - kjærlighet kan også være å irettesette andre; "Åpenlys irettesettelse er bedre enn kjærlighet som holdes skjult." - Ordspråkene 27:5

Nå kan du kanskje spørre hvordan jeg kan si at man ikke blir frelst av egne gjerninger, samtidig som jeg siterer Bibelen om det å gjøre Guds vilje. Vel, handler det ikke om å KJENNE Jesus, da? Man blir påvirket av dem man tilbringer tid med. Jesus kan forandre mennesker. Det er meningen at vi skal følge ham. Jeg drev med noe som jeg visste var galt, og en mann på bussen sa til meg: "Du må følge Jesus hvis du vil til himmelen." Jeg glemmer det aldri. Hvis jeg skal følge Jesus, bør jeg kjenne ham:

"Mine sauer hører min røst; jeg kjenner dem, og de følger meg. Jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd." - Johannes 10:27-28

Gud velsigne deg. Godt nyttår!

Hilsen Janne Pedersen

1:30 a.m.  
Blogger particle said...

Både såkalt homofile og kristne prøver stadig å påtvinge sin oppfatning, og verdenssyn på andre. Dette er feil. Til dere 'homofile', Jesus elsker alle og vil at alle skal finne veien til Sannheten og Livet, og den veien kan dere også finne om dere ønsker det. Jeg vet ikke om jeg når fram, jeg vet ikke HVEM som når fram. Alle er vi syndere, og har mange av kjødets svakheter å slite med. Men om vi har viljen til å følge Jesus, viljen til å søke hans Vilje og viljen til å droppe vår egen selviske vilje - så er det kanskje håp ? Til kristne lesere vil jeg si at ingen kan av andre tvinges til å tro, ingen kan tvinges til å følge Jesus - det kommer fra fritt valg - tror jeg, er det ikke egentlig dette som Jesus også ville ? Bibelen er altfor ofte blitt brukt til å slå i hodet på folk. Men til sist må jeg også si at jeg ikke anerkjenner såkalt 'homofil' livsførsel som "naturlig". Kjærlighet som fenomen er et annet tema. Men seksuell kjærlighet hører hva meg angår hjemme mellom Mann og Kvinne.

11:08 a.m.  

Legg inn en kommentar

<< Home