Mitt foto
Navn:

Øyvind Gaarder Andersen er lektor ved Høyskolen for ledelse og teologi på Stabekk, som nettopp er opprettet av baptistene og pinsebevegelsen. Han underviser også ved Hedmarktoppen og Sandvik Folkehøyskole. Andersen er født i Bergen og vokste opp der. Pinsekirken Tabernaklet var hans åndelige hjem. I 1979 ble han cand.theol. ved Menighetsfakultetet. De senere år har han reist en god del som forkynner til ulike land, spesielt til Russland og Afrika. Andersen har skrevet flere bøker. Den siste, som kom ut i juni er "Våg å tenke - våg å tro!", en bok om trosforsvar. Dessuten er Andersen daglig leder i stiftelsen Global Misjon.

torsdag, november 30, 2006

To årstall: 1906 - 2006

Jeg sitter og tenker på to årstall, 1906 og 2006 - og kontrasten mellom avsondret søken etter Gud i stillhet, og massemedias bombardement . Disse to årstallene har veldig mye med begge deler å gjøre.
Vi nærmer oss hundreårsdagen for pinsevekkelsens komme til Norge. Like før jul i 1906 hadde Barratt sitt første møte i Oslo, etter at han kom nyåndsdøpt tilbake fra Amerika.

Denne vekkelsen kom på grunn av at det fantes mennesker som tok tid til å lukke verden ute og søke Gud i bønn, i hunger etter ham og den Åndens kraft hans Ord taler om. Dermed forandret de kirkens historie, de skapte historie.
Det begynte som en liten latterliggjort bevegelse. I dag teller de som i ulike kirkesamfunn sokner til den pinsekarismatiske strøm innen kristenheten over en halv milliard troende. Og der kristendommen går frem i dag, er det i hovedsak pinsekristendom det handler om. Særlig er det så i den tredje verden.
Men media spilte også en viktig rolle i 1906, og senere. Latterligjørelsen i media, sensasjonsoppslagene vakte folks nysgjerrighet og førte til at folk strømmet til møtene.

I 2006 må vi i like stor grad forholde oss til disse to motpolene: Stillhetens søken etter Gud - og massemedias støy. Vi styres lett av det siste. Den kanalen vi lytter minst til, er gjerne himmelens kanal. Men den er den viktigste. Det ser vi av eksemplene i Skriften, og det lærer historien oss.

Skal vi utrette noe betydningsfullt, skal vi forandre historien slik at det får evig virkning, må vi i avsondrethet lytte til hva himmelen har å si. Vi skal ikke styres av media, av tidens motekonger. Vi skal heller styre media med himmelens budskap!
Men da må vi ha hørt fra himmelen, da må vi berøres av Gud selv. Da kan vi bli redskaper for en vekkelse som forandrer historien.
I mediaverden anno 2006 er det noe å være seg bevisst!

7 Comments:

Anonymous Anonym said...

Hei Øyvind!
Vil bare takke deg for flott innhold på bloggen.La oss framheve det som Skriften kaller "den sunne lære". Ellers vil jeg og få lov til å berømme deg for din djervhet i forhold til å forsvare Ordet. Tenker da på i hovedsak på kronikken i KS. Mange av oss har opplevd hvilke konekvenser Åges lære kan få for menigheten.
Mvh
Lars Henrik Lindeflaten

11:01 a.m.  
Anonymous Anonym said...

Jeg vil gjerne også takke deg for din artikkel om Åleskjærs nådeforkynnelse. Det betyr mer enn du tror.

12:21 p.m.  
Blogger My Corner said...

Har de samme tanker som deg. Det er jo vel så interessant å studere hva "1906" folket gjorde FØR det hele brøt løs. Du vet, de gamle stiene!

12:28 a.m.  
Blogger My Corner said...

Hvor får jeg tak i artikkelen om Åges nådeforkynnelse???

12:30 a.m.  
Blogger Øyvind Gaarder Andersen said...

Hei, du som spør om hvor du får tak i artikkelen om Åges nådeforkynnelse!

Se på www.idag.no eller skaff deg Korsets Seier for 1. desember 2006.

Om du bruker nettet, er jo www.idag.no lettest.

7:47 p.m.  
Anonymous Anonym said...

åh for en gjeng med tapere,det må da finnes andre måter å reise seg på en å senke taket.

9:51 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Spennende å lese bloggen din. Gud Velsigne deg!

www.miraclepower.org

6:53 p.m.  

Legg inn en kommentar

<< Home