Mitt foto
Navn:

Øyvind Gaarder Andersen er lektor ved Høyskolen for ledelse og teologi på Stabekk, som nettopp er opprettet av baptistene og pinsebevegelsen. Han underviser også ved Hedmarktoppen og Sandvik Folkehøyskole. Andersen er født i Bergen og vokste opp der. Pinsekirken Tabernaklet var hans åndelige hjem. I 1979 ble han cand.theol. ved Menighetsfakultetet. De senere år har han reist en god del som forkynner til ulike land, spesielt til Russland og Afrika. Andersen har skrevet flere bøker. Den siste, som kom ut i juni er "Våg å tenke - våg å tro!", en bok om trosforsvar. Dessuten er Andersen daglig leder i stiftelsen Global Misjon.

torsdag, desember 11, 2008

Frelsesarméens religionsfrihet krenkes

I morges fikk vi høre de sjokkerende nyhetene at Barne- og likestillingsdepartementet har fratatt Frelsesarmeens Ungdom (FU) statsstøtten på grunn av at homofile og samboende ikke kan ha lederverv i organisasjonen. Vi trodde ikke at dette var mulig i Norge, selv om det er kommet advarsler om at slikt kunne skje.

Krenkelse av religionsfriheten
Frelsesarmeen står for det syn på homofili som Bibelen også har, og som Kirken har stått for til alle tider – bortsett fra noen liberale fløyer de siste årene. Staten støtter bispedømmer som har det samme syn som FU, med biskoper som ikke vil ordinere homofile. ”I prinsippet kan vel også disse bispedømmene miste statsstøtten skal synet til Barne- og likestillingsdepartementet følges?” – spør Rolf Kjøde, generalsekretær i Normisjon og styreleder i Norsk Råd for Misjon og Evangelisering (NORME), som har vel 30 organisasjoner og kirkesamfunn som medlemmer (http://www.dagenmagazinet.no/).

Toleransens intoleranse, og det tyranni den medfører, viser her sitt sanne ansikt: meningstvang, sensur og diktatur. Det er denne ideologi som også ligger bak den nye ekteskapsloven. En avgjørelse som den FU er utsatt for, er helt uhørt i et demokratisk land. Barne- og likestillingsdepartementet plasserer seg her i rekken av diktaturstater.
Hvilke kristne organisasjoner vil bli de neste som utsettes for slike vedtak kan man lure på. Foreløpig er det bare FU. Espen Ottesen undrer på om årsaken ”er at Barne- og familiedepartementet har en statssekretær, Kjell Erik Øie, som er registrert partner med en tidligere soldat i Frelsesarmeen” (www.vl.no 11.12.08).

Totalitær holdning
Helge Simonnes, sjefredaktør i Vårt Land, treffer spikeren på hodet: ”Det departementet nå legger opp til er… en ideologisk kontroll av organisasjoner. Bare de som har den statsgodkjente ideologien, får penger fra staten. Det er slikt vi gjerne forbinder med totalitære stater. Det viser at man har glemt at religionsfrihet også er en menneskerett.”
Han forventer at Barne- og likestillingsminister Anniken Huidtfeldt ”fjerner denne skampletten fra den rødgrønne regjeringens rulleblad”.

(Se www.vl.no;www.idag.no;www.dagenmagazinet.no)

6 Comments:

Anonymous Anonym said...

Ja, "toleransens forkjempere" viser her sitt sanne ansikt. Dette er nok dessverre bare starten på en lang rekke lignende tilfeller som vil komme i fremtiden. Polariseringen av det norske åndelige landskapet har begynt.

Menighetene må begynne å tenke i alternative baner i forhold til økonomi og statsstøtte. Religionsfriheten er ikke lengre selvsagt.

Mvh,
Gunnar
Outreach.no - Vekkelse og frihet i Norge

12:34 a.m.  
Blogger Johan R. Sjöberg said...

En tanke som slagit mig är: hur är det med statsstøtte till muslimer i Norge? Jag tror inte att de är homoliberaler.

1:30 a.m.  
Anonymous Anonym said...

Selvsagt er ikke religionsfriheten truet med dette. Frelsesarmeen har en soleklar rett til å tro og forkynne akkurat det de vil. Ingen har sagt noe annet.

Men med sin holdning til homofile, faller de utenfor kriteriene for tildeling av disse, konkrete midlene til barne- og ungdomsorganisasjoner.

Det er armeens eget valg.

Dette dreier seg altså ikke om refusjon av kirkeskatt, men om en direkte støtteordning til organisasjoner. Det er noe helt annet, men i debatten røres dette sammen.

Når Frelsesarmeen og andre hevder sin rett til å diskriminere homofile, begrunner de det trosmessig. Det er "unnskyldningen" som legitimerer diskriminering.

Selvsagt kan ikke departementet holde seg med regelverk som forutsetter at man deler spesifikt religiøse begrunnelser for diskriminering. En menneskerettsbasert stat kan derfor ikke opptre annerledes.

Og det er jo nettopp menneskerettene kristenfolk påberoper seg når de mener seg forfulgt. Nettopp av den grunn burde man ta seg tid til en noe mer prinsipiell gjennomgang også i denne saken.

10:26 a.m.  
Anonymous Anonym said...

Jeg er glad for at vi har en regjering som nekter å godta organisasjoner som driver undertrykking av mennesker. Dere religiøse ekstremister står for undertrykking og menneskeforakt. Det er derfor med stor glede jeg ser at myndighetene nå tar fra dere statsstøtten. Dere fortjener ikke en krone av folkets skattepenger. Skam dere

1:44 p.m.  
Anonymous Anonym said...

FOLKETS SKATTEPENGER!

Kan hende kristne også er folk.

Kan hende de til og med har vert med å betale skatt.

3:18 a.m.  
Anonymous Anonym said...

De totalitære sidene hos de røde, er inget nytt.

Barnevernsofrene har levd med dette i 90 år.

Godt hjulpet av kristne.

Nå blir det verre med ny forferdelig omlegging av barnevernloven. De får sikkert hjelp fra KrF.

3:21 a.m.  

Legg inn en kommentar

<< Home