Mitt foto
Navn:

Øyvind Gaarder Andersen er lektor ved Høyskolen for ledelse og teologi på Stabekk, som nettopp er opprettet av baptistene og pinsebevegelsen. Han underviser også ved Hedmarktoppen og Sandvik Folkehøyskole. Andersen er født i Bergen og vokste opp der. Pinsekirken Tabernaklet var hans åndelige hjem. I 1979 ble han cand.theol. ved Menighetsfakultetet. De senere år har han reist en god del som forkynner til ulike land, spesielt til Russland og Afrika. Andersen har skrevet flere bøker. Den siste, som kom ut i juni er "Våg å tenke - våg å tro!", en bok om trosforsvar. Dessuten er Andersen daglig leder i stiftelsen Global Misjon.

torsdag, oktober 02, 2008

Helbredelse, tegn og under i vår tid - og dokumentert virkning av forbønn

Jeg kom tilbake fra USA for en ukes tid siden - fra et seminar om helbredelse, tegn og under. Seminaret ble holdt i West Haven i Connecticut. Arrangør var Global Awakening som ledes av Randy Clark - han som, menneskelig sett, satte i gang Toronto-fornyelsen. Det har i flere år ligget på hans hjerte å søke gjennombrudd for helbredelse. tegn og under.

Forholdet mellom medisin, forskning og helbredelse ved forbønn stod i fokus på seminaret. Både undervisning og praksis var veldig balansert - nøkternt og dristig på samme tid.

En medisinsk undersøkelse av forbønnens virkning
Blant talerne på seminaret var dr. Francis MacNutt, kjent som en av de ledende katolske karismatikere (før han giftet seg var han pater). Han presenterte blant annet en undersøkelse han hadde tatt del i, sammen med dr. Dale Matthews m.fl., av forbønn for mennesker med leddgikt. Denne sykdommen regnes som uhelbredelig. 40 pasienter ble testet i to grupper. Undersøkelsen er publisert i Southern Medical Journal, December 2000, s. 1177 - 1186.
Pasientene som fikk delta, måtte på forhånd gjennomgå grundige medisinske tester. Et forbønnsteam fikk under tre dagers tid be med håndspåleggelse for den ene gruppen. Så fikk de ikke treffe dem mer. Pasientene fikk en 12 måneders medisinsk oppfølging.
Pasientene som fikk forbønn, ble oppsiktsvekkende mye bedre. Smerter forsvant. Bevegeligheten av ledd ble for flere dramatisk forbedret. Fire kunne erklære seg helt friske når det gjaldt symptomer.
Hvis dette hadde vært testing av en ny medisin, hadde resultatene vært sensasjonelle. Virkningene av et medikament ville imidlertid ha blitt borte etter hvert om man sluttet å gi det.
Men forbedringen av de som var blitt bedt for, hadde holdt seg like godt et år senere. Mysteriøst nok viste derimot ikke blodprøvene noen nevneverdig forskjell.

Underveis
Randy Clark og de andre betonte med rette at vi er underveis når det gjelder å være redskaper for helbredelse, tegn og under. Men det er viktig at vi er i gang, og at vi fortsetter - både å søke Herren i bønn, og å handle på Jesu ord. Når vi gjør det, ser vi hvordan mer og mer skjer - og større og større gjennombrudd oppleves.
Det er oppmuntrende å registrere den oppvåkningen som skjer på dette området! Mange ungdommer går ut og vitner og ber for syke, og helbredelser skjer. Og denne uken for eksempel er det en "Catch the Fire" konferanse i Oslo som er med på å inspirere til å ta nye steg på dette området.

14 Comments:

Anonymous Anonym said...

kort sagt kvasivitenskap.
bare ved å få en innpuls som forandrer tankemønsteret er nok til å gi positiv tenkning "helberedende "kraft-forbønn er noe mennesker som har en lett evne til å se en virkning av den som de selv projiserer og som i bønn og grund ikke betyr pip.

9:37 a.m.  
Anonymous Anonym said...

Det diskuteres forbønn for syke.
Er det ikke best og bruke BIBELENS
OPPSKRIFT: Er noen blandt dere syke
Han kalle til seg menighetens elste. Han skal salve ham med olje og troens bønn skal hjelpe den syke.

10:27 a.m.  
Anonymous Anonym said...

Det er ikke i USA som skal forklare
om helbredelse,men spør heller personer som Morgan Kornmo eller Emanul Minos. Det er bibelske troende som følger Guds ord og det er der vi finner svarene og ikke i Toronto eller andre steder.

5:57 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Nå sier dere ikke noe om hvor mange som deltok i undersøkelsen. Det er viktig å vite for å gjøre en bedømning av om det handler om troverdig forskning. I små forskningsgrupper spiller tilfeldighetene for mye inn. Da kan man få temmelig tilfeldige resultater fra gang til gang.

Skulle ønske intelligente kristne kunne gi et minimum med beskrivelse av forskningen. I vår tid er det nemlig alt annet enn selvfølgelig at forskning er VITENSKAPELIG.

Kontinuerlig så bruker alle mulige grupper forskning som argument. Her må vi ikke være lettlurte.

Utover det: Jeg tror på helbredelse og har opplevd det selv.

11:11 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Joda, det gjør du. :-) Jeg leste trolig for fort. Sit:

"40 pasienter ble testet i to grupper. Undersøkelsen er publisert i Southern Medical Journal, December 2000, s. 1177 - 1186."

Vel, det er jo litt for lite. Likevel er det absolutt av interesse.

Til sammenligning så forsket barnevernets "guro", Kari Killén på kun 17 personer, og fikk aksept for våset. Dette tror jo folk på...

Som sagt så er dårlig forskning et argument i ideologikampen. Likevel avfeier jeg ikke forskningen, og hevder ikke kategorisk at den er for dårlig.

Det er et udiskutabelt faktum at mange mennesker blir friske eller mye bedre av forbønn. Langt utover hva man kan dokumentere at placebo kan bevirke.

10:59 p.m.  
Blogger Håkon said...

Sørgelig at man fremdeles tror at man må til USA/Canada for å hente "impulser" (Gud)til Norge. Jeg er overbevist om at det er en avsporing. De karismatiske miljøene i Norge har kjørt seg fullstendig fast i troen på at Gud har sin hjemmeadresse i Nord-Amerika. Vi trenger en Hans Nielsen Hauge-vekkelse med fokus på omvendelse og et hellig liv. . Forøvrig er Gud aldri langt borte fra noen av oss, hverken til helbredelse eller annen hjelp.

12:45 a.m.  
Anonymous Anonym said...

Hei Øyvind! Var nettopp på catch the fire konferanse i oslo, og opplevde mykje spennande!
Det eg lurer på, er kva du tenker om soaking..?

Eg synest det var herlig med soaking, men dagen/magazinet har sjølvsagt gått imot det med ein artikkel med overskrift "Jesus påbød ikke soaking", og seier vidare at "Sunne , moderne, kristne bør vite at Jesu frelsesverk har satt oss fri til å oppføre oss normalt, kultivert og med folkeskikk i Guds forsamlinger."

Vidare skriv dei "Men mennesker som legger seg på gulvet og rister i spasmer på kristne møter, bør vite at det er menneskepåfunn. "

I NT står det jo at dei vart fyllt av DHA på pinsefestens dag, og at dei vart sett på som om dei var fulle av søt vin.

På catch the fire kunne vi lett ha trudd at mennesker var fulle av alkohol, men dei var jo berre så møtt og så fyllt av DHA. Eg låg sjølv rett ut i soaking og i møte med DHA.

Derfor skjønar eg ikkje utsagnet til Dagen/magazinet.


Kva er eigentlig soaking og finn vi det i Bibelen?

I GT les vi om at David spelte for saul, og at det lindrande for han, og at den onde ånden forsvant frå han. 1Sam 16:23
23 Når da ånden fra Gud kom over Saul, tok David harpen og spilte på den. Da fikk Saul lindring. Det ble bedre med ham, og den onde ånden vek fra ham.

Er ikkje dette soaking i praksis?

7:13 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Soaking trenger ikke være annet enn god gammeldags hengivelse til Gud.

Fancy ord. :-)

3:40 a.m.  
Anonymous Anonym said...

kast bor tiden på annet vås

9:55 a.m.  
Blogger Øyvind Gaarder Andersen said...

Hei Therese, Arild m.fl.!

Kommer tilbake med svar/kommentarer om noen dager.

12:37 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Og dagane går ... :)

6:45 p.m.  
Blogger Øyvind Gaarder Andersen said...

Hei Therese!

Beklager at det har tatt tid før jeg har fått svart deg! Men først var jeg på reise. Og så havnet jeg faktisk på sykehus - og måtte få intravenøs behandling for en kraftig infeksjon.
Jeg ble "soaked" av antibiotika.
Se min siste bloggartikkel (av den 28.10)

Jeg tror på helbredelse ved forbønn. Men heldigvis er det ingen motsetning mellom det og medisinsk behandling.

Noen flere kommentarer venter. Får ta det litt etter litt.

10:19 a.m.  
Anonymous Anonym said...

Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.

3:27 p.m.  
Blogger Øyvind Gaarder Andersen said...

Hei Arild Holta!

Takk for dine kommentarer til denne artikkelen! Helt enig med deg i at forskning må være seriøs og troverdig!
Når det gjelder dokumentasjon av helbredelse, har jeg faktisk planer om å gjøre noe selv her etter hvert.

Har kommet med noen flere detaljer fra undersøkelsen foretatt av Matthews og MacNutt, pluss noen ytterligere utdypninger, i en artikkel i dag den 10.11.08.

Til deg, Håkon:
Man må ikke til Nord-Amerika nødvendigvis for å hente impulser. Det finnes djerve forbedere hjemme som ser Gud gjøre under - både unge og eldre, kjente og ukjente.
Men samtidig kan vi lære mer, enten det er i Afrika, Asia, Sør-Amerika, av trosfriske, brennende kristne der - eller faktisk også av folk i Nord-Amerika. Det er ikke geografien som teller.

2:06 p.m.  

Legg inn en kommentar

<< Home