Mitt foto
Navn:

Øyvind Gaarder Andersen er lektor ved Høyskolen for ledelse og teologi på Stabekk, som nettopp er opprettet av baptistene og pinsebevegelsen. Han underviser også ved Hedmarktoppen og Sandvik Folkehøyskole. Andersen er født i Bergen og vokste opp der. Pinsekirken Tabernaklet var hans åndelige hjem. I 1979 ble han cand.theol. ved Menighetsfakultetet. De senere år har han reist en god del som forkynner til ulike land, spesielt til Russland og Afrika. Andersen har skrevet flere bøker. Den siste, som kom ut i juni er "Våg å tenke - våg å tro!", en bok om trosforsvar. Dessuten er Andersen daglig leder i stiftelsen Global Misjon.

fredag, desember 14, 2007

Shahla-saken - en halv seier

Shahla får bli i Norge! Det er utrolig gledelig! Vi gratulerer henne - og de som har kjempet for hennes sak! Blant annet har pastor Egil Svartdahl gjort en beundringsverdig innsats for henne - og dermed også for dem som er i en lignende situasjon.

Samtidig er det bare en halv seier, dessverre! For Utlendingsnemnda (UNE) mener at vilkårene for å innvilge asyl ikke foreligger, siden det ikke anses å foreligge noen forfølgelsesfare knyttet til en retur til Iran.
Shahla får oppholdstillatelse ut fra en konkret helhetsvurdering av en situasjon som har endret seg i løpet av de fire siste årene. Utlendingsnemnda har særlig lagt vekt på hennes medisinske tilstand og den tiden hun har vært i Norge, sier UNE-direktør Terje Skjeggestad til NTB. Han avviser at avgjørelsen representerer en ny, mykere linje fra UNE.

Sørgelig holdning i Utlendingsnemnda
Denne holdningen til Utlendingsnemnda er sørgelig! Det viser at de ikke vil ta på alvor den forfølgelse muslimer som er blitt kristne, utsettes for. Det nemnda sier er ikke til å tro! Ingen førfølgelsesfare knyttet til en retur til Iran?
Kan nemnda tro på det den selv sier?

Skremmende nok har det fra dette hold tidligere vært sagt at det går bra om kristne som sendes tilbake, går stille i dørene med sin tro. Men det kan ikke en kristen gjøre!
De første kristne fikk ganske tidlig forbud mot å forkynne om Jesus. Men svaret de gav, var:

Døm selv om det er rett i Guds øyne å lyde dere mer enn Gud! For vi kan ikke la være å tale om det som vi har sett og hørt. (Apg 4, 19 - 20)

Derfor lot de første kristne seg kaste for de ville dyr. Og derfor blir mange kristne martyrer også i dag.

Når skal norske myndigheter ta ytringsfriheten og trosfriheten på alvor - og gi asyl til dem som virkelig trenger det.
Mullah Krekar beskyttes i Norge fordi han kan risikere dødsstraff om han blir sendt tilbake til Irak. Men uskyldige kristne kan den norske Utlendingsnemnda gjerne sende tilbake til Iran for eksempel - hvor de risikerer forfølgelse og martyrium!