Mitt foto
Navn:

Øyvind Gaarder Andersen er lektor ved Høyskolen for ledelse og teologi på Stabekk, som nettopp er opprettet av baptistene og pinsebevegelsen. Han underviser også ved Hedmarktoppen og Sandvik Folkehøyskole. Andersen er født i Bergen og vokste opp der. Pinsekirken Tabernaklet var hans åndelige hjem. I 1979 ble han cand.theol. ved Menighetsfakultetet. De senere år har han reist en god del som forkynner til ulike land, spesielt til Russland og Afrika. Andersen har skrevet flere bøker. Den siste, som kom ut i juni er "Våg å tenke - våg å tro!", en bok om trosforsvar. Dessuten er Andersen daglig leder i stiftelsen Global Misjon.

søndag, desember 23, 2007

Gud ble menneske

Se, jeg forkynner dere en stor glede - en glede for alt folket!
Luk 2, 10

Dette er et gledesbudskap som sprenger alle dimensjoner. Gud er blitt menneske. Han kom til oss her på jorden, og "slo opp sitt telt" i blant oss, som det sies på gresk i Johannesevangeliet (Joh 1, 14).

Hvorfor gjorde han det? Anselm, erkebiskop i Canterbury på 1100-tallet, uttrykte det slik i sin bok "Hvorfor ble Gud menneske?"

Ingen skal det uten mennesket.
Ingen kan det uten Gud.
Derfor ble Gud menneske.


Hva var det mennesket skulle? Det måtte bli frelst, det måtte bli fri fra syndens, dødens og djevelens makt. Men ikke bare det, mest av alt måtte mennesket gjøre opp for seg - sone sin synd og sin skyld. Men intet av dette maktet mennesket.
Bare Gud var i stand til å sone, til å betale den gjeld av skyld mennesket hadde opparbeidet seg. Og bare Gud var i stand til å sette fri fra syndens, dødens og djevelens makt.

Det var mennesket som skulle gjøre det, men bare Gud som kunne gjøre det. Derfor ble Gud menneske. Gjennom sin sønn, Jesus Kristus, ble han en av oss - og som en av oss, som sann Gud og sant menneske - frelste han oss fra vår skyld, og fra syndens, dødens og djevelens makt. Han gikk inn under våre kår for å frelse oss fra ondskapens kår.

Det var budskapet om dette englene forkynte da han ble født.

God jul!

3 Comments:

Blogger Jon Erik Kristiansen said...

Amen!

5:32 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Mennesket måtte gjere opp for seg. Og Gud måtte sjølv ta den jobben, ved å bli menneske. Men kvifor kunne ikkje Gud berre slette den skulda, når det var han sjølv som måtte sone likevel?

10:45 p.m.  
Blogger Øyvind Gaarder Andersen said...

Kjære anonym! Takk for ditt gode spørsmål! Jeg har svart mer fyldig i en artikkel den 06.01, som du ser.

7:41 p.m.  

Legg inn en kommentar

<< Home