Mitt foto
Navn:

Øyvind Gaarder Andersen er lektor ved Høyskolen for ledelse og teologi på Stabekk, som nettopp er opprettet av baptistene og pinsebevegelsen. Han underviser også ved Hedmarktoppen og Sandvik Folkehøyskole. Andersen er født i Bergen og vokste opp der. Pinsekirken Tabernaklet var hans åndelige hjem. I 1979 ble han cand.theol. ved Menighetsfakultetet. De senere år har han reist en god del som forkynner til ulike land, spesielt til Russland og Afrika. Andersen har skrevet flere bøker. Den siste, som kom ut i juni er "Våg å tenke - våg å tro!", en bok om trosforsvar. Dessuten er Andersen daglig leder i stiftelsen Global Misjon.

mandag, desember 03, 2007

Biskop Bondevik drapstruet

Jeg ser at biskop Bondevik er blitt drapstruet to ganger på grunn av sitt nei til homofilt samliv. Han er også ellers blitt utsatt for trusler og trakassering.

Det skal bli interessant å se hvilke kommentarer representanter for homofiles organisasjoner vil gi til dette.

Og likeså politikere eller andre.

7 Comments:

Anonymous Anonym said...

I dagens relgiøse situasjon er det imidlertid det syn Bondevik forfekter som står sterkt. Det er blitt den relgiøse korrekte oppfatning. Generelt sett er det ytringsfriheten til dem som er uenig med ham, som er truet. Den som våger å uttale seg på tvers av det relgiøse korrekte homofili-syn, får en storm av skjellsord mot seg: "synder", osv.
Ja, de kan trues med drap. Saken med Øyan i LLH illustrerte det.

6:10 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Jeg er helt uenig i anonym blogger. I den religiøse og politiske kontekst vi lever i, er det ikke politisk korrekt å hevde klassisk kristen samlivsetikk. Det ser vi på reaksjonene når f.eks. en homofil aksjonist opplever trakkassering. Det blir store oppslag. Jeg mener at det selvfølgelig er på sin plass med reaksjoner - da jeg mener at homofile, uansett hvilket etisk ståsted man, ikke skal utsettes for trakkasering. Men det må være slik at også trakkasering og drapstrusler av kristne med klassisk etikksyn må være uønsket og gjenstand for samme fordømmelse. Vi ønsker vel ikke oss et samfunn hvor det er lov å trakkassere noen - uansett hvem det er? Her må det være likhet for loven. Men desverre ser vi ingen reaksjoner fra hverken politisk eller religiøst hold vedrørende Bondeviks opplevelse. Man kan gjerne spørre seg hvorfor? Er det en annen justis for de som synes å være "politisk ukorrekte"?

10:19 p.m.  
Blogger Øyvind Gaarder Andersen said...

Jeg må si meg enig i "oles" kommentar. Denne kommentaren "treffer spikeren på hodet"!

11:11 a.m.  
Anonymous Anonym said...

http://www.vl.no/verden/article3178727.ece

12:36 p.m.  
Anonymous Anonym said...

http://www.vl.no/verden/article3177172.ece

12:41 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Denne lettvekter-bloggen finnes i en helt overflødig avis som gjør mer skade en nødvendig. Legg ned!

12:45 p.m.  
Anonymous Anonym said...

da jeg skrev det første innlegget her så var det copy/paste fra et annet innlegg til Andersen. Det var like mye med for å vise den evigvarende dobbeltmoralen.
Og ole; de reaksjoner som kristen konservtive får er ikke fra andre kristne, men fra utenforstående som fordømmer et usmakelig menneskesyn. Så du kan overhode ikke ta det til inntekt for å påstå at det er politisk korrekt å forfekte homofiles rettigheter i kirken.

6:49 p.m.  

Legg inn en kommentar

<< Home