Mitt foto
Navn:

Øyvind Gaarder Andersen er lektor ved Høyskolen for ledelse og teologi på Stabekk, som nettopp er opprettet av baptistene og pinsebevegelsen. Han underviser også ved Hedmarktoppen og Sandvik Folkehøyskole. Andersen er født i Bergen og vokste opp der. Pinsekirken Tabernaklet var hans åndelige hjem. I 1979 ble han cand.theol. ved Menighetsfakultetet. De senere år har han reist en god del som forkynner til ulike land, spesielt til Russland og Afrika. Andersen har skrevet flere bøker. Den siste, som kom ut i juni er "Våg å tenke - våg å tro!", en bok om trosforsvar. Dessuten er Andersen daglig leder i stiftelsen Global Misjon.

mandag, november 13, 2006

Tegn og under i Dar Es Salaams fattigste område

Som forklart i forrige artikkel, ble det kampanje i Dar Es Salaam i stedet for i Kigoma - fordi de lokale myndighetene sa nei til møter utendørs på grunn av trusler fra muslimer. Denne kampanjen er blitt avholdt i det fattigste området av Dar Es Salaam, ut fra en nystartet menighet i området. Dette området er også ganske muslimsk, og preget av mye trolldom og hekseri.

Tegn og under
Det er ikke få som har søkt frelse hver eneste kveld. Og Ordet er blitt stadfestet av tegn og under. Ganske mange har vitnet om helbredelse.
I går for eksempel fortalte en ung dame om at hun fikk nedsatt hørsel etter å ha hatt en barnesykdom. Folk sa til henne at hun måtte oppsøke en trolldoktor, og selv også bli heks, for å bli frisk. Men det hadde hun nektet. Jesus skulle helbrede henne, erklærte hun. Og i går skjedde det! Gråtende av glede vitnet hun om at hørselen nå var kommet tilbake.
En kvinne hadde vært lammet i foten og hatt andre plager etter å ha blitt bitt av en slange. Nå kunne hun bevege foten på nytt, og de øvrige plagene forsvant også. Noen ble kvitt smerter og lidelser de hadde hatt i årevis.

Befrielse fra demoner
Noe som ikke er så vanlig på møter hjemme i Norge, er dramatiske befrielser fra onde åndsmakter. Kanskje fordi denne bydelen i Dar Es Salaam er preget av mye trolldom, ble ettermøtene sterkt preget av dette. Ikke minst gjaldt dette fredagskvelden da vi, uten å være helt forberedt på det, overraskende ble konfrontert med voldsomme manifestasjoner av mennesker som trengte befrielse fra demoniske plager.
Flere av disse vitnet senere fra plattformen om hvordan de opplevde å ha blitt satt fri. En kvinne for eksempel, som også var plaget av astma, hadde kjent en kraft som traff henne i brystet. Så våknet hun senere opp der hun var blitt båret for videre forbønn, og kjente seg fri og frisk.

Stille vekkelse på det muslimske Zanzibar
Ellers var det en stor opplevelse tidligere under denne reisen å besøke pastor Dixon's menighet på Zanzibar. Denne øyen er 97% muslimsk. Da jeg besøkte hans menighet for 6 år siden var de ca. 70 stykker som møttes under et enkelt skjul. For 2 - 3 år siden var de vokst til rundt 150.
Nå var det rundt 500 tilstede på søndagsmøtet. Veksten har skjedd gjennom bønn og faste, og ved at menighetens folk tar med seg ikke-kristne - muslimer - til et spesielt møte med forbønn en gang i måneden. Der blir de som har behov, bedt for. Mange har opplevd å bli helbredet eller å bli satt fri fra demoniske bånd. Intet overbeviser muslimer som nettopp dette.

14 Comments:

Anonymous Anonym said...

Gleder meg å høre om fremgangen for Guds rike under din tjenestereise til Tanzania! Vi ber for deg, Øyvind!

1:13 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Hvorfor er vi religiøse? Representerer religiøs tro noen biologisk fordel for de troende, eller er troen mer å regne som et tilfeldig og kanskje til og med skadelig biprodukt av noe annet, og langt mer nyttig?

4:53 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Så nå har Øyvind Gaarder Andersen gjort seg selv delaktig i hedensk åndeutdrivelse. Det bør ikke forundre Andersen at det er flere ånder som må drives ut i Afrika enn i Norge. Folk som vokser opp i kristne kulturer uten ånder, sliter ikke med utdrivningskrevende ånder. Folk som er vokst opp i kulturer der åndene er et trosfenomen, vil hyppig ønske hjelp med å bli kvitte styggedommen.

Religiøs tro er fomidlet i den kulturen man vokser opp. Hadde Andersen vokst opp i Saudi-Arabia, hadde han ikke vært kristen, men muslim.

Noen av oss tenker selv, og vi ser at dogmatisk, organisert religion er uten evidens i realiteter. Vi ender opp som ateister eller såkalte agnostikere (selv om de fleste av disse nok egentlig er ateister. Onde ånder ser ut til å være svært lite interesserte i ateister. Kan mon ateisme være en god kur for slikt?

11:16 a.m.  
Anonymous Anonym said...

Å blogge her er sosialt selvmord Øyvind!

1:04 p.m.  
Blogger Øyvind Gaarder Andersen said...

Har nettopp kommet tilbake fra Afrika, og vil komme med flere kommentarer etter hvert.

Kjære anonym, som har lagt inn Arnulf Øverlands stykke om kristendommen som den tiende landeplage flere ganger. Dette har jeg nå slettet, ikke på grunn av innholdet. Men dels fordi det ble for langt, og dels fordi det ikke var skrevet av deg, men var ren avskrift/kopi av Arnulf Øverland.

6:43 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Hei igjen

Det er sterkt å høre om dem som tør å reise inn i så muslimske områder. Det er unektelig farlig, men bare slik kan islam beseires. Bruder Yun sier at kineserne kommer til å beseire islam gjennom martyrer.

Det høres utrolig ut, men historien viser at Guds rike går frem når folk er villige til å gå i døden for ham.

Jeg blr av og til skamfull når jeg sitter hjemme i trygge Norge, når jeg vet at slaget står der ute. Vi må sende misjonærer til Midtøsten, slik vi sendte dem til Afrika før!

11:28 a.m.  
Anonymous Anonym said...

Hei igjen

Det er sterkt å høre om dem som tør å reise inn i så muslimske områder. Det er unektelig farlig, men bare slik kan islam beseires. Bruder Yun sier at kineserne kommer til å beseire islam gjennom martyrer.

Det høres utrolig ut, men historien viser at Guds rike går frem når folk er villige til å gå i døden for ham.

Jeg blr av og til skamfull når jeg sitter hjemme i trygge Norge, når jeg vet at slaget står der ute. Vi må sende misjonærer til Midtøsten, slik vi sendte dem til Afrika før!

11:28 a.m.  
Anonymous Anonym said...

Hei igjen?

er det sterkt å høre om dem som tør å reise inn i? er muslimske områder unektelig farlig? men skal islam beseires?. Bruder Yun sier mye ånds-svakt, at kineserne kommer til å beseire islam gjennom martyrer.

Det høres utrolig vanlig ut, historien viser at Guds rike går frem når folk er vil-ledet til å gå i døden!!
Jeg blir av og til skamfull når jeg sitter hjemme i trygge Norge,(ja skamm deg!)
når jeg vet at slaget står der ute? Vi må sende misjonærer til Midtøsten,HÆÆ. slik vi sendte dem til Afrika før! Bli kristen elles hjelper vi deg ikke!
Er det det du mener?!
Skal islam beseires? Er du sikker på det ikke var talibanske islamister du mente.
Jeg sitter hjemme og skammer meg over at der er slike syke ideer i hodene på mennesker.
ta tak i den skammen din du og stil deg selv noen nye spørsmål,om du har tid igjen da.

5:04 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Til anonym, som vil sende flere misjonærer til islamske land.

Er ikke religiøs selv, men kristne i mange land skal ha ros for at de klarer å forene sin religion med prinsippene bak en sekulær stat som garanterer alles borgerrettigheter.

Dette er den store utfordringen ift. islam. Muslimer må respektere andres tro, de må finne seg i kritikk, de må skille mellom religion og stat. Dersom de ikke gjør det, er de en trussel for oss alle.

12:38 p.m.  
Anonymous Anonym said...

kort fortalt det er ikke misjonering som behøvs. Det er kulturell utveksling,på et realistisk (åndelig)dvs.personlig plan. helst fritt for dogmatiske religøse sinn,fra vår side,den islamske verden om du vil,er i forhold til vesten "500 år"tilbake.Og den gang da var kristne i vesten i deres sko. bortset fra at nå er festen av verden opplyst,om hva mennesket er og hva det ikke er.
Flatverdenhjernene av idag får vi heller beklage,at de alltid klarer å dilte etter autentiske eventyrere,og lage kvalme.
sd

9:10 a.m.  
Anonymous Anonym said...

....og et tydelig skille mellom- religion og politikk-er vel det et hvert maktaparat må og ta innover seg nødvendigheten av.Noe annet er dummhetens fatalisme ,at staten ikke er "religiøs"er vel opplakt....

7:29 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Hei Øyvind! Jeg havnet tilfeldigvis inn på bloggen din, visste ikke du hadde det. Men det var jo kjempekjekt! Vet ikke om du husker at du hadde bla. meg i apologetikk på Global Mission linjen på Toppen, men som mange andre, så husker jeg deg. Kan si at undervisningen sitter, men om "diamanten" er blitt formet så veldig tør jeg ikke si. Nå jobber jeg i en bokhandel, tar opp noen fag. Dessuten er jeg ungdomspolitiker i KrF, står bla. på kommunelisten nå, så vi får se hvor veien går hen.... Uansett; den du er og det du gjør står det respekt av! Er glad for å ha hatt deg som lærer! Klem fra Cecilie (Hu fra Sandnes som hang me Ranveig og Else Lill bla.)
Du finner meg på www.piczo.com/sissa86 eller cecyskrett_86@hotmail.com

11:23 p.m.  
Blogger Øyvind Gaarder Andersen said...

En liten kommentar, i tilknytning til kommentarene:

Tros- og religionsfrihet, det trengs! Og vi kan leve sammen i fred, selv om vi tror forskjellig.

Siden mye er sagt om muslimer: Det finnes mange gode og hyggelige muslimer, som vil leve i fred og harmoni med andre! Men fanatisme og voldstenkning, det må vi bekjempe!

Og som kristne skal vi oppfylle misjonsbefalingen, og forkynne evangeliet, slik Jesus sa vi skulle gjøre. Er det noe mennesker trenger, så er det evangeliet!

Ellers Cecilie, hyggelig å høre fra deg! Jeg husker deg godt!

9:39 p.m.  
Anonymous Anonym said...

ja dette begynte jo bra!

"Tros- og religionsfrihet, det trengs! Og vi kan leve sammen i fred, selv om vi tror forskjellig.

Siden mye er sagt om muslimer: Det finnes mange gode og hyggelige muslimer, som vil leve i fred og harmoni med andre! Men fanatisme og voldstenkning, det må vi bekjempe!"

Men, så var det påan igjen:

"Og som kristne skal vi oppfylle misjonsbefalingen, og forkynne evangeliet, slik Jesus sa vi skulle gjøre. Er det noe mennesker trenger, så er det evangeliet!"

NEI.
det er i fred og harmoni med andre vi trenger å leve. du sier det jo selv.

evangeliet med tilhørende ideologi og politisk tenkning har jo aldrig bidrat til fred og harmoni.
det er først når mennesket ser bort fra evangelier og slikt at det finner harmoni.

om kristne klarer å erskjenne at jesus var en profet på lik linje med muhammed,buddha...og ikke annet enn et menneske,da tror jeg at ordet harmoni begynner å få relevanse.

5:16 p.m.  

Legg inn en kommentar

<< Home