Mitt foto
Navn:

Øyvind Gaarder Andersen er lektor ved Høyskolen for ledelse og teologi på Stabekk, som nettopp er opprettet av baptistene og pinsebevegelsen. Han underviser også ved Hedmarktoppen og Sandvik Folkehøyskole. Andersen er født i Bergen og vokste opp der. Pinsekirken Tabernaklet var hans åndelige hjem. I 1979 ble han cand.theol. ved Menighetsfakultetet. De senere år har han reist en god del som forkynner til ulike land, spesielt til Russland og Afrika. Andersen har skrevet flere bøker. Den siste, som kom ut i juni er "Våg å tenke - våg å tro!", en bok om trosforsvar. Dessuten er Andersen daglig leder i stiftelsen Global Misjon.

torsdag, oktober 19, 2006

Vinn muslimene gjennom mirakler!

Muslimene har blitt meget høyrøstede de senere årene. Det foregår noe man kan kalle en muslimsk vekkelse mange steder. Trusler, vold og terror er en fremtredende del av dette bildet.
Men nettopp disse muslimene skal vi vinne for Kristus. Nå finnes det mange fredelige og gode muslimer også, det store flertallet av dem. Men uansett, fredelige eller ikke, vi skal møte dem med Kristi kjærlighet og vinne dem for ham.
Dette muslimske engasjementet representerer egentlig en positiv mulighet. Det betyr at de er sterkt engasjert av spørsmålet om Gud. Når muslimer får møte den sanne Gud, blir de desto mer nidkjære for ham. Paulus er en parallell nettopp til dette. Likegyldigheten overfor Gud er ikke noe positivt.

Tegn og under
Erfaringen viser at det er intet som overbeviser en muslim mer enn det å se tegn og under, og å møte Den Hellige Ånds overnaturlige virke. Det har jeg selv sett, for min del spesielt i Afrika. Muslimene kommer til tro når de ser miraklene skje.

Om et par dager skal jeg til Tanzania. Hovedtolken min der, John, vokste opp som muslim i Kigoma ved Tanganyika sjøen. Som ung var han tilstede på kristne utendørs-møter. Der så og hørte han mennesker vitne om helbredelse. Da han kom hjem, spurte han faren sin om dette. "Ja," svarte faren, "Gud hører alle menneskers bønner, også kristnes bønner."
"Men hvorfor skjer ikke slike ting blant oss da," spurte John. Etter hvert begynte han å lese Bibelen selv. Han ble så grepet av det han leste, spesielt Bergprekenen. Den var så annerledes. Han måte lese om og om igjen det som står der. Til slutt bad han Gud vise ham hva som var rett, islam eller kristendommen. Og Gud talte til ham i en drøm, og han ble en kristen.

Hvilken "trolldoktor"?
Zanzibar, som tilhører Tanzania, er en øygruppe som er 97-98% muslimsk. Under et pastor- og lederseminar som jeg hadde der for et par år siden, deltok også konen til en eldste. Hun hadde ikke kunnet høre, og heller ikke snakket på et par år. Da vi bad for henne, begynte hun både å høre og snakke.
Da hun og mannen kom tilbake til landsbyen hvor de bodde, spurte naboene: "Hvilken trolldoktor har du vært hos?" Svaret er: Hans navn er Jesus Kristus!

I en litt tidligere artikkel på denne bloggen skrev jeg om: Proklamasjon, demonstrasjon, argumentasjon. "Disse tegn skal følge dem som tror," sa Jesus (Mark 16). Og disse tegnene gjør sin virkning. Det er slik for muslimer, men også for alle andre.

29 Comments:

Anonymous Anonym said...

Godt du skriver om dette! La oss be for verdens muslimer, attpåtil de som hater oss. For Jesus sier jo tydelig at vi skal be for våre fiender. =)

4:18 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Yes! La oss være frimodig med evangeliet om Jesus Kristus. Kanskje vi burde ta noen flere sjanser, våge å handle på Guds Ord, be for flere syke. Jeg tror tegn og under er noe som kommuniserer med de fleste mennesker.

4:56 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Jeg tror at helbredelser kan være et bevis for mange på at Gud virkelig eksisterer og bryr seg om mennesker. Vi behøver kristne som har Jesus som sitt eksempel, og demonstrerer Guds kjærlighet ved å be for syke. Mye vil da skje!

5:06 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Gud finnes ikke!
Latterlig å tro på dette i 2006...

11:25 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Dette er veldig sant, Øyvind! I Oslokirken, der jeg er pastor, opplever vi dette i noen grad. Vi har hatt flere tilfeller av at Jesus har vist seg for muslimer i drømmer, og så har de etterpå kommet for å bli frelst. Gud åpenbarer seg blant muslimer, det er helt sikkert!

12:53 p.m.  
Blogger My Corner said...

Jeg vet du er frimodig med å "markedsføre" det fulle evangelium med tegn, under og mirakler. Fortsett med det også i norske kristenmiljøer. Dette er jo en bibelsk "nomaltilstand". Men troen kommer av forkynnelsen...
Den islamske verden er jo ikke noe problem for vår Gud...

10:59 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.

5:11 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.

10:11 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.

9:45 a.m.  
Anonymous Anonym said...

Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.

10:29 a.m.  
Anonymous Anonym said...

Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.

7:45 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.

7:51 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.

8:17 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.

11:00 a.m.  
Anonymous Anonym said...

Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.

11:06 a.m.  
Anonymous Anonym said...

Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.

11:10 a.m.  
Anonymous Anonym said...

Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.

7:46 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.

7:46 p.m.  
Anonymous Anonym said...

dette er et forum som sensurerer bort tydelige tankeekspriment, som viser hvor innholdsløs disse bloggene er.
Og som avslører hvor markant symbolpolitisk avisen IDAG er.

8:44 p.m.  
Blogger Roy-Olav said...

Hva med å vinne muslimene med Jesus? Nå må ikke dere gjøre samme feilene som mange karismatiske menigheter har gjort...

11:25 p.m.  
Anonymous Anonym said...

hva med å la muslimene få være muslimer og jesus få lov å være i fred for dummheter.

10:30 a.m.  
Anonymous Anonym said...

hei jeg heter ali ali og er var mislim inn til jesus kom på besøk i natt han sa at noen kristne som hadde snakket med meg om de fikk låv og be for meg,de sa de tilhørte en god menighet som også likte å selge en avis som het NorgeIdag.
haleluja,
ps.Jesus har klippet seg og han er ikke lett å kjenne igjen.

8:42 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.

8:58 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.

10:34 p.m.  
Anonymous Anonym said...

This post has been removed by a blog administrator.
fattigmanns trøst og en fattigere blogg med all denne sensuren.tapere er det som hålder på slik.
god jul! i ordets rette forstand.

5:43 p.m.  
Anonymous Anonym said...

http://my.opera.com/torman4u/blog/show.dml/626934

4:36 p.m.  
Blogger Scarabian said...

Her er min tro og mening og også et svar på dette innlegget.

I denne artikkelen tydeliggjøres den samlende ånd som er i virksomhet i dag. Det er ikke noe galt i å ha et åndelig fellesskap, men dette handler ikke om det. Dette handler om utvanning av Guds Ord og religionsblanding som kun tjener New World Order's mål, nemlig èn religiøs leder over èn ny "religion".

De som er veiledet av sannhetene i Bibelen, kan ikke være med i dette fellesskapet, fordi Guds Ord vil ikke stemme med det den nye religionen står for.

Hva er det katolikker, Trosbevegelsen, karismatiske vekkelsesmenigheter, pinsevenner, baptister, metodister, mormonere, protestanter, statskirken, new age bevegelser, bahaì, buddhisme og hinduisme har til felles?

Alle disse retningene har ulike syn på Bibelen. Noen av de har intet syn på Bibelen. Hvordan skal alle passe under samme paraply? Hva skjer på et møte hvor alle disse er representert? Man kan ikke ha en Bibelsk gudstjeneste, for alle kan ikke uten videre innordne seg etter Bibelen. Nei, sannheten er at her er Bibelen, Guds sanne ord utelatt. I stedet bringes det inn en universell guddom som tilfredsstiller alle, og Bibelens Gud passer ikke inn her.

I stedet for Bibelen, fokuseres det på åndsmanifestasjoner, mirakler og undere. Alle trosretninger kan forholde seg til det. Ikke alle trosretninger kan forholde seg til èn doktrine. Derfor har ikke denne nye religionen noen doktrine. Den blir en sammenblanding av alt, for å kunne tilfredsstille alle. Dette er da middelet som blir helliget, for det overordnede mål sies å være fred og kjærlighet og en global forsamling som er sentralstyrt, muligens av Den Romersk Katolske Kirke.

Mange vil nok kalle dette for paranoide konspirasjonsteorier, men saken er at det finnes ikke ulogiske sluttninger eller konklusjoner i dennne fremstillingen av virkeligheten. Den er heller ikke ubibelsk, men bekrefetes faktisk av selve Ordet. Den som vil undersøke før avvisning vil finne at i Bibelen står det om alt dette som skal skje i de siste dager/tider.

Jeg kunne godt utlovet en dusør til vedkommende som med Bibelen i hånd kunne vise at dette er noe som kan kalles ekte kristendom etter Guds vilje.

David Østby skriver i artikkelen: "I dag er det langt flere kristne som vil kalle seg «venner av pinsen», enn som vil kalle seg «pinsevenner». Det må vi ta konsekvensen av. Innholdet er viktigere enn emballasje og etikett. Selv Metodistkirken, som T.B.Barratt brøt med få år etter sin åndsdåp, har nærmet seg pinsebevegelsen med årene. I et intervju med KS før sommeren, sa metodistprest Terje Nilsen at kirkesamfunnet har «mange venner av pinsen, men som ikke er pinsevenner med «stor P». Det finnes mange eksempler på menigheter med sterke
karismatiske strømninger, som har hentet inspirasjon fra blant annet
Toronto- og Pensacola-vekkelsen»."

At innholdet er viktigere enn emballasjen er en selvfølgelighet. Men, hva slags innhold er det snakk om? Snakker vi om et innhold som er tilpasset alles behov, eller snakker vi om et innhold som er bibelsk og i tråd med Guds Ord? Eller snakker vi om at alle skal overbevises om at åndsdåp og tungetale er veien å gå, sånn at alle til slutt blir "ekte" Pinsvenner med stor "P"?

Har alle venner av pinsen tatt trosbevegelsen inn i varmen? Har alle i pinsmenighetene anerkjent E. W. Kenyons lære? En lære som er videreført av Kenneth Hagin og Kenneth Copeland m. fl. ? Har alle venner av pinsen anerkjent Benny Hinn og hans metoder og "profetiske" lære?

Alle disse spørsmålene henger i lufta her og roper etter svar. Hvordan i all verden skal en tverrkirkelig fest holdes hvis ingen av disse spørsmålene er besvart? Skal det lates som om alle er enige og vel forlikte, for i kveld skal vi glemme alle uoverstemmelser og ulikheter i doktrine og være glade?

Et annet og svært relevant spørsmål i denne sammenheng blir følgende: Hvor er de falske profeter? Hvem er de? Hva forkynner de? De falske profeter og vranglærerne advares det kraftig i mot i Bibelen. De skal være blant oss i de siste tider og forkynne en annen Jesus og et annet budskap enn det som apostlene ga videre.

"For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre selv de utvalgte vill."

"Men det fantes også falske profeter i folket, og på samme måte skal det stå fram falske lærere blant dere. De skal lure inn vranglære som fører i fortapelsen, og til og med fornekte den Herre som har kjøpt dem fri. Dermed fører de raskt seg selv i fortapelsen."

Et tverrkirkelig, økumenisk eller åndelig fellesskap som omfatter alle religioner og trossamfunn, eliminerer og ignorerer Bibelens budskap om at det skal finnes falske profeter i blant oss. Allerede i utgangspunktet er en sånn tanke om et fellesskap ubibelsk i seg selv. Hvis alle er samlet og enes under ett, hvor blir det da av de falske forkynnere? Jo, de sanne blir fremstilt som falske fordi de våger å si de som kaller seg salvede i mot. Deretter blir de forfulgt og forsøkt brakt til taushet. Dette er også bibelsk.
"Men trang er den porten og smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den." Det er altså ikke mange som finner veien til livet. Det er altså ikke snakk om flere millioner på verdensbasis som skal bli frelst inn på livets vei.

"Pass på at dere ikke blir ført vill! For mange skal komme i mitt navn og si: 'Det er jeg! Tiden er kommet!' Men følg dem ikke. 9 Når dere hører om krig og opprør, så la dere ikke skremme! For først må dette skje, men enden kommer ikke med en gang.» 10 Og han fortsatte: «Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike. 11 Det skal bli kraftige jordskjelv, og mange steder hungersnød og pest; det skal skje forferdelige ting og vise seg store tegn fra himmelen.
12 Men før alt dette skjer, skal de legge hånd på dere og forfølge dere, utlevere dere til synagogene og kaste dere i fengsel, og for mitt navns skyld skal dere føres fram for konger og landshøvdinger. 13 Da skal dere få vitne."
Jesus snakker her om tegnene som viser at enden er nær. Det skal altså være få av de sanne kristne, og de skal bli forfulgt og kastet i fengsel. Det fine med det er at da skal vi få lov å vitne sier Jesus. Vitne med Sannhetens Ånd som veileder. Vi skal slippe å tenke på hva vi skal si, for Jesus skal gi oss visdom og ord som ingen kan motsi.


Hvor er de falske profeter? Jo, de er midt i blant oss står det i Bibelen. Det er mennesker som taler og handler i Jesu navn for at vi skal tro løgnen og la oss forføre. Hva er det beste middelet å forføre mennesker med? Jo, det er penger, suksess, en god helse og en problemfri hverdag. Og hvem formidler et sånt budskap? Jo, det gjør Trosbevegelsen, Word Faith Movement. Dette kalles "the prosperity gospel" eller på norsk; fremgangsteologi. Når mennesker fra alle trossamfunn er ført inn i denne "vekkelsen" og holder fester sammen, er veien åpen for Antikrist og Den Falske Profet som vil få verdensherredømme.

Alt dette kommer i følge Bibelen til å skje. Men mange kan omvende seg og bli frelst ennå.

Til slutt vil jeg minne om at navnet "Korsets Seier" strider i mot Kenyon og Hagins lære. De sier nemlig at døden på korset var et nederlag! Jesus for nemlig ned til Helvete og ble ett med synden og Satan. Den egentlige seier skjedde når Jesus ble født på ny i Helvete, og Gud tok ham derfra og opp til seg. Videre sier de at uten denne gjenfødelsen i Helvete, kunne heller ikke vi få et nytt liv i Kristus. Tenk på dette alle dere som ønsker å feste sammen med Paven og hans mirakelpredikanter.
Her kan du lese mer:
http://my.opera.com/torman4u/blog/

4:41 p.m.  
Anonymous Anonym said...

http://my.opera.com/torman4u/blog/2007/01/01/om-falske-vekkelser

4:50 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Hvorfor sensureres det så voldsomt her?

4:52 p.m.  

Legg inn en kommentar

<< Home