Mitt foto
Navn:

Øyvind Gaarder Andersen er lektor ved Høyskolen for ledelse og teologi på Stabekk, som nettopp er opprettet av baptistene og pinsebevegelsen. Han underviser også ved Hedmarktoppen og Sandvik Folkehøyskole. Andersen er født i Bergen og vokste opp der. Pinsekirken Tabernaklet var hans åndelige hjem. I 1979 ble han cand.theol. ved Menighetsfakultetet. De senere år har han reist en god del som forkynner til ulike land, spesielt til Russland og Afrika. Andersen har skrevet flere bøker. Den siste, som kom ut i juni er "Våg å tenke - våg å tro!", en bok om trosforsvar. Dessuten er Andersen daglig leder i stiftelsen Global Misjon.

mandag, oktober 30, 2006

Møtekampanje avlyst på grunn av motstand fra muslimer

I fjor sommer talte jeg på en konferanse med tusenvis av mennesker midt i Kigoma sentrum. Likeledes ble det holdt en annen stor møtekampanje der i fjor av en misjonsorganisasjon her i Tanzania.

Nå hadde jeg planlagt en stor møtekampanje nettopp i Kigoma, i november. Den er vi imidlertid blitt nektet å holde. De lokale myndighetene skylder på "ufordelaktige omstendigheter". Det som ligger bak er trusler fra muslimer.
I sommer ble også den samme misjonsorganisasjonen, som er nevnt ovenfor, nektet å holde sin planlagte utendørs-kampanje. De måtte være i en kirke i stedet for. Der var det altfor liten plass, selv om de prøvde med å sette opp høyttalere, slik at de som stod utenfor kunne høre.
Det kan i høyeste grad settes spørsmålstegn ved denne avgjørelsen fra de lokale myndigheters side. Politisjefen der er muslim. Det som har satt muslimers sinn i kok er en kristen debattant som holder debattmøter med muslimer. Nå vil ikke vi, og heller ikke de fleste pastorene her, velge en slik fremgangsmåte. Vi vil bare forkynne evangeliet.
Men denne avgjørelsen fra myndighetenes side vil vi følge opp.

Nå blir det i stedet mer utvidet tid til kampanjer i Dar Es Salaam, Tanzanias største by, i to menigheter - i forskjellige områder av byen.

Islamsk offensiv.
Selv om de offisielle tallene er annerledes, er i realiteten over 50% av befolkningen kristne. Noe over 30% er muslimer. Det vitner om hvordan kristendommen har gått frem sør for Sahara. Og antallet kristne øker fortsatt mest her i Tanzania.
Samtidig møter de kristne et islam på offensiven. Avslaget på å holde møtekampanje utendørs i Kigoma illustrerer det. Muslimene har som mål å fylle Dar Es Salaam med moskéer, og senere hele landet. Men vi vet at Gud har en annen plan. Derfor er det viktig å trene ledere som kan gå i bresjen for en frimodig og åndskraftig forkynnelse av evangeliet. Mirakler, tegn og under må følge forkynnelsen og de troendes vitnesbyrd. Intet overbeviser muslimene som det!
Derfor opplevdes det meningsfullt å få undervise bibelskolestudenter i Arusha forrige uke, de fleste av dem pastorer og forkynnere.

Trosfrihet
Nå er Tanzania et land med trosfrihet. De nasjonale myndighetene vil ikke ha noen ekstremisme. Tvert imot, de vil at folk med ulik religion skal leve fredelig sammen. Det gjelder også på Zanzibar hvor befolkningen er 97% muslimsk.

Nettopp nå befinner jeg meg på Zanzibar. I går preket jeg i Assemblies of God menigheten, den største pinsemenigheten på denne øyen. Det ganske nye kirkebygget var fullsatt med flere hundre til stede. Det er meget oppmuntrende å se hvordan denne menigheten har vokst på noen få år.
På møtet i går vitnet flere stykker om at de opplevde helbredelse fra forskjellige lidelser. Og midt blant disse vitnesbyrdene kom det også, uoppfordet, en for å søke frelse fordi hun merket Guds nærvær.

(Denne artikkelen er en senere og omskrevet versjon av forrige ukes blogg fra Afrika.)

8 Comments:

Anonymous Anonym said...

Får vi en like tilspisset situasjon i Afrika mellom muslimer og kristne, som vi ser i Midtøsten, mellom jøder og muslimer, skal det bli litt av hvert å jobbe med.

Med Irak, Afghanistan, Iran og Nord-Korea er det egentlig for mange konflikter til at USA kan løse de alene, og det er skremmende. Den dagen verdensfreden blir avhengig av Europas eller Arabias vilje og evne til å forsvare friheten, er vi alle i fare. Dette ser skummelt ut. Men vi har fått beskjed av Gud, om ikke å frykte, så da kan vi stole på ham.

9:23 a.m.  
Anonymous Anonym said...

Sigbjørn...En ting er at man er uvelkommen på grunn av at man har et annet syn enn muslimene. Men det er da en menneskerett å kunne ha kristne møter hvis man hvil. Vi kan ikke akseptere at kristne knebles, bare fordi de er uenige med muslimene.

10:28 a.m.  
Anonymous Anonym said...

Uttrykket "amøbe" er fristende å bruke, når jeg leser ditt tankeløse innlegg Sigbjørn. Slike som deg er dessverre ikke interessante i prinsipielle diskusjoner....

Spar oss fra fremtidige innlegg er du snill. Det opptar plass.

11:56 a.m.  
Blogger Roy-Olav said...

Hm... er det en menneskerett å holde kristne møter? Det må jeg sjekke opp i ;-) Hva med litt respekt og toleranse i stedet?

11:28 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.

8:58 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Anonymous said...
kort fortalt det er ikke misjonering som behøvs. Det er kulturell utveksling,på et realistisk (åndelig)dvs.personlig plan. helst fritt for dogmatiske religøse sinn,fra vår side,den islamske verden om du vil,er i forhold til vesten "500 år"tilbake.Og den gang da var kristne i vesten i deres sko. bortset fra at nå er festen av verden opplyst,om hva mennesket er og hva det ikke er.
Flatverdenhjernene av idag får vi heller beklage,at de alltid klarer å dilte etter autentiske eventyrere,og lage kvalme.
sd

9:16 a.m.  
Blogger Øyvind Gaarder Andersen said...

En variert samling kommentarer!

I det omtalte Kigoma er det mange kristne og muslimer. Som stat ønsker Tanzania religionsfrihet, og det skal de ha honnør for. Derfor bør de oppmuntres og utfordres til å ivareta religionsfriheten på en riktig måte

9:44 p.m.  
Anonymous Anonym said...

men er du for religionsfrihet da,øyvind?

9:27 p.m.  

Legg inn en kommentar

<< Home