Mitt foto
Navn:

Øyvind Gaarder Andersen er lektor ved Høyskolen for ledelse og teologi på Stabekk, som nettopp er opprettet av baptistene og pinsebevegelsen. Han underviser også ved Hedmarktoppen og Sandvik Folkehøyskole. Andersen er født i Bergen og vokste opp der. Pinsekirken Tabernaklet var hans åndelige hjem. I 1979 ble han cand.theol. ved Menighetsfakultetet. De senere år har han reist en god del som forkynner til ulike land, spesielt til Russland og Afrika. Andersen har skrevet flere bøker. Den siste, som kom ut i juni er "Våg å tenke - våg å tro!", en bok om trosforsvar. Dessuten er Andersen daglig leder i stiftelsen Global Misjon.

fredag, april 11, 2008

OL-PROTESTENE OG NY EKTESKAPSLOV

Protestene mot Kinas brudd på menneskerettighetene har vært høylytte. Og bra er det! Jeg beundrer dem som virkelig har engasjert seg her, og ofret tid og penger for å si ifra.
I morgen skal det gå en annen protestmarsj i Oslo - i protest mot en annen form for overgrep: innføringen av såkalt "likekjønnede "ekteskap". Måtte denne protesten høres like kraftig som protesten mot OL-stafetten!


Som sagt, det er beundringsverdig hvordan ulike grupper har markert seg til støtte for menneskerettigheter i forbindelse med OL-stafetten. Hvor langt har ikke for eksempel "Reportere uten grenser", og andre strukket seg for å bli hørt - for å overdøve den makelige politiske korrekthetens stemme! Mange av dem har reist lange strekninger for å være med å demonstrere. Det gjør godt å oppleve at noen sier ifra, at noen gjør noe - der det bør gjøres noe.

Hvor er kristenfolket?
Men en annen dramatisk sak står også på trappene - som vil få vidtfavnende og langtrekkende konsekvenser: forslaget om å innføre en lov som gir adgang til homofile ekteskap.
Her burde det protesteres like kraftig som i London, Paris eller San Francisco. Hvorfor det?

For å nevne noen grunner:
- Det vil bli en lov som raserer begrepet ekteskap. Ekteskap er forening av mann og kvinne, slik at de danner familie - og i en slik sammenheng skal barn få lov å vokse opp.
- Lovforslaget er et overgrep mot barna. Barn trenger en far og en mor. De skal ikke berøves det, ved en lov som sier at det er like bra å ha en far og en far, eller en mor og en mor. Det er ingen tvil om at slike oppvekstvilkår vil være uheldig for barnet. Undersøkelser som sier at likekjønnede par er like gode som foreldre, har vist seg å være ideologisk vinklet og beheftet med metodiske svakheter.
- Dette lovforslaget innebærer, på sikt, et kraftig angrep på ytringsfriheten. Slik sies det på nettstedet www.morfarbarn.no

Alle de som i ord og handling holder fast på at mor-far-barn-relasjonen står i en særstilling, vil med en slik lov bli potensielle lovbrytere. På sikt vil de etter all sannsynlighet møte ulike former for yrkesforbud, rettssaker, bøter og straffereaksjoner. Det samme vil gjelde for organisasjoner, institusjoner og trossamfunn.
Flere norske politikere har uttalt at trossamfunn og organisasjoner om nødvendig må tvinges til å innrette seg etter kjønnsnøytrale ekteskapslover. Mye tyder på at forkjemperne for den radikale kjønnsideologien er villige til å gå langt i å kriminalisere trossamfunnenes skapelsesteologi og samlivsetikk. Man kan allerede i dag se konturene av dette i anklagene som brukes mot dem som mener at mor-far-barn-relasjonen står i en særstilling. Disse sammenlignes stadig oftere med rasister, og de blir anklaget for å krenke andres menneskeverd. Er vi på vei mot det som paven nylig kalte "relativismens diktatur"?


Måtte protestmarsjen i Oslo i morgen samle tusener! Måtte den bli en parallell til OL-protestene!

6 Comments:

Anonymous Anonym said...

Kristenfascistisk marsj blir homsefest

Blitz har invitert seg selv til kjempefest på lørdag. Vi danser oss inn i kristenfolkets anti homo demo under motoet "homs i vei, det er helt okæi". Kom på blitz i lakk og lær eller glitrende farger her og der. Vi staser oss opp fra klokka 12.00 nå på lørdag 12.04 for å rekke marsjen kl 1300. Plukk med deg alle tenkende bekjente og møt opp!

Ekstra nytt:

Nå har både muslimske råd og den nynazistiske sia Rapport-X oppfordra sine folk til å delta i den homofobiske, anti-homofilt ekteskaps demoen som blir arrangert Lørdag 12.04.

Vi oppfordrer alle til å møte opp på Blitz kl.12 og stase og pønte seg til demoen. Vi vil kjempe med dans, glitter, farger og annet morro. Dette vil bli en fredlig demonstrasjon og mer som en liten fest. Evnt. som en lite fargerikt vorspil til Reclaim The Streets som vi alle skal på seinere på dagen.

10:19 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Det er ganske utrolig at overgrep mot sivile i Tibet blir likestil med homoekteskap.

Selv om jeg ikke er homofil, har jeg ikke noe i mot at ANDRE som er homofile får inngå ekteskap. Det må vel være en del av religionsfriheten at mennesker som IKKE bekjenner seg til kristendommen skal slippe å få livene sine regulert av lover som kunhar forankring i Bibelen??

Akkurat som ekstrem, fundamentalistisk islam kalles islamisme, bør vi ha et liknende ord for kristne av samme sorten. (Ironisk nok er disse menneskene ihuga motstandere av alt som likner islam)

Kristendommen er ikke det plukk bedre enn andre religioner, når det gjelder å la folks seksualliv bli en offentlig sak på lik linje med overgrepene i Tibet...

Stakkars mennesker...

11:02 p.m.  
Blogger Øyvind Gaarder Andersen said...

En presisering:

Vi er for frihet og grunnleggende menneskerettigheter. Derfor må de homofile som vil leve i parforhold selvsagt få gjøre det.
Av samme grunn mener jeg at det også er galt f.eks. å sende homofile tilbake til Iran, hvor de risikerer å bli drept. Likesom det er meget galt å tvangsende muslimer som er blitt kristne dit.

Men det nye lovforslaget innebærer et overgrep mot barn - noe den store offentlige kommisjonen nedsatt i Franrike i 2006 forstod. Derfor sa man i Franrike nei til forslag om ved lov å gjøre homofile parforhold til ekteskap. Når det gjelder ekteskap, står barnet sentralt, ble det påpekt.

Blant ble det understreket at barn ikke skal "utsettes for en instrumentalisering for at nye familiekonstellasjoner skal oppnå anerkjennelse."

Dessuten vil på sikt lovforslaget kunne bety en knebling av de som tenker annerledes, og true ytringsfriheten i barnehager, skoler og andre sammenhenger.

12:17 p.m.  
Anonymous Anonym said...

RELIGIØST IDIOTI: Dere religiøse fanatikere forpester samfunnet med ondskap og forkvaklede holdninger - og dere har et menneskesyn som setter dere helt på linje med nazistene. Jeg mener at dere homofobe må fratas retten til å ta hånd om barn. Tenk på de homofile barn og unge som må vokse opp med ekstreme religiøse mennesker - det er bare ett ord for dette: Barnemishandling. Heldigvis har det anstendige Norge - det store, store flertallet av folket - vunnet kampen mot religiøs ondskap. Det vi ser av homofobe aksjoner fra de religiøse i dag, er bare krampetrekninger fra en kultur vi heldigvis er ferdig med.

3:12 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Dere er glad i å bruke argumentet om at dere er i den felles ekteskapsloven fordi den ikke er til barnets best.

Er det ikke på tide at dere blir ærlige overfor dere selv og andre, og at det egentlige problemet er at dere ikke liker lesbiske og homofile?

For skulle dere hatt noe troverdighet i denne debatten om barns beste, så har dere en lang vei å gå innenfor mange andre og viktigere områder.

Når mobiliserte Kristen-Norge sist for å hjelpe barn som hadde det vanskelig? Hvor er leserinnleggene deres for å forsvare barn som vokser opp i hjem med vold? Når startet dere sist en underskriftskampanje for å vise solidaritet for med de familiene som opplever rusproblemer? Når viet du sist en tanke for de barna som ikke er ønsket og ikke blir fulgt opp? Hvor er demonstrasjonstogene deres for å få myndighetene til å gjøre mer for mødre som blir drept av sine ektemenn? Hvor er parolene deres om at misbruk av barn må forhindres for enhver pris? Hvor er oppgjøret med egen historie for barn som har blitt utsatt for overgrep innenfor trossamfunn?

Er dere egentlig så opptatt av barna? Hva tror du de barna som opplever virkelige problemer tenker om debattene som pågår i media? Tusenvis går i tog mot en lov som skal sikre barn omsorg, men ingen prater om de som hver dag sitter hjemme og gråter.

6:09 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Jeg var så glad når jeg fikk vere med på marsjen på lørdag, sammen med fem tusen andre. Selv om vi fikk mange ukvemsord mot oss på vår ferd ned Karl Johan, denne kalde lørdags formiddagen.Men det er en ære å få marsjere for en slik sak.Hjelper det, ja, det hjelper mot vår egen likgyldighet og holder samvittigheten levende.Jeg marsjerete 10 mai 1986 og jeg vil, om nødvendig, marsjere igjen - som Per Lønning sa det i sin store tale lørdag.

9:50 a.m.  

Legg inn en kommentar

<< Home