Mitt foto
Navn:

Øyvind Gaarder Andersen er lektor ved Høyskolen for ledelse og teologi på Stabekk, som nettopp er opprettet av baptistene og pinsebevegelsen. Han underviser også ved Hedmarktoppen og Sandvik Folkehøyskole. Andersen er født i Bergen og vokste opp der. Pinsekirken Tabernaklet var hans åndelige hjem. I 1979 ble han cand.theol. ved Menighetsfakultetet. De senere år har han reist en god del som forkynner til ulike land, spesielt til Russland og Afrika. Andersen har skrevet flere bøker. Den siste, som kom ut i juni er "Våg å tenke - våg å tro!", en bok om trosforsvar. Dessuten er Andersen daglig leder i stiftelsen Global Misjon.

fredag, mars 07, 2008

Verdens mest "beryktede" ateist sier nå: Det finnes en Gud!

Spørsmålet om Gud står absolutt på dagsorden for tiden. Det illustreres blant annet gjennom to meget ulike bøker som er kommet ut de siste par årene. Den ene er utgitt av en av våre dagers mest høyrøstede ateister, Richard Dawkins, og har tittelen The God Delusion (Gud - en vrangforestilling). Her stempler Dawkins all form for gudstro som farlig og ødeleggende.
Den andre boken er skrevet av en av det 20. århundredes mest kjente ateister, filosofen Antony Flew. Den kom ut i fjor, og har tittelen There is a God ("Det finnes en Gud"). Undertittelen er: How the world's most notorious atheist changed his mind. ("Hvordan verdens mest beryktede ateist endret oppfatning")

Antony Flew
Det er ikke minst de nyeste vitenskapelige oppdagelsene av universets beskaffenhet som har fått Flew til å forandre syn. Han har sjokkert det ateistiske etablissementet, men Flews program er at han vil følge bevismaterialet dit det leder.
Faktisk ble Flew berømt for å hevde at man skulle forutsette ateismens sannhet inntil det fremkom bevis for Guds eksistens. Nå mener han at slike bevis finnes. Tre områder av vitenskapelig forskning har hatt særlig betydning for ham. "Det første er det spørsmål som forundrer og fortsetter å forundre de fleste reflekterte vitenskapsmenn: Hvordan ble naturlovene til? Det andre er åpenbart for alle: Hvordan oppstod livet som fenomen fra ikke-liv? Og det tredje er det problem filosofene har overlevert til kosmologene: Hvordan ble universet, og med det menes alt det fysiske, til?" (s 91).

For å ta tak i det siste: Før hevdet ateister, som Flew, at universet alltid kunne ha eksistert. Men Big Bang teorien sier at universet har en begynnelse. Da oppstår spørsmålet: Hva var før?
Dette problemet er blitt så påtrengende for en del ateister at de får seg til å si at universet kom av ingenting. Men, som Flew spør: Kan noe komme fra ingenting? Og for det andre, dette "ingenting" er som regel et eller annet spekulativt "noe" - ikke et absolutt ingenting.
Som motsetning til tanken på guddommelig design har vi idéen om et multi-univers, sier Flew videre. Man spekulerer om en hel mengde univers. Men dette er spekulasjon uten noen form for bevis. Det er en teori som beviser alt og ingenting. Flew illustrerer det slik: Sett at noen sier at verden og alt i den ble til for fem minutter siden, skapt med våre minner om å ha levd i mange år, og med bevis for hendelser som skjedde for tusenvis av år siden. En slik påstand kan ikke bli motbevist. Den beviser alt og likevel ingenting.
Men selv om det skulle finnes et multi-unives, løses ikke dermed problemet: Hvordan oppstod naturlovene? Man har bare forskjøvet problemet bakover.
Flew slår fast: Det er et faktum at vi lever i et univers med bestemte lover. Liv ville ikke vært mulig uten dem. De er så finstemte at den mest ørsmå forandring ville umuliggjøre liv. Men disse lovene forklarer ikke livets opprinnelse. Det er et helt annet spørsmål. Universets lover er en nødvendig betingelse for at liv skal finnes, men de er ikke en tilstrekkelig forklaring.
Flew går også kraftig i rette med Richard Dawkins, blant annet avviser han Dawkins' påstand om at "vi, og alle andre dyr, er maskiner som er skapt av våre gener" (s. 80).

Nå er ikke Flew blitt kristen. Men han avviser ikke muligheten. Han er overbevist om at et uendelig intelligent Sinn står bak universet og vår eksistens. Og han sier (s. 158):

"Noen hevder å ha fått kontakt med dette Sinn. Jeg har ikke det - ikke ennå. Men hvem vet hva som kan skje?
En dag kanskje jeg hører en Stemme som sier: "Kan du høre meg nå?"

Richard Dawkins
Når det gjelder Richard Dawkins' bok The God Delusion (Gud - en vrangforestilling) har mange for øvrig undret seg over nivået på hans argumentasjon. Alister McGrath, professor i teologi i Oxford, har sammen med sin kone, Joanna, skrevet et svarskrift, The Dawkins Delusion ("Dawkins' vrangforestilling"). På forsiden av denne boken er ateisten Michael Ruse, professor i filosofi ved Florida State University, sitert. Ruse sier: "The God Delusion gjør meg forlegen som ateist, og McGraths viser hvorfor."

14 Comments:

Blogger Brønnck said...

Flew er vel ingen spesielt markert ateist? Argumentasjonen du gjengir inneholder intet nytt, men har den samme grunnleggende feil som denne typen argumentasjon alltid har hatt. Argumentet jeg snakker om er selvsagt "noe kan ikke komme fra intet", enten det dreier seg om livets tilblivelse eller universets begynnelse.

Problemet med dette argumentet er at det har konsekvenser også for troen på en personlig guddom, for hvis noe ikke kan komme av intet, så kan ikke heller en gud komme av intet. Gud må altså også da komme fra noe annet, og spørsmålet blir "hvem lagde gud?". Vi ender således i en uendelig regress.

Kristne svarer alltid på denne typen kritikk med "Gud er evig", eller lignende. Problemet er jo da at da han man opphevet selve den prinsipelle argumentasjonen som skulle begrunne gud, at "noe ikke kan komme av intet". Gud kan altså det, og om gud er evig kan også et gudløst univers være evig, samme hva en måtte mene om "big bang". Big bang kan simpelthen være et punkt i en uendelig syklus av universekspansjon og kontraksjon.

Kolbjørn S. Brønnick
Stavanger

10:15 a.m.  
Anonymous Anonym said...

Og denne bloggen har no bevist at det finnes en gud. Ei bok fra en mann på 84, som ikke skrev boke selv en gang , men ble skreven av Roy Abraham Varghese, en kristen.

Er det ikke en liten nedtur at han ikke støtter den kristne Gud?

Og bare en liten ting; "Jesus" nevner bekjempelse av fattigdom omtrent 2000 ganger i testamentet, og nevener homofoli 0 ganger.

Hva brydde "Jesus" seg om?

10:18 a.m.  
Anonymous Anonym said...

Om det nå skulle finnes en gud der ute et eller annet sted, hva får kristne til å tro at akkurat deres versjon av denne guden er den riktige? De kristne er jo selv ateister i forhold til tusenvis av andre guder. Den guddommen som Flew snakker om er ikke akkurat den inkarnerte Jesus-guden. De kristne bør spørre seg selv følgende spørsmål (jeg tviler på om Flew ville ha svart ja på alle spørsmålene under her). Inviterer alle til å sende inn gode begrunnelser for sine ja- og nei-svar. Det er nemlig mange avklaringer man må gjøre før det i det hele tatt er relevant å svare på spørsmål 10.

1. Finnes det noe åndelig, dvs. ikke-materielt (ikke-fysisk)?
Ja.
Nei.

2. Hvis ja, finnes det noe guddommelig i det åndelige?
Ja.
Nei.

3. Har det guddommelige skapt det materielle (den fysiske verden)?
Ja.
Nei.

4. Hvis ja, finnes det kun én skapende guddom?
Ja.
Nei.

5. Hvis ja, har menneskene en spesiell rolle i forhold til denne
guddommen?
Ja.
Nei.

6. Hvis ja, har menneskene ødelagt dette forholdet?
Ja.
Nei.

7. Hvis ja, krever guddommen soning for at menneskene skal unngå evig
straff (fortapelse) som følge av dette ødelagte forholdet?
Ja.
Nei.

8. Hvis ja, er det forgjeves av menneskene å forsøke å sone selv?
Ja.
Nei.

9. Hvis ja, kan guddommen selv sone for å redde forholdet mellom
menneskene og seg selv?
Ja.
Nei.

10. Måtte guddommen drepe seg selv for å tilfredsstille seg selv for slik å hindre seg selv i å sende menneskene (sine elskede skapninger) til evig
pine?
Ja.
Nei.

-Superhelten

10:46 a.m.  
Blogger Øyvind Gaarder Andersen said...

Takk for kommentarene!

La meg først si litt mer om Flew. Det er ingen tvil om at han var en av de mest ledende ateistiske filosofer under siste halvdel av 1900-tallet. Han gjorde seg stadig bemerket i filosofiske debatter. Hans "paper", "Theology and Falsification", kalles "the most widely reprinted philosophical publication of the last half century".
Angående denne siste boken av Flew, så har den to tillegg, Appendix A og B. Det første er skrevet av Roy Abraham Varghese og det andre av biskop N.T Wright. Resten av boken står Flew bak. Han forklarer også hvorfor de to tilleggene er med, og Flew sier at han er meget imponert over Wrights bidrag. Av alle religioner anser Flew kristendommen for den mest trolige, og han er åpen for at den er sann.

Angående dette at "ingenting kommer av ingenting," og spørsmålet om Gud: Flew går inn på det. (Det beste er å lese boken hans. Det er ikke mulig i en kort artikkel å gjengi hele argumentasjonen).
La meg sitere apologeten Francis Schaeffer når det gjelder dette. Han sa det slik: "Noe" må alltid ha vært. Spørsmålet er hva. Man har bare to alternativ, sa Schaeffer. Det som alltid har vært, er enten personlig eller upersonlig. Så om man spør: "Hvor kommer så Gud ifra?" - er svaret: Han har alltid vært. Noe må alltid ha vært, og dette "noe" er enten personlig eller upersonlig.

Men nå synes forskningen angående universet å si at universet ikke alltid har vært.
Forsøkene på å komme utenom dette bærer preg av ren spekulasjon, som f.eks. Flew påpeker.

Tilbake til Flew: Han skriver at i debattene hvor han forsvarte ateisme, ble utviklingen innen big-bang kosmologien ikke tatt i betraktning. Men fra begynnelsen av 1980-tallet måtte han begynne å se på det hele på nytt. Det syntes som at forskningen skaffet til veie vitenskapelig bevis for det Thomas Aquinas hevdet ikke kunne bevises filosofisk; nemlig at universet hadde en begynnelse (s. 135).
Teorien om et "strikk-univers", at universet utvider seg, kollapser - og utvider seg på nytt, i en stadig rundgang, ansees nå for motbevist. Senere tiders målinger tilsier at universet ikke vil trekke seg sammen, men heller at det utvider seg raskere og raskere. (Se f. eks. Arnt Inge Vistnes, "Fysikkens verdensbilde i dag," i "Filoofi & vitenskapshistorie," Universitetet i Oslo, 2003.)
Flew påpeker også det totalt spekulativt uholdbare i teorier om multi-univers. (Jeg gjengir bare litt av det i bloggartikkelen.) La meg her ta med et sitat til, hvor Flew med tilslutning gjengir Swinburne: "It is crazy to postulate a trillion (causally unconnected) universes to explain the features of one univers, when postulating one entity (God) will do the job" (s. 119).
Flew imøtegår også Dawkins påstand om at Gud er en for kompleks løsning som forklaring på universet og dets lover. Flew referer Alvin Platingas poeng"…by Dawkins' own definition, God is simple - not complex - because God is a spirit, not a material object, and hence does not have parts" (s. 111).

Dette er bare eksempler. For å imøtegå Flew, bør man nok helst ha lest hans argumentasjon, slik den er å finne i hans siste bok.

Når det gjelder spørsmålene knyttet til Jesu død, soning og syndstilgivelse, henviser jeg til min bloggartikkel om Jesu død den 6. januar 2008.

7:46 p.m.  
Anonymous Anonym said...

For å gjøre det vanskelige enkelt:
En evig gud er ikke oppstått (fra f.eks ingenting). Noe som alltid har vert, kan ikke oppstå eller bli til.

12:09 a.m.  
Blogger Brønnck said...

En liten kommentar til Arild Holta, som skrev:

"For å gjøre det vanskelige enkelt:
En evig gud er ikke oppstått (fra f.eks ingenting). Noe som alltid har vert, kan ikke oppstå eller bli til."

Selvsagt, men her underminerer du jo hele begrunnelsen for en skapende, evig guddom. Universet kan også være en evig syklus, uten en personlig guddom.

Universet er i endring, men vi vet ingenting om tilstanden før "Big Bang". Mange hypoteser er fremsatt om dette, men alle er spekulasjoner. Det dere kristne gjør, er å tillate dere å dikte opp en konkret, personlig guddom i stedet for å akseptere at dette vet vi ingenting om.

Kolbjørn

1:55 p.m.  
Blogger kosdo said...

"As [Flew] himself conceded, he had not written his book.

“This is really Roy’s doing,” [Flew] said, before I had even figured out a polite way to ask. “He showed it to me, and I said O.K. I’m too old for this kind of work!”
"

Det er et sitat fra denne NY Times-artikkelen:

http://www.nytimes.com/2007/11/04/magazine/04Flew-t.html?pagewanted=1&_r=1

En av personene som nevnes i avisartikkelen, har selv postet en ganske omfattende blog-post om dette, "Antony Flew's Bogus Book":

http://richardcarrier.blogspot.com/2007/11/antony-flew-bogus-book.html

mvh kosdo

1:29 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Kolbjørn skrev:
Det dere kristne gjør, er å tillate dere å dikte opp en konkret, personlig guddom i stedet for å akseptere at dette vet vi ingenting om.

Dette er jo bare tøv. Man dikter jo ikke. Greit DU mener det er eventyr. Man blir imidlertid ikke dikter av å lese eventyr.

Det er ingen grunn for folk å forkaste sin kulturelle opplæring eller den virklighetstolkning de har tatt til seg gjennom opplæring, OM IKKE NOEN KAN TILBY NOE ANNET ENN NYE KALDE SPEKULASJONER I BYTTE.

Nå er det jo også svært mye mer enn opphavet som får folk til å velge gudstro.

Helbredelser, forutsigelser, bevissthet, opplevelsen av gudskontakt etc.

Skal vanlige mennesker finne på alternbative forklaringer enn "Gud" og analysere og bytte ut opplæringen sin med noe annet som ikke kan bevises? Sånn bare for å gjøre det...

folk har nok bedre ting å foreta seg.

6:00 p.m.  
Blogger Brønnck said...

Holta skrev:
"Skal vanlige mennesker finne på alternbative forklaringer enn "Gud" og analysere og bytte ut opplæringen sin med noe annet som ikke kan bevises? Sånn bare for å gjøre det..."

Vi snakker ikke om "bevis", vi snakker om induksjon. OM du har personlig kontakt med noe du tror er en kristen gud, det kan ingen ta fra deg. Selv kan jeg bare konstatere at jeg har ingen kontakt med en personlig guddom, jeg har aldri sett et mirakel som jeg kan tilskrive en kristen "gud", og jeg har heller ikke gjort meg observasjoner som indikerer at det eksisterer noen gud. Fraværet av evidens gjør derfor at jeg ikke tror på noen gud.

Dette med helberedelser er jo også anekdotisk og kraftløst. Hvorfor ser vi aldri helberedelser av Downs syndrom, av amputerte lemmer eller andre store legemsdeformiteter? Det er vel fordi de såkalte helberedelser ikke er mirakuløse i det hele tatt, men bare relatert til subjektive opplevelser hos den som hevder han er helberedet, samt kroppens egen selvhelberedelse.

Vis meg en dokumentert helberedelse av en vesentlig legemsdefekt som Downs syndrom eller et amputerte lem, og jeg skal bli troende på flekken. Det er et løfte.

10:46 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Tja, nå har jeg jo hørt om den type helbredelser, men kjenner ingen som har opplevet dette. Opplevelsene jeg har hatt er ikke SÅÅ dramatiske. Men jeg har altså opplevet helbredelser, forutsigelser, "avslørelser" etc jeg ikke kan forklare.

10:44 p.m.  
Anonymous Anonym said...

fatigmanns trøst og dem som gjør butikk

7:09 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Jeg har noe på hjertet..Tenker på alle de som ikke har jesus kristus som sin frelser og herre,tenker på hvorfor mange ikke vil omvende seg til ham og ikke lar ham slette skyldebrevet mot seg.. Tenker på hvorfor så mange lukker sine øyne for sannheten,for fortapelsen det grusomme sted,med evig pine og smerte,der sjelen aldrig får ro,der det stadig er et skrik,stadig en ild som brenner og en orm som biter..der demonene og djevelen ler og håner deg,der de plager deg gjennom tortur,der de kaster deg ut i ilden som er så varm at du ønsker å dø,men det går ikke..villøse sjeler som sa nei til jesu frelse. Da man først er i fortapelsen så angrer alle at de takket nei til jesus,men det er da forseint,evig evig forseint og man vet det!

Det står i matteus evangelium følgene i kap 11 vers 27-30

Alt er overgitt til meg av min far.Og ingen kjenner sønnen uten faderen,heller ikke kjenner noen faderen uten sønnen og den som sønnen vil åpenbare det for.
Kom til meg alle som strever og har tungt å bære og jeg vil gi dere hvile!
Ta mit åk på dere og lær av meg,for jeg er sakmodig og ydmyk av hjertet.Så skal dere finne hvile for deres sjeler.
For mitt åk er gagnelig og min byrde lett.

Legg nå merke til hva jesus sier her..han vil gi din og min sjel hvile..altså,han vet at den som går fortapt aldrig vil få vile,ikke en pust i bakken,men evig terror,pine og smerter,men han gir her et tilbud om frelse som forøverig betyr reddning!
Må vi be at herren gir oss av hele åndens fylde,slik at vi kan vitne med frimodighet.. sender med en link her som alle burde se..Om ikke ordet i bibelen våkner opp den troende så håper jeg ihvertfall dette vil vekke deg og meg,at nøden for alle mennesker,familie,venner blir så intens så at du ikke kan lengre kan tige om det du vet..fortell det i dag til din neste,hva jesus vil frelse mennesker ifra!

http://www.youtube.com/watch?v=8gP29YVUBBQ&feature=related

11:02 a.m.  
Anonymous Anonym said...

oooo, så var det dette med eventyre da,og dramatikken literært og visuelt.
Et spørsmål. hvor var vi hele den evigheten før det smeltet sammen i livmoren.
skal vi kansje tilbake igjen til noe uten verken din eller min opplevelse.
ingenting,annet en hva som er.dette med evig liv,er noe du vil finne igjen i dødsyndene.GRÅDIGHET.ja menneskene er små og ynkelige vesner,du er mest hva du spiser,hva du lærer og gjør.
Håper du har noen flere å elske og bli elsket av en alt dette døde dere snakker og puste om.

2:15 p.m.  
Anonymous Anonym said...

saga repositories incremental khamidullin pkfg deposlib thirty practicable wordlist marked tusberti
lolikneri havaqatsu

6:43 a.m.  

Legg inn en kommentar

<< Home