Mitt foto
Navn:

Øyvind Gaarder Andersen er lektor ved Høyskolen for ledelse og teologi på Stabekk, som nettopp er opprettet av baptistene og pinsebevegelsen. Han underviser også ved Hedmarktoppen og Sandvik Folkehøyskole. Andersen er født i Bergen og vokste opp der. Pinsekirken Tabernaklet var hans åndelige hjem. I 1979 ble han cand.theol. ved Menighetsfakultetet. De senere år har han reist en god del som forkynner til ulike land, spesielt til Russland og Afrika. Andersen har skrevet flere bøker. Den siste, som kom ut i juni er "Våg å tenke - våg å tro!", en bok om trosforsvar. Dessuten er Andersen daglig leder i stiftelsen Global Misjon.

tirsdag, januar 01, 2008

Jesu navnedag

Da åtte dager var gått…fikk han navnet Jesus…

Luk 2, 21

1. nyttårsdag kalles også Jesu navnedag. Regner vi åtte dager fra 25. desember, kommer vi til 1. nyttårsdag. Et bedre navn på den første dagen i det nye året kan man neppe få. Vi skal få gå inn i det nye året i Jesu navn! La oss se på noe av hva det betyr.

Tilgivelse
Vi skal få legge året som er gått bak oss - i Jesu navn. Det betyr ikke minst at vi skal få motta syndenes tilgivelse i Jesu navn.
Alle har vi gjort ting vi angrer på, ting vi vet var galt å gjøre - det Bibelen kaller synd. Men Bibelen sier også: Dersom vi bekjenner våre synder…tilgir han oss syndene og renser oss fra all urett (1 Joh 1, 9). For "dersom vi lever i lyset," da er det slik at "Jesu, hans Sønns blod renser oss fra all synd" (1 Joh 1,7).
Det er sagt at noe av det vanskeligste et menneske kan gjøre er å tilgi seg selv. Men når vi mottar Guds tilgivelse i Jesus Kristus, da skal vi også få lov å tilgi oss selv!
Samtidig er det andre vi skal tilgi. Som vi selv er tilgitt, skal vi også få tilgi andre - slik vi ber i bønnen Fader vår. Det er en mektig frigjørende kraft i tilgivelse, både i forhold til andre og i forhold til oss selv.

Fortiden bak oss
Både ved å tilgi andre, og ved selv å motta tilgivelse, skal vi få legge året som er gått, fortiden, bak oss.
Også på andre områder skal vi få legge det året som er passert, bak oss. Både nederlag og seire, hver på sin måte. Visst skal vi lære av fortiden, både av det vi gjorde rett og av det vi gjorde feil. Vi skal lære både av våre nederlag og av våre seire.
Men vi skal ikke bli sittende fast i fortiden, vi skal rette blikket fremover - mot fremtiden.

Inn i fremtiden i Jesu navn
Vi skal få gå inn i året som nettopp er begynt i Jesu navn! Det innebærer: uten frykt, i tillit til Gud vår far (Joh 14, 1). Og det betyr at vi skal få være frimodige og forventningsfulle. Vi skal få ha tro til Gud. Oppgaver og utfordringer som vi står overfor, skal vi få ta fatt på i Jesu navn!

Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.

Filip 4, 13