Mitt foto
Navn:

Øyvind Gaarder Andersen er lektor ved Høyskolen for ledelse og teologi på Stabekk, som nettopp er opprettet av baptistene og pinsebevegelsen. Han underviser også ved Hedmarktoppen og Sandvik Folkehøyskole. Andersen er født i Bergen og vokste opp der. Pinsekirken Tabernaklet var hans åndelige hjem. I 1979 ble han cand.theol. ved Menighetsfakultetet. De senere år har han reist en god del som forkynner til ulike land, spesielt til Russland og Afrika. Andersen har skrevet flere bøker. Den siste, som kom ut i juni er "Våg å tenke - våg å tro!", en bok om trosforsvar. Dessuten er Andersen daglig leder i stiftelsen Global Misjon.

søndag, mars 22, 2009

Sovjet-toner fra SV

Det høres Sovjet-toner fra SV. Partiets landsmøte har nettopp vedtatt at private skoler, også religiøse, skal bringes til opphør i Norge. Kristne trossamfunn eller organisasjoner som ikke vil ansette homofile, skal også miste statsstøtten.
Dette er sjokkerende antidemokratiske vedtak. Det minner om det kommunistiske Sovjetunionen, eller den kinesiske ettpartistaten. Om man er for tros- og religionsfrihet, og menneskerettigheter, kan man ikke stemme SV.


Det reageres også med rette i ulike aviser og fra annet politisk hold. Landsmøtet overkjørte for øvrig partiledelsen med knapt flertall. Og kunnskapsminister Solhjell ”fossrodde overfor pressen etterpå,” skriver Vårt Land (VLs nettside 22.03).

Journalist Even Gran i Human-Etisk Forbunds nettavis, www.fritanke.no, har nylig tatt et oppgjør med SV på dette punktet, på tross av at han selv er SV-medlem. Han skriver blant annet:

Menneskerettighetene er utformet som et bolverk mot den totalitære statlige maktmisbruken som SV dessverre legger opp til i dette forslaget. Torp & co vil ha en svært god sak i menneskerettighetsdomstolene hvis dette noen gang skulle bli norsk politikk. Hvis man skal overstyre en grunnleggende menneskerettighet som religionsfriheten, må man ha en veldig god grunn. Det har ikke SV. Grensestolpen kan derfor ikke settes her, mitt kjære parti. I dette tilfellet må vi tolerere intoleransen.
Det kan vel forresten tenkes at også SV ville ha protestert hvis det kom et lovforslag som tvang dem til å ansette en Frp-er som partisekretær, hvis vedkommende var best kvalifisert?
Slik kan vi ikke ha det. Det må være legitimt å diskriminere ved ansettelser i livssynssamfunn, politiske partier og interesseorganisasjoner. SV må slippe å ansette Frp-ere, Human-Etisk Forbund må slippe å ansette pinsekristne…”