Mitt foto
Navn:

Øyvind Gaarder Andersen er lektor ved Høyskolen for ledelse og teologi på Stabekk, som nettopp er opprettet av baptistene og pinsebevegelsen. Han underviser også ved Hedmarktoppen og Sandvik Folkehøyskole. Andersen er født i Bergen og vokste opp der. Pinsekirken Tabernaklet var hans åndelige hjem. I 1979 ble han cand.theol. ved Menighetsfakultetet. De senere år har han reist en god del som forkynner til ulike land, spesielt til Russland og Afrika. Andersen har skrevet flere bøker. Den siste, som kom ut i juni er "Våg å tenke - våg å tro!", en bok om trosforsvar. Dessuten er Andersen daglig leder i stiftelsen Global Misjon.

mandag, juni 23, 2008

Våg å tenke – våg å tro!

Fredag den 20. juni kom min nye bok i trosforsvar ut: Våg å tenke – våg å tro!
Hvorfor skrive en slik bok, og hva handler den om? For å svare på det, la meg gjengi forordet til boken – pluss avsnittet Hvordan lese boken?


Forord
Denne boken er tilegnet deg som vil være et vitne for Jesus Kristus, som vil formidle de svar Bibelen gir.
Men den er også skrevet for deg som ikke tror på Gud, eller ikke helt vet hva du skal tro.

Ganske fort møter vi ulike spørsmål og innvendinger når vi samtaler med mennesker om den kristne tro. Slik er det enten vi prater med folk ute på gaten, eller på skolen, på jobben - med naboer, slektninger, eller hvem det nå er. ”Hva med alt det onde i verden?” ”Hva med de andre religionene?” "Hva med vitenskapen?" Og så videre…

Det er slike tema boken handler om. Den tar opp de vanskelige spørsmålene ikke-kristne stiller, og som vi kristne ofte også kan stille.
Men ikke bare det, jeg går også inn på ulike ikke-kristne tankeganger - og spør: Hvor holdbare er de? Hva med meningen med livet? Holder den materialistiske forklaringen på tilværelsen? Hvorfor er det så mange vitenskapsmenn som har begynt å tro på Gud etter de siste års vitenskapelige oppdagelser?

La meg invitere deg med på en reise gjennom forskjellige typer av spørsmål hvor jeg deler de svar jeg har kommet frem til.
Hensikten er for det første å oppmuntre deg som er en kristen, ved å peke på hvor gode grunner det finnes til å tro på Bibelens budskap - slik at du i neste omgang kan dele dette med dem som ikke tror.
Og så vil jeg utfordre deg som ikke kaller deg en kristen til å tenke igjennom det hele en gang til, til å se spørsmålene i et nytt perspektiv.


Hvordan lese boken?
Boken er delt inn i flere deler. Hver del kan leses for seg.

Først stiller jeg noen innledende spørsmål. Så tas, i del I, det opp som kanskje er den største innvendingen for mange mot å tro på Gud - alt det onde i verden.
I del II reiser jeg spørsmålet om meningen med livet. Dette er noe av det aller mest grunnleggende mennesker spør om, og noe som burde være aktuelt å samtale med alle om. Her går jeg inn på hva noen berømte ikke-kristne tenkere sier. Men vi ser også på hva den stadig aktuelle kristne forfatteren C.S. Lewis og den kjente apologeten Francis Schaeffer sier. I tillegg drøfter jeg også forholdet til andre religioner.
I del III tar jeg opp emnet tegn og under, og ulike forsøk på å bortforklare at det skjer under. Først går jeg inn på tegn og under i dag, og så kommer vi til det viktigste under av alle, Jesu oppstandelse.
Del IV handler om Bibelens pålitelighet. Det er jo den hele den kristne tro bygger på. Derfor er dette et veldig viktig tema. Her tar jeg blant annet opp Da Vinci-kodens påstander om Jesus, og skrifter som Thomasevangeliet og Judasevangeliet. Deretter gir jeg eksempler på at Bibelen gang etter gang har vist seg å ha rett overfor sine kritikere.
I del V kommer vi til temaet vitenskap og tro. Det finnes mange misforståelser når det gjelder vitenskapelig forskning som det er viktig å oppklare. De nyeste innsiktene innen fysikk og biologi har faktisk fått mange vitenskapsmenn til å begynne å tro på en guddommelig skaper.
I del VI prøver jeg å gi kortfattede svar på noen spørsmål folk ofte stiller. Og i del VII finner du noen tillegg om ulike tema, blant annet homofilispørsmålet.
Under overskriften Noter og kommentarer har jeg tatt med noen utdypende kommentarer. Jeg har for det aller meste plassert kommentarer og tilleggsopplysninger her for at det skal være lettere å finne dem. Under Referanser finner du nummererte noter med henvisninger til kilder som er brukt.

Som sagt, du kan lese hver del uavhengig av de andre. Så hvis du for eksempel vil gå rett til spørsmålet om meningen med livet, Bibelens pålitelighet eller et vitenskapelig tema, kan du gjøre det. Om du skulle synes at et avsnitt er vanskelig eller tungt å lese, så gå bare videre til det neste! Det kan godt tenkes at du finner at boken kan være grei å ha som en oppslagsbok, når forskjellige spørsmål dukker opp senere hen.

Boken er gitt gjennom stiftelsen Global Misjon. Distributør er Prokla-Media: prokla.media@ywam.no Tlf.: 62 57 43 42
Den kan kjøpes gjennom bokhandlere eller bestilles direkte fra Prokla-Media eller utgiver. (ISBN 978-82-303-1070-0)

7 Comments:

Anonymous Anonym said...

godt jobbet,ser frem til å lese den.

10:52 a.m.  
Anonymous Anonym said...

pjatt!

10:39 a.m.  
Anonymous Anonym said...

"Våg å tenke – våg å tro" er jo en fullstendig selvmotsigelse. Enhver religion handler jo om underkastelse for noe høyere. Å stille spørsmåltegn med ved selve religionen og dens innehold er aldri populært. Dette er jo tydelig demonstrert i "Du skal ikke ha andre guder enn meg" og lignende bud. Hvis flere kristne lese f.eks. Mosebøkene og stille spørsmål om inneholdet er samsvarer med en kjærlig og god gud, så skulle flere våge å ta steget - å bli fri!

7:27 p.m.  
Anonymous Anonym said...

anonym 7:27

kanskje du bør ta en titt på boken...

(vi kjenner vel ingen store kristne tenkere opp gjennom historien, eller.. ;)

10:49 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Som et lite hint til mosebok lesende nordmenn, kan man nevne som et lite vink, at man bør lese bøkene kristosentrisk - med det i minnet, at Jesus er bibelens stjerne og kjerne.

" For det var om meg han - Moses- skrev" Jesus.

8:58 p.m.  
Blogger Unknown said...

Jeg hørte på deg snakke om de temaer du tar opp i boken din i går, og jeg må si jeg ble lite imponert, og provosert. For det første avfeier du den vitenskapelige metode på generell basis, uten å tenke på i hvilken grad du er avhengig av all den vitenskapelige fremgang en hel rekke mennesker har jobbet for og viet livene sine til. For det andre sier du at du ikke "tror" på evolusjon. Saken er at evolusjon er faktum, det er ikke noe man kan velge å tro på eller ikke. Hadde du bare gjort det rettferdige og latt en person med ordentlig kunnskap om temaet presentere saken, er jeg sikker på at du og mange andre i din bane kunne akseptert og skjønt det hele gjennom rasjonalitet. Å avfeie det hele som teolog som tydeligvis ikke vet detaljene i det han snakker om synes jeg er meget arrogant.

12:12 p.m.  
Blogger Unknown said...

Du skriver også om vitenskapsmenn som har begynt å tro på gud. Så på en side avfeier du vitenskapen, men likevel bruker du som argument at vitenskapsmenn begynner å tro på gud? Jeg vil gjerne vite akkurat hvor stor andel det dreier seg om. Sist jeg sjekket var dette situasjonen i USA og Storbritannia:

"Only 7 percent of members of the American National Academy of Sciences believed in God. Whilst only 3.3 percent believed in God in the UK’s Royal Society."

12:24 p.m.  

Legg inn en kommentar

<< Home