Mitt foto
Navn:

Øyvind Gaarder Andersen er lektor ved Høyskolen for ledelse og teologi på Stabekk, som nettopp er opprettet av baptistene og pinsebevegelsen. Han underviser også ved Hedmarktoppen og Sandvik Folkehøyskole. Andersen er født i Bergen og vokste opp der. Pinsekirken Tabernaklet var hans åndelige hjem. I 1979 ble han cand.theol. ved Menighetsfakultetet. De senere år har han reist en god del som forkynner til ulike land, spesielt til Russland og Afrika. Andersen har skrevet flere bøker. Den siste, som kom ut i juni er "Våg å tenke - våg å tro!", en bok om trosforsvar. Dessuten er Andersen daglig leder i stiftelsen Global Misjon.

søndag, juni 08, 2008

Senterpartifolk og Høyre villedet velgerne i 2005

Foran stortingsvalget i 2005 avviste Høyres landsmøte å gå inn for en kjønnsnøytral ekteskapslov. I stedet programfestet partiet å styrke partnerskapets juridiske særstilling. (Jan H. Harsem i Korsets Seier, uke 23, s. 9). Men nå er Høyre et parti som synes å ville sikre flertall for nettopp en ny kjønnsnøytral ekteskapslov, fordi mange av dets representanter kan komme til å stemme for dette lovforslaget. Slik villedet Høyre velgerne i 2005.

Og Magnhild Meltveit Kleppa fnyste av påstander om at Senterpartiet kunne komme til å være med på å innføre en kjønnsnøytral ekteskapslov. I dag fremtrer hun som en løftebryter.
Men det er ennå ikke for sent å snu!

11. juni en skjebnedag
Onsdag 11. juni blir en skjebnedag for landet vårt. Da kan en ny kjønnsnøytral ekteskapslov bli innført, en lov som omdefinerer ekteskapet på en radikal måte. I tusenvis av år har ekteskap vært foreningen av mann og kvinne, og med det dannelsen av familien - det sted hvor barn skal kunne få vokse opp på en trygg måte. Det må som kjent mann og kvinne til for at barn skal bli til.
Nå kan ekteskap i stedet for komme til å bli en slags "kameratskaps-pakt" uansett kjønn.

Barna skadelidende
Barna kommer til å bli de mest skadelidende om denne loven blir vedtatt. På tross av politisk korrekte forsikringer gjøres barna til forsøkskaniner i et sosialt eksperiment. De forskningsrapporter man henviser til i sin argumentasjon, holder ikke mål.
Steven Nock, professor ved the University of Virginia, undersøkte en serie av studier angående likekjønnede foreldre. Det gjorde han for Ontario Superior Court (høyeste rettsinstans i Ontario) i Canada. Hans konklusjon var at ingen av studiene var utført i overensstemmelse med akseptert standard for vitenskapelig forskning (www.marriagewatch.org/issues/parenting.htm).
Studier som er gjort, tyder tvert imot på at tendensen til å bli homofil er betydelig større for dem som vokser opp med homofile foreldre.

Behov for sivil ulydighet
Om det nye lovforslaget vedtas, vil ytringsfriheten til lærere i skolen og i barnehager trues. Da forventes de å si at likekjønnede "ekteskap" er like normale som ekteskap mellom mann og kvinne.
Men det vil det være tusenvis av lærere som ikke tror på. Og her skal man ikke bøye seg i misforstått lojalitet, men våge å si ifra. Man bør, på en smart måte, praktisere sivil ulydighet. Kanskje kunne organisasjoner som morfarbarn.no gi veiledning om hvordan dette kunne gjøres?
Og kanskje ville det dessuten være en fordel om det ble noen rettssaker angående ytringsfriheten i disse spørsmålene?

11 Comments:

Anonymous Anonym said...

Hvorfor er det så få som engasjerer seg i den viktige debatten? Ekteskapet er en universal pakt gitt en mann og kvinne fra den almektige skaper for å forøke befolkningen. Hvorfor er det vi i Skandinavia som skal begynne å tukle med en lov som har bestått i 6000 år? Hvorfor kan ikke de som ønsker å leve i homofilt samliv kalle deres samlivsform noe annet? Hva var galt m Partnerskapsordningen? Mange kjenner seg diskriminert ved f. eks jobbsøknader, da det står Partnerskap på sivilstatus, og man da er "stemplet" som homofil ved et intervju. Og hva så? Har man valgt å stå frem som homofil, så bør man ta konsekvensene av det også! Det ER forskjell på å leve i et ekteskap og det å leve i et homofilt samliv - uansett hvor mye man vrir og vender på det!
Tukle ikke med ekteskapsordningen, ekteskap er, les: Mann og kvinne. Homofile er av samme kjønn, derfor ikke ekteskap...

Jeg håper de som sitter og bestemmer lover og regler kommer til sans og samling og får sløret vekk fra sine øyne - for i denne debatten virker det som de er blinde!!

Ja til ekteskap mellom en mann og en kvinne!!!!

Ps. Merkelig at slike små minoriteter skal ha så "stor" innflytelse på flertallet...jeg bare undres...

vennlig hilsen Helen Høgaas, gift 4 barnsmor.

9:23 a.m.  
Anonymous Anonym said...

Religion

Jeg er etnisk norsk, og er født i Norge med norske kristne foreldre.

Dersom en muslim sa til meg: "Du må ikke spise svinekjøtt, for det står i koranen", så ville jeg svart: "Jeg er ikke muslim, så hvorfor skulle jeg bry meg om det som står i koranen?

Dersom en hinduist sa til meg: "Du skal behandle alle kuer bedre enn alle mennesker", så ville jeg ikke gjort det, for hinduisme er ikke min religion. Hvorfor skulle jeg rette meg etter en religion som ikke er min egen?

Dersom mine kristne foreldre, eller andre kristne sa til meg: Du er homofil, og kan dermed ikke gifte deg slik som oss heterofile, så hadde jeg svart: "Jeg er ikke kristen, hvorfor skal jeg rette meg etter det som står i Bibelen"?

12:36 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Øyvind:

Det du skriver her er direkte villedende.

1. For det første så programfestet aldri Høyre noen avstand til en felles ekteskapslov. De valgte derimot å ikke ta stilling til spørsmålet i partiprogrammet.

Det er en meget stor forskjell, fra hva du forsøker å hevde.

2. Du "glemmer" å nevne at Høyre på dette landsmøtet programfestet at homofile skulle få adoptere på lik linje med enslige, og heterofile.

3. Magnhild Meltveit Kleppa uttalte seg jo på dette tidspunktet mer som en aktivist mot en ny ekteskapslov, enn som SP'er.

Denne uttalelsen kan like gjerne forstås som et forsøk på å presse eget parti som å være et spill.

4. MMK var meg bekjent ikke leder av SP på denne tiden, men derimot en stortingsrepresentant som er kjent for å gå egne veier.

Mvh.
MMC

12:36 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Helene Høgaas:

Nå har vi vel tvilsom hatt en konsekvent ekteskapspraksis i 6000 år.

F. eks var Abraham, Isak, Jacob, David, Salomon etc. polygamister. (dvs. de hadde flere koner.)

Mvh.
MMC

12:45 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Trist å lese hvordan dere religiøse ekstremister fortsatt tviholder på en slags rett til å diskriminere andre mennesker. Dere har tatt feil i alle år når det gjelder holdningen overfor homofile, og dere tar feil også nå. De religiøse ekstremistenes holdninger overfor homofile er skammelig, ondskapsfull og motbydelig. Religiøse ekstremister har ansvar for vold og overgrep mot homofile, sågar drap. Når dere sier dere respekterer homofile, så snakker dere ikke sant.

3:36 p.m.  
Blogger Øyvind Gaarder Andersen said...

I 2005 håpet KrF, Venstre og Høyre å vinne valget, og fortsatt ha regjeringsmakten. Om det hadde skjedd, ville nok Høyre aldri ha bidratt til å innføre en ny ekteskapslov.

Velgere som ønsket at KrF og Høyre fortsatt skulle ha regjeringsmakt, kunne neppe annet enn å få inntrykk av at Høyre ikke ville stille seg på barrikadene for å få innført en kjønnsnøytral lov om ekteskap. Det er det som skjer nå gjennom flere av Høyres stortingsrepresentanter. De støtter etter hva jeg forstår av nyhetene til og med dette forslagets mest radikale punkt - det å gi lesbiske par tilbud om kunstig befruktning.

Om man stemte Høyre i 2005, og ikke ønsket en slik lov, har man all grunn til å kjenne seg villedet. Partiprogrammet den gangen tilsa ikke det som nå skjer - spesielt sett i relasjon til andre partiprogram (som Venstres).
Og det er ikke til å komme fra at Magnhild Meltveit Kleppa beroliget usikre velgere når det gjaldt ekteskapsloven på en måte som viste seg å være falsk.

Til deg som skriver under overskriften "religion":
Ingen skal nekte mennesker i et demokratisk land som vårt å leve i homofile forhold.
Men her er det snakk om mer enn det. Man vil plassere barn inn i slike forhold - og kalle det en normal familiesituasjon. La meg nok en gang henvise til hvorfor Franrike sa nei til en slik lov som nå er på tale her i Norge

10:36 p.m.  
Anonymous Anonym said...

ØGA:

Men partiprogrammet sa heller ingenting som skulle tyde på at de var motstandere?

De kom vel heller ingen uttalelser fra Høyre hvor de markerte seg som negative til en slik lov?

Og det var vel til og med slik at på landsmøtet for valget ble det flertall for et radikalt adopsjonsforslag.

Så jeg skal gi deg rett i at de ikke ga så altfor mye utrykk for at de ville gå inn for en slk lov bortsett fra et stort antall stortingsrepresentanter som ga utrykk for at de ville gå inn for en slik lov.

Men de kan heller ikke beskyldes på noen måte for å ha kommunisert direkte, eller indirekte at de kom til å være motstandere av en slik lov slik du i utgangspunktet ser ut til å gjøre.Når det gjelder Meltveit Kleppa får vel hennes uttalelser først og fremst stå for hennes regning.

Husk også at på denne tide var hun aktivist for den tradisjonelle ekteskapsforståelsen uten noen baktanker, eller skjult strategi.

Som sagt kan dette like gjerne vært oppfattet i partiet, og ment som en måte (utilbørlig) presse partiet vekk fra å gå inn for det SP nå gjør.

Mvh.
MMC

2:38 a.m.  
Anonymous Anonym said...

Jeg synes at anonym kanskje skal justere perspektivet sitt litt. Har anonym noen statistikker for antall kristne som dreper eller skader homoseksuelle? Det må være et forsvinnende lite antall. Det er forskjell på kristne og islamister. Så har også noen drap og angrep blitt oppdiktet og arrangert ved at homoseksuelle t.o.m. har skutt eller skadet seg selv for å kunne ”bevise” anonyms type utsagn.

Hva menes med ”holdninger” overfor homoseksuelle? Kristne har rett til å både mene og uttrykke det som står i Bibelen. Guds holdning skal være vår holdning. Anonym skulle heller gi uttrykk for sin mening om Bibelens tale, dvs. kritisere Gud. Ta en prat med Ham, anonym! I tillegg kan du bevise at du er bedre enn alle kristne ved simpelthen å elske oss med en uselvisk kjærlighet.

Hva fysiske og verbale angrep angår, har homoseksuelle aldeles lite å skryte av. Det er kjent at både graden og hyppigheten av vold mot homoseksuelle er større når den utøves av andre homoseksuelle. Vold, rusmiddelbruk, depresjon og dårlig fysisk og psykisk helse er også langt høyre i dette miljøet. Jeg glemmer ikke legen fra Bodø som sa: Dere skulle bare ha sett hvordan vi må lappe sammen disse homofile.

Ta en titt på sidene til PFOX, eller bruk de rette søkeord, og du vil se hvordan ex-gays blir forfulgt av homoseksuelle. Sistnevnte tåler ikke at noen mener noe annet, at noen kommer seg fri fra dødsstilen, at noen uttaler seg mot den. Slike personer mister jobben, blir anmeldt til politiet, opplever innbrudd og identitetstyveri, blir skygget og/eller slått ned på gata og mer—bare fordi de har forlatt den homoseksuelle livsstilen. De gamle ”vennene” kan vel ikke ha vært venner likevel. Så lenge man er nyttig for saken, går det greit, men blir man ex-gay, mister man all nytteverdi.

Til slutt vil jeg si at tonen og ordleggingen til homoaktivister røper liten grad av den lovprisede ”kjærligheten”. Bare studer uttalelsene, også hva misbruk av positive ord som ”toleranse” og ”respekt” angår. Jeg kan ikke se og høre annet enn hykleri når toleranse og respekt ikke kan vises overfor ex-gays.

svanen

2:49 p.m.  
Blogger Øyvind Gaarder Andersen said...

Enda en kommentar til Senterpartiets og Høyres villedende signaler angående en evt. ny ekteskapslov i 2005

Jeg skrev i bloggartikkelen: "Foran stortingsvalget i 2005 avviste Høyres landsmøte å gå inn for en kjønnsnøytral ekteskapslov. I stedet programfestet partiet å styrke partnerskapets juridiske særstilling."

Kanskje skulle våkne velgere ha lest "skriften på veggen" - og sett at partiet ikke var til å stole på i denne saken.
Men man forventer jo at et parti holder seg til partiprogrammet. Det var det naturlig for vanlige velgere å tro.
Skuffelsen er vel ikke minst nå blitt verbalisert av tidligere biskop og Høyre-politiker, Per Lønning, som offentlig har meldt seg ut av Høyre i protest.

Og når det gjelder Senterpartiet:
Magnhild Meltveit Kleppa sa til Stavanger Aftenblad 22.08.200:
"Dere trenger overhodet ikke la dere plage av skremmeskuddene til Dagfinn Høybråten om at en rødgrønn regjering vil endre dagens ekteskapslovgivning. Han vet godt at Senterpartiet ikke vil endre dagens ekteskapslovgivning..."
Og den neste kandidaten på Senterpartiets liste, Trond Lode, sa i den samme artikkelen i Stavanger Aftenblad: "SP og KRF er nemlig på linje i homopolitikken. Vi er ikke for en kjønnsnøytral ekteskapslov. Og vi har fjernet punktet om at homofile skal få adoptere i vårt program."

Onsdag den 11. juni argumenterte den samme Trond Lode for en kjønnsnøytral ekteskapslov!
Snakk om løftebrudd - og villeding av velgere!
Uttrykk som løftebrudd og villeding er absolutt berettiget.

Ifølge Vebjørn Selbekk i DagenMagazinet ble Trond Lode konfrontert med sine uttalelser i 2005, og innrømmet til slutt å ha villedet velgerne (12.06.08).

9:11 p.m.  
Anonymous Anonym said...

å være kristen konservativ er å for alltid å måtte skape sine egne seiers overbevisninger, selv om virkeligheten har fortalt dem at det som tilogmed egentlig ikke angår dem, er tapt.Et liv i skuffelse som du er dømt til å fornekte.En kamp som altid henvises til noe annet,det være seg gud jesus osv.Og en slik forherligelse løfter deg ut av meningsløsheten du egentlig sliter med.er det dette som plager den kristne fred og ro, er det dine våpen.
og det er inntresangt å se hvordan du referere til politiske referanser.Da burde du heller holde det der og ikke ta relegiøse fjøs-støvler på når du ikke trenger dem.

3:56 p.m.  
Anonymous Anonym said...

"Rokkere ikke på et lag som fungerer", var fotball treners oppskrift på seier. Så, hvorfor omdefinere og tømme ordene, begrepene, for det innhold som vi har hatt i uminnelige tider?Hvordan kan vi stole på politikere som omdefinerer begrepene på denne måten? Hva med forsvars politikk, kjøp av jagerfly osv?Gud hjelpe oss, sekulære Frankrike fortod dette, barn behøver Far og mor!

4:22 p.m.  

Legg inn en kommentar

<< Home