Mitt foto
Navn:

Øyvind Gaarder Andersen er lektor ved Høyskolen for ledelse og teologi på Stabekk, som nettopp er opprettet av baptistene og pinsebevegelsen. Han underviser også ved Hedmarktoppen og Sandvik Folkehøyskole. Andersen er født i Bergen og vokste opp der. Pinsekirken Tabernaklet var hans åndelige hjem. I 1979 ble han cand.theol. ved Menighetsfakultetet. De senere år har han reist en god del som forkynner til ulike land, spesielt til Russland og Afrika. Andersen har skrevet flere bøker. Den siste, som kom ut i juni er "Våg å tenke - våg å tro!", en bok om trosforsvar. Dessuten er Andersen daglig leder i stiftelsen Global Misjon.

søndag, juni 08, 2008

APOLOGIA - FORSVAR

Vær alltid beredt til forsvar (apologia) når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier, skriver Peter (1 Pet 3,15).
Disse ordene er ikke mindre aktuelle for oss i dag. Tvert imot! Apologia - forsvar av troen - behøves mer enn noen gang. Paulus var en av dem som demonstrerte denne siden av evangeliets forkynnelse. Det gjorde han for eksempel da han talte til de lærde i Aten (Apg 17). Jeg fikk dette levende illustrert for en måneds tid siden da jeg var i Hellas og fikk vandre i Paulus' fotspor.

Ny bok i trosforsvar
Det er gått en del uker nå siden jeg sist la inn en artikkel på denne bloggen. Det har delvis å gjøre med at jeg har konsentrert meg om å få skrevet ferdig en bok i trosforsvar. Tittelen er Våg å tenke - våg å tro!
Jeg tar opp et bredt spekter av vanskelige spørsmål og innvendinger vi møter i hverdagen i samtale med mennesker om den kristne tro. Men jeg tar også tak i ikke-kristne tankeganger, og går disse inn på klingen.
Noen av temaene er: Hva med Gud og det onde? Hva er meningen med livet? Skjer det under? Er Bibelen pålitelig? Hva med Big Bang, evolusjon, osv,?

Gjennom boken vil jeg oppmuntre deg som er en kristen, ved å peke på hvor gode grunner det finnes til å tro på Bibelens budskap, slik at du kan dele dette med andre. Og så vil jeg gjerne utfordre deg som ikke tror på Gud, eller ikke riktig vet hva du skal tro, til å tenke igjennom det hele en gang til.

Boken utgis gjennom min stiftelse, Global Misjon. Distributør er Prokla-Media. Utgivelsesdato er 20. juni.
Jeg skal komme mer tilbake til denne boken senere.